www.minhngoc.com.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Quảng Ninh (theo lô)

00
   0.74% (1 lượt)
01
   1.48% (2 lượt)
03
   0.74% (1 lượt)
06
   2.22% (3 lượt)
07
   0.74% (1 lượt)
08
   1.48% (2 lượt)
09
   1.48% (2 lượt)
10
   0.74% (1 lượt)
11
   0.74% (1 lượt)
12
   0.74% (1 lượt)
13
   0.74% (1 lượt)
15
   0.74% (1 lượt)
16
   0.74% (1 lượt)
17
   1.48% (2 lượt)
18
   0.74% (1 lượt)
19
   0.74% (1 lượt)
20
   1.48% (2 lượt)
21
   0.74% (1 lượt)
22
   0.74% (1 lượt)
23
   0.74% (1 lượt)
26
   0.74% (1 lượt)
27
   0.74% (1 lượt)
28
   1.48% (2 lượt)
30
   1.48% (2 lượt)
32
   2.96% (4 lượt)
33
   0.74% (1 lượt)
34
   0.74% (1 lượt)
36
   1.48% (2 lượt)
38
   0.74% (1 lượt)
41
   1.48% (2 lượt)
43
   0.74% (1 lượt)
44
   2.22% (3 lượt)
45
   0.74% (1 lượt)
46
   0.74% (1 lượt)
47
   1.48% (2 lượt)
48
   1.48% (2 lượt)
50
   2.96% (4 lượt)
51
   0.74% (1 lượt)
52
   1.48% (2 lượt)
53
   2.22% (3 lượt)
54
   2.22% (3 lượt)
55
   0.74% (1 lượt)
57
   0.74% (1 lượt)
58
   2.96% (4 lượt)
59
   1.48% (2 lượt)
61
   0.74% (1 lượt)
62
   2.22% (3 lượt)
63
   0.74% (1 lượt)
64
   0.74% (1 lượt)
65
   2.96% (4 lượt)
66
   2.96% (4 lượt)
67
   1.48% (2 lượt)
68
   1.48% (2 lượt)
69
   1.48% (2 lượt)
70
   1.48% (2 lượt)
71
   1.48% (2 lượt)
72
   0.74% (1 lượt)
74
   0.74% (1 lượt)
75
   1.48% (2 lượt)
76
   1.48% (2 lượt)
77
   0.74% (1 lượt)
81
   0.74% (1 lượt)
82
   1.48% (2 lượt)
83
   0.74% (1 lượt)
84
   1.48% (2 lượt)
85
   0.74% (1 lượt)
86
   1.48% (2 lượt)
87
   1.48% (2 lượt)
88
   0.74% (1 lượt)
89
   3.70% (5 lượt)
90
   1.48% (2 lượt)
91
   1.48% (2 lượt)
92
   0.74% (1 lượt)
93
   0.74% (1 lượt)
94
   1.48% (2 lượt)
95
   0.74% (1 lượt)
97
   1.48% (2 lượt)
98
   0.74% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Quảng Ninh đến ngày 02/03/2021

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

89 5 Lần Không tăng
32 4 Lần Giảm 1
50 4 Lần Tăng 1
58 4 Lần Không tăng
65 4 Lần Tăng 1
66 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

17 8 Lần Không tăng
01 6 Lần Không tăng
32 6 Lần Không tăng
50 6 Lần Tăng 1
54 6 Lần Tăng 2
65 6 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

06 15 Lần Không tăng
17 13 Lần Giảm 1
38 13 Lần Giảm 2
52 13 Lần Tăng 1
36 12 Lần Không tăng
67 12 Lần Không tăng
76 12 Lần Tăng 1
92 12 Lần Không tăng
11 11 Lần Tăng 1
12 11 Lần Không tăng
32 11 Lần Không tăng
39 11 Lần Giảm 1
45 11 Lần Không tăng
50 11 Lần Không tăng
53 11 Lần Tăng 2
81 11 Lần Không tăng
85 11 Lần Không tăng
97 11 Lần Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp :

06 (2 Ngày) (2 lần)
65 (2 Ngày) (2 lần)
69 (2 Ngày) (2 lần)
91 (2 Ngày) (2 lần)
97 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

78      15 lần
35      14 lần
99      13 lần
40      12 lần
73      12 lần
25      11 lần
60      10 lần
02      9 lần
29      9 lần
14      8 lần
37      8 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Ninh TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
13 Lần 2
0 9 Lần 2
14 Lần 6
1 14 Lần 4
10 Lần 2
2 17 Lần 5
12 Lần 3
3 11 Lần 3
10 Lần 0
4 15 Lần 6
18 Lần 3
5 10 Lần 2
15 Lần 0
6 14 Lần 0
14 Lần 6
7 15 Lần 3
18 Lần 3
8 16 Lần 3
11 Lần 2
9 14 Lần 3