www.minhngoc.com.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  28/05/2017

KẾT QUẢ XỔ SỐ Mega 6/45

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 26/05/2017
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ sáu Kỳ vé: #00133 | Ngày quay thưởng 26/05/2017

 • 06
 • 08
 • 25
 • 39
 • 40
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 14,713,507,000đ
Giải nhất       54 10,000,000đ
Giải nhì      1,901 300,000đ
Giải ba     29,655 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 24/05/2017
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ tư Kỳ vé: #00132 | Ngày quay thưởng 24/05/2017

 • 08
 • 20
 • 25
 • 27
 • 30
 • 33
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        1 112,477,419,000đ
Giải nhất       136 10,000,000đ
Giải nhì      7,024 300,000đ
Giải ba     127,123 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 21/05/2017
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Chủ nhật Kỳ vé: #00131 | Ngày quay thưởng 21/05/2017

 • 11
 • 14
 • 17
 • 22
 • 27
 • 42
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 86,669,528,000đ
Giải nhất       116 10,000,000đ
Giải nhì      5,190 300,000đ
Giải ba     85,810 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 19/05/2017
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ sáu Kỳ vé: #00130 | Ngày quay thưởng 19/05/2017

 • 01
 • 08
 • 18
 • 28
 • 30
 • 33
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 69,744,001,500đ
Giải nhất       103 10,000,000đ
Giải nhì      4,302 300,000đ
Giải ba     69,615 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 17/05/2017
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ tư Kỳ vé: #00129 | Ngày quay thưởng 17/05/2017

 • 07
 • 08
 • 11
 • 18
 • 23
 • 42
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 55,971,817,000đ
Giải nhất       81 10,000,000đ
Giải nhì      4,579 300,000đ
Giải ba     74,518 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 14/05/2017
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Chủ nhật Kỳ vé: #00128 | Ngày quay thưởng 14/05/2017

 • 13
 • 15
 • 17
 • 21
 • 25
 • 40
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 43,072,266,500đ
Giải nhất       83 10,000,000đ
Giải nhì      3,547 300,000đ
Giải ba     53,386 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 12/05/2017
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ sáu Kỳ vé: #00127 | Ngày quay thưởng 12/05/2017

 • 01
 • 27
 • 35
 • 42
 • 43
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 33,883,918,000đ
Giải nhất       50 10,000,000đ
Giải nhì      2,152 300,000đ
Giải ba     36,291 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 10/05/2017
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ tư Kỳ vé: #00126 | Ngày quay thưởng 10/05/2017

 • 07
 • 17
 • 21
 • 29
 • 40
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 25,768,903,500đ
Giải nhất       33 10,000,000đ
Giải nhì      2,117 300,000đ
Giải ba     38,551 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 07/05/2017
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Chủ nhật Kỳ vé: #00125 | Ngày quay thưởng 07/05/2017

 • 01
 • 07
 • 28
 • 32
 • 44
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 21,030,978,000đ
Giải nhất       41 10,000,000đ
Giải nhì      1,936 300,000đ
Giải ba     33,806 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 05/05/2017
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ sáu Kỳ vé: #00124 | Ngày quay thưởng 05/05/2017

 • 04
 • 09
 • 12
 • 32
 • 36
 • 43
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 17,450,444,500đ
Giải nhất       41 10,000,000đ
Giải nhì      2,044 300,000đ
Giải ba     31,965 30,000đ