www.minhngoc.com.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Sớ đầu đuôi Miền Trung - Chủ Nhật

Chủ nhật
7/7/2024
Kon Tum
57 - 29
Khánh Hòa
36 - 89
Thừa T. Huế
65 - 88
Chủ nhật
30/6/2024
Kon Tum
44 - 46
Khánh Hòa
37 - 68
Thừa T. Huế
49 - 01
Chủ nhật
23/6/2024
Kon Tum
16 - 71
Khánh Hòa
48 - 15
Thừa T. Huế
97 - 65
Chủ nhật
16/6/2024
Kon Tum
15 - 07
Khánh Hòa
42 - 31
Thừa T. Huế
65 - 93
Chủ nhật
9/6/2024
Kon Tum
74 - 27
Khánh Hòa
22 - 03
Thừa T. Huế
80 - 47
Chủ nhật
2/6/2024
Kon Tum
12 - 16
Khánh Hòa
34 - 32
Thừa T. Huế
75 - 24
Chủ nhật
26/5/2024
Kon Tum
36 - 20
Khánh Hòa
79 - 87
Thừa T. Huế
57 - 35
Chủ nhật
19/5/2024
Kon Tum
06 - 84
Khánh Hòa
39 - 17
Thừa T. Huế
45 - 56
Chủ nhật
12/5/2024
Kon Tum
23 - 79
Khánh Hòa
42 - 62
Thừa T. Huế
80 - 74
Chủ nhật
5/5/2024
Kon Tum
89 - 50
Khánh Hòa
99 - 92
Thừa T. Huế
03 - 52
Chủ nhật
28/4/2024
Kon Tum
25 - 21
Khánh Hòa
68 - 59
Thừa T. Huế
99 - 78
Chủ nhật
21/4/2024
Kon Tum
48 - 95
Khánh Hòa
71 - 82
Thừa T. Huế
03 - 86
Chủ nhật
14/4/2024
Kon Tum
86 - 22
Khánh Hòa
01 - 05
Thừa T. Huế
34 - 55
Chủ nhật
7/4/2024
Kon Tum
80 - 50
Khánh Hòa
78 - 81
Thừa T. Huế
11 - 53
Chủ nhật
31/3/2024
Kon Tum
12 - 56
Khánh Hòa
82 - 15
Thừa T. Huế
45 - 00
Chủ nhật
24/3/2024
Kon Tum
90 - 87
Khánh Hòa
16 - 94
Thừa T. Huế
26 - 35
Chủ nhật
17/3/2024
Kon Tum
02 - 96
Khánh Hòa
03 - 02
Thừa T. Huế
09 - 30
Chủ nhật
10/3/2024
Kon Tum
98 - 93
Khánh Hòa
36 - 34
Thừa T. Huế
02 - 17
Chủ nhật
3/3/2024
Kon Tum
05 - 41
Khánh Hòa
45 - 94
Thừa T. Huế
82 - 94
Chủ nhật
25/2/2024
Kon Tum
54 - 53
Khánh Hòa
13 - 76
Thừa T. Huế
47 - 10
Chủ nhật
18/2/2024
Kon Tum
05 - 47
Khánh Hòa
30 - 24
Thừa T. Huế
16 - 02
Chủ nhật
11/2/2024
Kon Tum
81 - 46
Khánh Hòa
98 - 49
Thừa T. Huế
50 - 44
Chủ nhật
4/2/2024
Kon Tum
73 - 61
Khánh Hòa
36 - 88
Thừa T. Huế
97 - 66
Chủ nhật
28/1/2024
Kon Tum
21 - 15
Khánh Hòa
66 - 89
Thừa T. Huế
70 - 11
Chủ nhật
21/1/2024
Kon Tum
21 - 67
Khánh Hòa
93 - 98
Thừa T. Huế
34 - 10
Chủ nhật
14/1/2024
Kon Tum
98 - 88
Khánh Hòa
20 - 12
Thừa T. Huế
07 - 75
Chủ nhật
7/1/2024
Kon Tum
84 - 70
Khánh Hòa
34 - 89
Thừa T. Huế
26 - 59
Chủ nhật
31/12/2023
Kon Tum
43 - 88
Khánh Hòa
16 - 42
Thừa T. Huế
19 - 92
Chủ nhật
24/12/2023
Kon Tum
74 - 89
Khánh Hòa
28 - 52
Thừa T. Huế
00 - 13
Chủ nhật
17/12/2023
Kon Tum
43 - 80
Khánh Hòa
17 - 83
Thừa T. Huế
06 - 68