www.minhngoc.com.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Đà Nẵng (theo lô)

01
   1.11% (1 lượt)
02
   1.11% (1 lượt)
03
   2.22% (2 lượt)
06
   1.11% (1 lượt)
08
   1.11% (1 lượt)
09
   3.33% (3 lượt)
10
   2.22% (2 lượt)
11
   1.11% (1 lượt)
12
   2.22% (2 lượt)
14
   1.11% (1 lượt)
16
   1.11% (1 lượt)
17
   3.33% (3 lượt)
18
   1.11% (1 lượt)
20
   2.22% (2 lượt)
23
   1.11% (1 lượt)
27
   1.11% (1 lượt)
28
   2.22% (2 lượt)
29
   2.22% (2 lượt)
31
   2.22% (2 lượt)
32
   1.11% (1 lượt)
34
   2.22% (2 lượt)
35
   3.33% (3 lượt)
36
   1.11% (1 lượt)
41
   1.11% (1 lượt)
42
   1.11% (1 lượt)
46
   1.11% (1 lượt)
47
   1.11% (1 lượt)
48
   1.11% (1 lượt)
49
   1.11% (1 lượt)
51
   1.11% (1 lượt)
53
   1.11% (1 lượt)
54
   2.22% (2 lượt)
55
   2.22% (2 lượt)
56
   1.11% (1 lượt)
57
   1.11% (1 lượt)
58
   2.22% (2 lượt)
61
   3.33% (3 lượt)
63
   3.33% (3 lượt)
64
   1.11% (1 lượt)
67
   4.44% (4 lượt)
68
   1.11% (1 lượt)
72
   1.11% (1 lượt)
75
   3.33% (3 lượt)
77
   1.11% (1 lượt)
78
   3.33% (3 lượt)
81
   2.22% (2 lượt)
82
   1.11% (1 lượt)
84
   1.11% (1 lượt)
85
   2.22% (2 lượt)
86
   4.44% (4 lượt)
89
   1.11% (1 lượt)
93
   1.11% (1 lượt)
95
   1.11% (1 lượt)
96
   2.22% (2 lượt)
98
   2.22% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Đà Nẵng đến ngày 18/08/2018

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

67 4 Lần Không tăng
86 4 Lần Không tăng
09 3 Lần Tăng 1
17 3 Lần Không tăng
35 3 Lần Tăng 1
61 3 Lần Giảm 1
63 3 Lần Tăng 1
75 3 Lần Tăng 2
78 3 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

14 6 Lần Không tăng
61 6 Lần Không tăng
86 6 Lần Tăng 1
31 5 Lần Tăng 1
48 5 Lần Không tăng
78 5 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

86 13 Lần Không tăng
31 12 Lần Tăng 1
12 11 Lần Không tăng
58 11 Lần Không tăng
61 10 Lần Không tăng
96 10 Lần Không tăng
14 9 Lần Không tăng
16 9 Lần Không tăng
48 9 Lần Không tăng
69 9 Lần Không tăng
87 9 Lần Không tăng
99 9 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

35 (3 Ngày) (3 lần)
78 (3 Ngày) (3 lần)
09 (2 Ngày) (3 lần)
10 (2 Ngày) (2 lần)
86 (2 Ngày) (3 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

50      31 lần
22      17 lần
52      17 lần
88      17 lần
26      16 lần
40      15 lần
05      14 lần
45      14 lần
04      13 lần
90      13 lần
43      12 lần
65      12 lần
15      11 lần
66      11 lần
80      11 lần
13      10 lần
37      10 lần
44      10 lần
79      10 lần
83      10 lần
59      9 lần
62      9 lần
87      8 lần
94      8 lần
07      7 lần
30      7 lần
60      7 lần
76      7 lần
91      7 lần
97      7 lần
99      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đà Nẵng TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
10 Lần 4
0 6 Lần 3
10 Lần 1
1 15 Lần 7
11 Lần 3
2 4 Lần 2
10 Lần 6
3 9 Lần 2
6 Lần 1
4 9 Lần 6
11 Lần 2
5 10 Lần 2
7 Lần 3
6 10 Lần 1
10 Lần 5
7 7 Lần 4
10 Lần 0
8 10 Lần 1
5 Lần 1
9 10 Lần 4