www.minhngoc.com.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  30/09/2022

KẾT QUẢ XỔ SỐ Mega 6/45

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 28/09/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ tư Kỳ vé: #00946 | Ngày quay thưởng 28/09/2022

 • 04
 • 05
 • 07
 • 24
 • 27
 • 30
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 17,875,801,500đ
Giải nhất       17 10,000,000đ
Giải nhì      953 300,000đ
Giải ba     16,363 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 25/09/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Chủ nhật Kỳ vé: #00945 | Ngày quay thưởng 25/09/2022

 • 03
 • 05
 • 08
 • 31
 • 33
 • 34
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 16,272,183,500đ
Giải nhất       21 10,000,000đ
Giải nhì      793 300,000đ
Giải ba     14,773 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 23/09/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ sáu Kỳ vé: #00944 | Ngày quay thưởng 23/09/2022

 • 01
 • 12
 • 21
 • 28
 • 30
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 14,840,078,500đ
Giải nhất       18 10,000,000đ
Giải nhì      788 300,000đ
Giải ba     14,836 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 21/09/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ tư Kỳ vé: #00943 | Ngày quay thưởng 21/09/2022

 • 05
 • 10
 • 14
 • 25
 • 42
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 13,397,869,000đ
Giải nhất       15 10,000,000đ
Giải nhì      871 300,000đ
Giải ba     14,638 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 18/09/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Chủ nhật Kỳ vé: #00942 | Ngày quay thưởng 18/09/2022

 • 03
 • 05
 • 10
 • 17
 • 25
 • 29
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        1 43,132,025,000đ
Giải nhất       47 10,000,000đ
Giải nhì      1,581 300,000đ
Giải ba     24,131 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 16/09/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ sáu Kỳ vé: #00941 | Ngày quay thưởng 16/09/2022

 • 02
 • 26
 • 35
 • 41
 • 42
 • 43
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 39,062,754,000đ
Giải nhất       32 10,000,000đ
Giải nhì      1,341 300,000đ
Giải ba     21,596 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 14/09/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ tư Kỳ vé: #00940 | Ngày quay thưởng 14/09/2022

 • 03
 • 12
 • 15
 • 20
 • 24
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 34,942,394,000đ
Giải nhất       24 10,000,000đ
Giải nhì      1,371 300,000đ
Giải ba     22,015 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 11/09/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Chủ nhật Kỳ vé: #00939 | Ngày quay thưởng 11/09/2022

 • 04
 • 15
 • 20
 • 31
 • 43
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 30,720,902,000đ
Giải nhất       27 10,000,000đ
Giải nhì      1,084 300,000đ
Giải ba     17,631 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 09/09/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ sáu Kỳ vé: #00938 | Ngày quay thưởng 09/09/2022

 • 04
 • 06
 • 13
 • 14
 • 28
 • 39
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 27,126,697,500đ
Giải nhất       21 10,000,000đ
Giải nhì      1,097 300,000đ
Giải ba     19,700 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 07/09/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ tư Kỳ vé: #00937 | Ngày quay thưởng 07/09/2022

 • 08
 • 09
 • 10
 • 20
 • 35
 • 38
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 24,136,566,500đ
Giải nhất       19 10,000,000đ
Giải nhì      1,299 300,000đ
Giải ba     21,347 30,000đ