www.minhngoc.com.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Đà Nẵng (theo lô)

00
   1.11% (1 lượt)
01
   1.11% (1 lượt)
02
   2.22% (2 lượt)
03
   1.11% (1 lượt)
05
   1.11% (1 lượt)
06
   4.44% (4 lượt)
08
   2.22% (2 lượt)
09
   1.11% (1 lượt)
10
   1.11% (1 lượt)
11
   3.33% (3 lượt)
14
   1.11% (1 lượt)
17
   3.33% (3 lượt)
18
   3.33% (3 lượt)
21
   2.22% (2 lượt)
22
   1.11% (1 lượt)
23
   1.11% (1 lượt)
25
   1.11% (1 lượt)
26
   3.33% (3 lượt)
27
   2.22% (2 lượt)
30
   1.11% (1 lượt)
31
   2.22% (2 lượt)
32
   1.11% (1 lượt)
33
   1.11% (1 lượt)
37
   1.11% (1 lượt)
41
   1.11% (1 lượt)
42
   1.11% (1 lượt)
45
   1.11% (1 lượt)
46
   1.11% (1 lượt)
47
   1.11% (1 lượt)
50
   2.22% (2 lượt)
54
   3.33% (3 lượt)
56
   1.11% (1 lượt)
59
   2.22% (2 lượt)
61
   1.11% (1 lượt)
62
   2.22% (2 lượt)
63
   1.11% (1 lượt)
64
   1.11% (1 lượt)
65
   5.56% (5 lượt)
68
   1.11% (1 lượt)
69
   3.33% (3 lượt)
70
   2.22% (2 lượt)
71
   1.11% (1 lượt)
72
   1.11% (1 lượt)
73
   1.11% (1 lượt)
75
   1.11% (1 lượt)
78
   1.11% (1 lượt)
79
   1.11% (1 lượt)
81
   2.22% (2 lượt)
84
   2.22% (2 lượt)
85
   2.22% (2 lượt)
86
   1.11% (1 lượt)
87
   1.11% (1 lượt)
88
   2.22% (2 lượt)
93
   3.33% (3 lượt)
98
   1.11% (1 lượt)
99
   1.11% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Đà Nẵng đến ngày 16/02/2019

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

65 5 Lần Không tăng
06 4 Lần Giảm 1
11 3 Lần Giảm 1
17 3 Lần Không tăng
18 3 Lần Không tăng
26 3 Lần Tăng 1
54 3 Lần Không tăng
69 3 Lần Tăng 1
93 3 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

06 5 Lần Không tăng
11 5 Lần Giảm 1
18 5 Lần Không tăng
26 5 Lần Tăng 1
65 5 Lần Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

18 12 Lần Không tăng
23 10 Lần Giảm 1
25 10 Lần Không tăng
50 10 Lần Tăng 1
05 9 Lần Không tăng
15 9 Lần Không tăng
65 9 Lần Giảm 1
70 9 Lần Tăng 1
93 9 Lần Tăng 1
07 8 Lần Không tăng
10 8 Lần Giảm 1
11 8 Lần Không tăng
21 8 Lần Tăng 1
26 8 Lần Tăng 1
30 8 Lần Không tăng
41 8 Lần Không tăng
81 8 Lần Không tăng
99 8 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

26 (2 Ngày) (2 lần)
31 (2 Ngày) (2 lần)
50 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

48      24 lần
95      21 lần
67      18 lần
38      16 lần
97      16 lần
76      15 lần
82      15 lần
51      14 lần
91      13 lần
94      13 lần
04      12 lần
16      12 lần
96      11 lần
24      10 lần
34      10 lần
40      10 lần
49      10 lần
74      10 lần
12      9 lần
13      9 lần
20      9 lần
36      9 lần
53      9 lần
60      9 lần
43      7 lần
80      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đà Nẵng TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
11 Lần 1
0 6 Lần 1
13 Lần 3
1 14 Lần 5
13 Lần 6
2 9 Lần 2
6 Lần 2
3 7 Lần 3
5 Lần 3
4 5 Lần 2
6 Lần 1
5 9 Lần 1
13 Lần 1
6 10 Lần 2
8 Lần 1
7 11 Lần 4
10 Lần 1
8 11 Lần 3
5 Lần 1
9 8 Lần 1