www.minhngoc.com.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  28/08/2019

KẾT QUẢ XỔ SỐ Mega 6/45

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 25/08/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Chủ nhật Kỳ vé: #00484 | Ngày quay thưởng 25/08/2019

 • 07
 • 08
 • 15
 • 20
 • 24
 • 31
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 50,256,177,000đ
Giải nhất       20 10,000,000đ
Giải nhì      1,290 300,000đ
Giải ba     19,053 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 23/08/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ sáu Kỳ vé: #00483 | Ngày quay thưởng 23/08/2019

 • 06
 • 07
 • 12
 • 17
 • 19
 • 24
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 46,911,829,000đ
Giải nhất       19 10,000,000đ
Giải nhì      1,253 300,000đ
Giải ba     20,309 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 21/08/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ tư Kỳ vé: #00482 | Ngày quay thưởng 21/08/2019

 • 06
 • 08
 • 17
 • 20
 • 21
 • 31
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 43,784,877,000đ
Giải nhất       29 10,000,000đ
Giải nhì      1,123 300,000đ
Giải ba     17,782 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 18/08/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Chủ nhật Kỳ vé: #00481 | Ngày quay thưởng 18/08/2019

 • 02
 • 07
 • 18
 • 21
 • 24
 • 33
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 40,626,087,000đ
Giải nhất       22 10,000,000đ
Giải nhì      987 300,000đ
Giải ba     16,944 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 16/08/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ sáu Kỳ vé: #00480 | Ngày quay thưởng 16/08/2019

 • 06
 • 14
 • 15
 • 19
 • 31
 • 39
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 37,492,523,500đ
Giải nhất       14 10,000,000đ
Giải nhì      915 300,000đ
Giải ba     16,248 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 14/08/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ tư Kỳ vé: #00479 | Ngày quay thưởng 14/08/2019

 • 13
 • 20
 • 22
 • 24
 • 33
 • 34
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 34,518,894,000đ
Giải nhất       20 10,000,000đ
Giải nhì      855 300,000đ
Giải ba     14,855 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 11/08/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Chủ nhật Kỳ vé: #00478 | Ngày quay thưởng 11/08/2019

 • 01
 • 04
 • 07
 • 09
 • 25
 • 31
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 31,428,258,500đ
Giải nhất       22 10,000,000đ
Giải nhì      961 300,000đ
Giải ba     15,474 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 09/08/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ sáu Kỳ vé: #00477 | Ngày quay thưởng 09/08/2019

 • 11
 • 19
 • 26
 • 28
 • 30
 • 42
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 28,478,574,500đ
Giải nhất       26 10,000,000đ
Giải nhì      972 300,000đ
Giải ba     15,267 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 07/08/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ tư Kỳ vé: #00476 | Ngày quay thưởng 07/08/2019

 • 01
 • 05
 • 13
 • 31
 • 32
 • 43
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 26,578,394,000đ
Giải nhất       17 10,000,000đ
Giải nhì      779 300,000đ
Giải ba     14,034 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 04/08/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Chủ nhật Kỳ vé: #00475 | Ngày quay thưởng 04/08/2019

 • 06
 • 10
 • 21
 • 30
 • 43
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 25,016,702,000đ
Giải nhất       16 10,000,000đ
Giải nhì      790 300,000đ
Giải ba     13,880 30,000đ