www.minhngoc.com.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Thừa T. Huế

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Thừa T. Huế (theo lô)

00
   1.11% (1 lượt)
02
   4.44% (4 lượt)
03
   1.11% (1 lượt)
05
   1.11% (1 lượt)
09
   3.33% (3 lượt)
12
   2.22% (2 lượt)
14
   1.11% (1 lượt)
16
   3.33% (3 lượt)
17
   2.22% (2 lượt)
18
   1.11% (1 lượt)
19
   1.11% (1 lượt)
20
   2.22% (2 lượt)
22
   1.11% (1 lượt)
23
   1.11% (1 lượt)
27
   3.33% (3 lượt)
28
   2.22% (2 lượt)
29
   1.11% (1 lượt)
31
   2.22% (2 lượt)
33
   2.22% (2 lượt)
34
   1.11% (1 lượt)
40
   1.11% (1 lượt)
41
   1.11% (1 lượt)
43
   1.11% (1 lượt)
44
   2.22% (2 lượt)
45
   2.22% (2 lượt)
48
   1.11% (1 lượt)
49
   1.11% (1 lượt)
50
   2.22% (2 lượt)
51
   1.11% (1 lượt)
53
   1.11% (1 lượt)
54
   1.11% (1 lượt)
55
   1.11% (1 lượt)
56
   2.22% (2 lượt)
58
   2.22% (2 lượt)
59
   1.11% (1 lượt)
62
   2.22% (2 lượt)
65
   3.33% (3 lượt)
67
   1.11% (1 lượt)
68
   1.11% (1 lượt)
69
   1.11% (1 lượt)
71
   1.11% (1 lượt)
72
   1.11% (1 lượt)
73
   2.22% (2 lượt)
75
   2.22% (2 lượt)
77
   1.11% (1 lượt)
78
   1.11% (1 lượt)
79
   2.22% (2 lượt)
80
   1.11% (1 lượt)
81
   2.22% (2 lượt)
82
   3.33% (3 lượt)
86
   1.11% (1 lượt)
87
   1.11% (1 lượt)
88
   3.33% (3 lượt)
89
   1.11% (1 lượt)
90
   1.11% (1 lượt)
91
   1.11% (1 lượt)
92
   1.11% (1 lượt)
96
   1.11% (1 lượt)
99
   1.11% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Thừa T. Huế đến ngày 19/02/2024

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

02 4 Lần Không tăng
09 3 Lần Không tăng
16 3 Lần Tăng 1
27 3 Lần Tăng 1
65 3 Lần Không tăng
82 3 Lần Tăng 1
88 3 Lần Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

88 6 Lần Không tăng
02 5 Lần Không tăng
16 5 Lần Tăng 1
65 5 Lần Không tăng
03 4 Lần Tăng 1
45 4 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

88 13 Lần Không tăng
32 12 Lần Không tăng
89 11 Lần Không tăng
03 9 Lần Không tăng
13 9 Lần Không tăng
19 9 Lần Không tăng
65 9 Lần Không tăng
79 9 Lần Tăng 1
22 8 Lần Không tăng
27 8 Lần Tăng 1
29 8 Lần Tăng 1
40 8 Lần Không tăng
52 8 Lần Không tăng
53 8 Lần Không tăng
66 8 Lần Không tăng
70 8 Lần Không tăng
71 8 Lần Không tăng
91 8 Lần Giảm 1
94 8 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

16 (2 Ngày) (3 lần)
82 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

15      23 lần
85      21 lần
47      19 lần
95      15 lần
08      13 lần
42      13 lần
74      13 lần
52      12 lần
83      12 lần
07      11 lần
84      11 lần
13      10 lần
25      10 lần
30      10 lần
38      10 lần
46      10 lần
57      10 lần
61      10 lần
10      9 lần
76      9 lần
24      8 lần
39      8 lần
60      8 lần
11      7 lần
26      7 lần
70      7 lần
93      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Thừa T. Huế TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
12 Lần 4
0 8 Lần 2
8 Lần 0
1 8 Lần 0
11 Lần 5
2 11 Lần 0
6 Lần 1
3 8 Lần 3
9 Lần 2
4 6 Lần 1
11 Lần 3
5 10 Lần 3
8 Lần 1
6 8 Lần 2
10 Lần 3
7 8 Lần 1
9 Lần 2
8 12 Lần 4
6 Lần 1
9 11 Lần 2