www.minhngoc.com.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Đà Nẵng (theo lô)

02
   1.11% (1 lượt)
05
   2.22% (2 lượt)
06
   1.11% (1 lượt)
07
   2.22% (2 lượt)
08
   1.11% (1 lượt)
09
   2.22% (2 lượt)
10
   1.11% (1 lượt)
11
   1.11% (1 lượt)
13
   1.11% (1 lượt)
14
   1.11% (1 lượt)
15
   4.44% (4 lượt)
16
   1.11% (1 lượt)
18
   1.11% (1 lượt)
19
   2.22% (2 lượt)
20
   1.11% (1 lượt)
21
   1.11% (1 lượt)
22
   1.11% (1 lượt)
23
   1.11% (1 lượt)
25
   1.11% (1 lượt)
27
   2.22% (2 lượt)
28
   2.22% (2 lượt)
30
   1.11% (1 lượt)
32
   1.11% (1 lượt)
33
   1.11% (1 lượt)
34
   1.11% (1 lượt)
35
   2.22% (2 lượt)
36
   1.11% (1 lượt)
37
   1.11% (1 lượt)
38
   2.22% (2 lượt)
40
   2.22% (2 lượt)
41
   1.11% (1 lượt)
42
   1.11% (1 lượt)
43
   1.11% (1 lượt)
44
   1.11% (1 lượt)
45
   1.11% (1 lượt)
49
   1.11% (1 lượt)
52
   2.22% (2 lượt)
53
   1.11% (1 lượt)
55
   1.11% (1 lượt)
57
   1.11% (1 lượt)
58
   2.22% (2 lượt)
61
   2.22% (2 lượt)
62
   3.33% (3 lượt)
65
   1.11% (1 lượt)
67
   2.22% (2 lượt)
69
   1.11% (1 lượt)
70
   1.11% (1 lượt)
73
   1.11% (1 lượt)
74
   1.11% (1 lượt)
75
   1.11% (1 lượt)
78
   3.33% (3 lượt)
79
   1.11% (1 lượt)
80
   1.11% (1 lượt)
83
   2.22% (2 lượt)
84
   1.11% (1 lượt)
86
   2.22% (2 lượt)
90
   2.22% (2 lượt)
91
   1.11% (1 lượt)
92
   1.11% (1 lượt)
93
   1.11% (1 lượt)
95
   2.22% (2 lượt)
96
   3.33% (3 lượt)
97
   1.11% (1 lượt)
99
   1.11% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Đà Nẵng đến ngày 15/12/2018

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

15 4 Lần Tăng 2
62 3 Lần Tăng 1
78 3 Lần Không tăng
96 3 Lần Không tăng
05 2 Lần Tăng 1
07 2 Lần Giảm 1
09 2 Lần Tăng 1
19 2 Lần Tăng 1
27 2 Lần Tăng 1
28 2 Lần Không tăng
35 2 Lần Không tăng
38 2 Lần Không tăng
40 2 Lần Giảm 1
52 2 Lần Không tăng
58 2 Lần Không tăng
61 2 Lần Tăng 1
67 2 Lần Tăng 1
83 2 Lần Tăng 1
86 2 Lần Không tăng
90 2 Lần Giảm 1
95 2 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

07 6 Lần Không tăng
15 6 Lần Tăng 3
21 5 Lần Không tăng
25 4 Lần Giảm 1
30 4 Lần Giảm 1
38 4 Lần Không tăng
40 4 Lần Không tăng
67 4 Lần Tăng 1
70 4 Lần Không tăng
83 4 Lần Tăng 1
90 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

75 11 Lần Giảm 1
78 11 Lần Không tăng
07 10 Lần Giảm 1
10 10 Lần Không tăng
30 10 Lần Không tăng
40 10 Lần Không tăng
19 9 Lần Tăng 1
37 9 Lần Không tăng
38 9 Lần Không tăng
94 9 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

27 (2 Ngày) (2 lần)
62 (2 Ngày) (3 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

89      27 lần
77      25 lần
76      23 lần
60      21 lần
82      20 lần
47      17 lần
03      16 lần
66      14 lần
29      13 lần
00      12 lần
01      12 lần
04      12 lần
59      12 lần
85      12 lần
17      11 lần
98      11 lần
56      10 lần
87      10 lần
39      9 lần
64      9 lần
68      9 lần
72      9 lần
81      9 lần
63      8 lần
50      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đà Nẵng TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
8 Lần 1
0 11 Lần 2
12 Lần 6
1 10 Lần 6
9 Lần 1
2 9 Lần 1
8 Lần 1
3 9 Lần 3
9 Lần 3
4 6 Lần 2
9 Lần 2
5 13 Lần 2
8 Lần 3
6 8 Lần 0
9 Lần 2
7 10 Lần 3
6 Lần 1
8 8 Lần 2
12 Lần 0
9 6 Lần 1