www.minhngoc.com.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  14/07/2024

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 31/08/2021
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  0023
  B
  1072
  C
  8769
  D
  9420
  E
  5815
  G
  9073
  Lần quay xác định ví trí giải:
  E
  G
  A
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ ba Kỳ vé: #00722 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 0023
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5815
 • 9073
 • 0 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1072
 • 8769
 • 9420
 • 0 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 023
 • 9 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 23
 • 37 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 28/08/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4926
   B
   5604
   C
   6694
   D
   4142
   E
   8154
   G
   2695
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   E
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00721 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 5604
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6694
 • 8154
 • 2 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4926
 • 4142
 • 2695
 • 1 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 604
 • 4 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 04
 • 53 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 26/08/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   3358
   B
   8417
   C
   3933
   D
   2783
   E
   9726
   G
   5141
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   A
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00720 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 5141
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 2783
 • 3358
 • 2 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8417
 • 3933
 • 9726
 • 0 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 141
 • 7 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 41
 • 60 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 24/08/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6788
   B
   4629
   C
   1605
   D
   6384
   E
   6605
   G
   4906
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   G
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00719 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4629
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6788
 • 4906
 • 0 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1605
 • 6384
 • 6605
 • 1 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 629
 • 5 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 29
 • 68 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 21/08/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4514
   B
   6393
   C
   6796
   D
   4562
   E
   9884
   G
   3080
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   G
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00718 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6393
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4562
 • 3080
 • 2 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4514
 • 6796
 • 9884
 • 7 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 393
 • 2 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 93
 • 40 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 19/08/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8967
   B
   2912
   C
   5565
   D
   6240
   E
   3961
   G
   7850
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   G
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00717 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3961
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 2912
 • 7850
 • 0 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8967
 • 5565
 • 6240
 • 15 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 961
 • 26 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 61
 • 74 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 22/07/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0289
   B
   3298
   C
   7990
   D
   0750
   E
   1500
   G
   0786
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   G
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00716 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 7990
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3298
 • 0786
 • 2 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0289
 • 0750
 • 1500
 • 3 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 990
 • 17 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 90
 • 138 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 20/07/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8665
   B
   1402
   C
   5774
   D
   8217
   E
   2041
   G
   6416
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   B
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00715 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2041
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5774
 • 1402
 • 3 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8665
 • 8217
 • 6416
 • 2 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 041
 • 19 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 41
 • 184 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 17/07/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0797
   B
   6077
   C
   8734
   D
   9002
   E
   2324
   G
   2239
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   A
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00714 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6077
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 2324
 • 0797
 • 2 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8734
 • 9002
 • 2239
 • 6 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 077
 • 22 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 77
 • 419 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 15/07/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   9429
   B
   8214
   C
   0597
   D
   4678
   E
   0567
   G
   0732
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   B
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00713 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 9429
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4678
 • 8214
 • 5 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0597
 • 0567
 • 0732
 • 4 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 429
 • 12 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 29
 • 265 vé