www.minhngoc.com.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  23/09/2020

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 22/09/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  7696
  B
  4296
  C
  9118
  D
  9924
  E
  5596
  G
  1171
  Lần quay xác định ví trí giải:
  A
  G
  B
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ ba Kỳ vé: #00587 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 4296
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7696
 • 1171
 • 7 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9118
 • 9924
 • 5596
 • 6 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 296
 • 43 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 96
 • 559 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 19/09/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1119
   B
   6686
   C
   2716
   D
   3567
   E
   2554
   G
   1828
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   G
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00586 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2716
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 2554
 • 1828
 • 11 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1119
 • 6686
 • 3567
 • 46 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 716
 • 20 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 16
 • 211 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 17/09/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8946
   B
   4013
   C
   3800
   D
   0082
   E
   5449
   G
   5085
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   G
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00585 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 8946
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0082
 • 5085
 • 7 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4013
 • 3800
 • 5449
 • 7 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 946
 • 31 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 46
 • 440 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 15/09/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   2254
   B
   9660
   C
   4824
   D
   0257
   E
   9261
   G
   9105
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   D
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00584 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 9660
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4824
 • 0257
 • 8 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 2254
 • 9261
 • 9105
 • 3 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 660
 • 49 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 60
 • 285 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 12/09/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8206
   B
   0456
   C
   3164
   D
   0276
   E
   6855
   G
   0101
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   C
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00583 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0456
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6855
 • 3164
 • 10 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8206
 • 0276
 • 0101
 • 3 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 456
 • 31 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 56
 • 332 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 10/09/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5652
   B
   7702
   C
   4358
   D
   4447
   E
   3445
   G
   2141
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   D
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00582 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 7702
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 2141
 • 4447
 • 11 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5652
 • 4358
 • 3445
 • 5 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 702
 • 81 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 02
 • 262 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 08/09/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   3643
   B
   6417
   C
   3983
   D
   6943
   E
   9242
   G
   3506
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   G
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00581 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 9242
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6943
 • 3506
 • 11 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 3643
 • 6417
 • 3983
 • 12 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 242
 • 56 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 42
 • 409 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 05/09/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6496
   B
   4390
   C
   5957
   D
   6398
   E
   3887
   G
   1692
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   A
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00580 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6398
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3887
 • 6496
 • 3 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4390
 • 5957
 • 1692
 • 16 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 398
 • 24 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 98
 • 409 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 03/09/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   3854
   B
   7723
   C
   8945
   D
   5849
   E
   5165
   G
   2160
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   E
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00579 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3854
 • 6 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7723
 • 5165
 • 7 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8945
 • 5849
 • 2160
 • 6 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 854
 • 18 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 54
 • 332 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 01/09/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1259
   B
   6095
   C
   5157
   D
   2400
   E
   0817
   G
   9406
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   C
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00578 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 1259
 • 11 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 2400
 • 5157
 • 5 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6095
 • 0817
 • 9406
 • 5 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 259
 • 23 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 59
 • 473 vé