www.minhngoc.com.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  21/10/2018

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 20/10/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  9582
  B
  2861
  C
  7714
  D
  9010
  E
  3305
  G
  5720
  Lần quay xác định ví trí giải:
  D
  A
  E
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ bảy Kỳ vé: #00299 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 3305
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9010
 • 9582
 • 4 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 2861
 • 7714
 • 5720
 • 15 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 305
 • 40 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 05
 • 344 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 18/10/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4783
   B
   8042
   C
   2117
   D
   4165
   E
   7986
   G
   6568
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   D
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00298 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4783
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6568
 • 4165
 • 7 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8042
 • 2117
 • 7986
 • 29 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 783
 • 84 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 83
 • 644 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 16/10/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   2193
   B
   3414
   C
   9296
   D
   2161
   E
   8232
   G
   1458
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   C
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00297 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2161
 • 29 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8232
 • 9296
 • 13 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 2193
 • 3414
 • 1458
 • 15 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 161
 • 71 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 61
 • 518 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 13/10/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   2126
   B
   2478
   C
   5732
   D
   5710
   E
   7798
   G
   1153
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   B
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00296 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 5732
 • 22 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 2126
 • 2478
 • 14 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5710
 • 7798
 • 1153
 • 14 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 732
 • 98 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 32
 • 524 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 11/10/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7684
   B
   4976
   C
   5695
   D
   6926
   E
   5056
   G
   3212
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   E
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00295 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4976
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6926
 • 5056
 • 12 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7684
 • 5695
 • 3212
 • 18 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 976
 • 45 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 76
 • 453 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 09/10/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8330
   B
   7233
   C
   6446
   D
   7933
   E
   4699
   G
   2249
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   E
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00294 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 7933
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8330
 • 4699
 • 55 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7233
 • 6446
 • 2249
 • 14 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 933
 • 156 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 33
 • 587 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 06/10/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4540
   B
   5016
   C
   3029
   D
   0693
   E
   0557
   G
   0875
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   E
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00293 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4540
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0875
 • 0557
 • 8 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5016
 • 3029
 • 0693
 • 15 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 540
 • 33 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 40
 • 307 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 04/10/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7048
   B
   3438
   C
   4114
   D
   9085
   E
   7133
   G
   0383
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   C
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00292 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 9085
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7133
 • 4114
 • 9 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7048
 • 3438
 • 0383
 • 19 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 085
 • 32 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 85
 • 323 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 02/10/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   2910
   B
   5411
   C
   1141
   D
   8159
   E
   1835
   G
   5828
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   G
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00291 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 5411
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8159
 • 5828
 • 4 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 2910
 • 1141
 • 1835
 • 10 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 411
 • 66 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 11
 • 1,073 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 29/09/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0173
   B
   9786
   C
   5715
   D
   0141
   E
   4046
   G
   4270
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   G
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00290 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 9786
 • 8 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0141
 • 4270
 • 7 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0173
 • 5715
 • 4046
 • 39 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 786
 • 74 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 86
 • 585 vé