www.minhngoc.com.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Đà Nẵng (theo lô)

00
   1.11% (1 lượt)
02
   1.11% (1 lượt)
03
   1.11% (1 lượt)
05
   1.11% (1 lượt)
08
   2.22% (2 lượt)
12
   2.22% (2 lượt)
13
   2.22% (2 lượt)
14
   1.11% (1 lượt)
15
   2.22% (2 lượt)
16
   2.22% (2 lượt)
17
   1.11% (1 lượt)
18
   1.11% (1 lượt)
19
   1.11% (1 lượt)
22
   2.22% (2 lượt)
23
   1.11% (1 lượt)
24
   1.11% (1 lượt)
25
   1.11% (1 lượt)
29
   1.11% (1 lượt)
30
   1.11% (1 lượt)
31
   1.11% (1 lượt)
32
   1.11% (1 lượt)
34
   1.11% (1 lượt)
35
   1.11% (1 lượt)
37
   2.22% (2 lượt)
39
   1.11% (1 lượt)
40
   1.11% (1 lượt)
41
   4.44% (4 lượt)
43
   1.11% (1 lượt)
44
   1.11% (1 lượt)
50
   3.33% (3 lượt)
51
   3.33% (3 lượt)
52
   1.11% (1 lượt)
54
   1.11% (1 lượt)
55
   1.11% (1 lượt)
57
   1.11% (1 lượt)
58
   3.33% (3 lượt)
59
   2.22% (2 lượt)
60
   1.11% (1 lượt)
61
   2.22% (2 lượt)
64
   3.33% (3 lượt)
65
   2.22% (2 lượt)
66
   2.22% (2 lượt)
68
   1.11% (1 lượt)
69
   1.11% (1 lượt)
71
   1.11% (1 lượt)
72
   1.11% (1 lượt)
74
   1.11% (1 lượt)
75
   1.11% (1 lượt)
77
   2.22% (2 lượt)
78
   1.11% (1 lượt)
79
   1.11% (1 lượt)
81
   3.33% (3 lượt)
82
   2.22% (2 lượt)
84
   1.11% (1 lượt)
86
   1.11% (1 lượt)
87
   3.33% (3 lượt)
88
   1.11% (1 lượt)
90
   1.11% (1 lượt)
91
   1.11% (1 lượt)
94
   2.22% (2 lượt)
99
   1.11% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Đà Nẵng đến ngày 10/07/2024

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

41 4 Lần Tăng 1
50 3 Lần Tăng 1
51 3 Lần Tăng 1
58 3 Lần Không tăng
64 3 Lần Không tăng
81 3 Lần Không tăng
87 3 Lần Tăng 2

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

58 6 Lần Không tăng
50 5 Lần Tăng 2
12 4 Lần Không tăng
15 4 Lần Không tăng
22 4 Lần Tăng 1
41 4 Lần Tăng 1
51 4 Lần Tăng 1
66 4 Lần Không tăng
78 4 Lần Không tăng
81 4 Lần Không tăng
87 4 Lần Tăng 2

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

78 11 Lần Không tăng
15 10 Lần Không tăng
59 10 Lần Không tăng
22 9 Lần Giảm 1
40 9 Lần Không tăng
91 9 Lần Tăng 1
04 8 Lần Không tăng
08 8 Lần Không tăng
09 8 Lần Không tăng
20 8 Lần Không tăng
52 8 Lần Không tăng
58 8 Lần Không tăng
66 8 Lần Không tăng
79 8 Lần Tăng 1
93 8 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

41 (2 Ngày) (2 lần)
59 (2 Ngày) (2 lần)
61 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

89      36 lần
06      24 lần
56      20 lần
11      19 lần
21      18 lần
46      15 lần
53      15 lần
20      13 lần
26      13 lần
38      13 lần
62      13 lần
96      13 lần
98      13 lần
09      12 lần
70      12 lần
45      11 lần
27      10 lần
01      9 lần
63      9 lần
95      9 lần
97      9 lần
10      8 lần
47      8 lần
48      8 lần
67      8 lần
76      8 lần
07      7 lần
36      7 lần
83      7 lần
93      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đà Nẵng TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
4 Lần 2
0 9 Lần 4
12 Lần 2
1 15 Lần 4
5 Lần 0
2 7 Lần 1
10 Lần 3
3 7 Lần 5
5 Lần 0
4 13 Lần 1
14 Lần 4
5 8 Lần 0
13 Lần 2
6 5 Lần 0
9 Lần 2
7 7 Lần 0
11 Lần 3
8 10 Lần 1
7 Lần 4
9 9 Lần 4