www.minhngoc.com.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Đà Nẵng (theo lô)

00
   2.22% (2 lượt)
02
   1.11% (1 lượt)
03
   1.11% (1 lượt)
09
   2.22% (2 lượt)
12
   1.11% (1 lượt)
13
   2.22% (2 lượt)
15
   2.22% (2 lượt)
16
   1.11% (1 lượt)
17
   1.11% (1 lượt)
20
   1.11% (1 lượt)
21
   2.22% (2 lượt)
22
   1.11% (1 lượt)
23
   2.22% (2 lượt)
24
   1.11% (1 lượt)
26
   1.11% (1 lượt)
27
   2.22% (2 lượt)
28
   1.11% (1 lượt)
31
   1.11% (1 lượt)
32
   1.11% (1 lượt)
33
   1.11% (1 lượt)
36
   3.33% (3 lượt)
37
   1.11% (1 lượt)
38
   1.11% (1 lượt)
40
   2.22% (2 lượt)
41
   1.11% (1 lượt)
42
   2.22% (2 lượt)
44
   2.22% (2 lượt)
45
   2.22% (2 lượt)
46
   1.11% (1 lượt)
48
   1.11% (1 lượt)
49
   1.11% (1 lượt)
52
   2.22% (2 lượt)
53
   1.11% (1 lượt)
54
   2.22% (2 lượt)
55
   2.22% (2 lượt)
56
   1.11% (1 lượt)
57
   1.11% (1 lượt)
58
   3.33% (3 lượt)
59
   1.11% (1 lượt)
61
   2.22% (2 lượt)
65
   1.11% (1 lượt)
66
   2.22% (2 lượt)
69
   2.22% (2 lượt)
71
   1.11% (1 lượt)
72
   1.11% (1 lượt)
73
   2.22% (2 lượt)
74
   1.11% (1 lượt)
75
   2.22% (2 lượt)
77
   1.11% (1 lượt)
78
   2.22% (2 lượt)
81
   1.11% (1 lượt)
82
   3.33% (3 lượt)
84
   2.22% (2 lượt)
87
   1.11% (1 lượt)
89
   1.11% (1 lượt)
90
   3.33% (3 lượt)
94
   1.11% (1 lượt)
95
   1.11% (1 lượt)
98
   1.11% (1 lượt)
99
   2.22% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Đà Nẵng đến ngày 17/04/2019

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

36 3 Lần Không tăng
58 3 Lần Không tăng
82 3 Lần Không tăng
90 3 Lần Không tăng
00 2 Lần Không tăng
09 2 Lần Tăng 1
13 2 Lần Tăng 1
15 2 Lần Không tăng
21 2 Lần Không tăng
23 2 Lần Tăng 1
27 2 Lần Tăng 1
40 2 Lần Không tăng
42 2 Lần Giảm 1
44 2 Lần Tăng 2
45 2 Lần Không tăng
52 2 Lần Giảm 1
54 2 Lần Không tăng
55 2 Lần Giảm 1
61 2 Lần Tăng 1
66 2 Lần Không tăng
69 2 Lần Giảm 1
73 2 Lần Không tăng
75 2 Lần Tăng 1
78 2 Lần Tăng 1
84 2 Lần Không tăng
99 2 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

82 6 Lần Tăng 1
90 6 Lần Không tăng
02 4 Lần Không tăng
09 4 Lần Tăng 1
11 4 Lần Không tăng
21 4 Lần Không tăng
27 4 Lần Tăng 1
36 4 Lần Không tăng
42 4 Lần Giảm 1
69 4 Lần Không tăng
94 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

69 11 Lần Không tăng
11 10 Lần Không tăng
05 9 Lần Không tăng
18 9 Lần Không tăng
65 9 Lần Không tăng
75 9 Lần Tăng 1
15 8 Lần Không tăng
21 8 Lần Không tăng
23 8 Lần Không tăng
26 8 Lần Không tăng
27 8 Lần Tăng 1
58 8 Lần Không tăng
59 8 Lần Không tăng
81 8 Lần Giảm 1
82 8 Lần Tăng 1
89 8 Lần Giảm 1
90 8 Lần Không tăng
98 8 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

13 (2 Ngày) (2 lần)
27 (2 Ngày) (2 lần)
75 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

91      30 lần
80      24 lần
29      22 lần
39      22 lần
92      22 lần
79      21 lần
88      17 lần
08      16 lần
51      15 lần
07      14 lần
43      14 lần
60      14 lần
62      13 lần
47      11 lần
97      11 lần
19      10 lần
86      10 lần
96      10 lần
06      9 lần
18      9 lần
35      9 lần
05      8 lần
10      8 lần
30      8 lần
34      8 lần
64      8 lần
14      7 lần
25      7 lần
63      7 lần
67      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đà Nẵng TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
7 Lần 2
0 7 Lần 1
9 Lần 5
1 11 Lần 5
10 Lần 1
2 15 Lần 5
7 Lần 0
3 9 Lần 3
8 Lần 2
4 10 Lần 3
13 Lần 3
5 8 Lần 0
5 Lần 1
6 8 Lần 1
11 Lần 4
7 8 Lần 4
10 Lần 3
8 7 Lần 1
10 Lần 3
9 7 Lần 1