www.minhngoc.com.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  15/07/2020

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 11/07/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  2952
  B
  4319
  C
  5141
  D
  5051
  E
  3412
  G
  7968
  Lần quay xác định ví trí giải:
  A
  E
  B
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ bảy Kỳ vé: #00557 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 4319
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 2952
 • 3412
 • 8 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5141
 • 5051
 • 7968
 • 12 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 319
 • 38 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 19
 • 455 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 09/07/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1337
   B
   2648
   C
   5757
   D
   7939
   E
   2768
   G
   5884
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   D
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00556 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 5757
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 2768
 • 7939
 • 3 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1337
 • 2648
 • 5884
 • 14 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 757
 • 59 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 57
 • 395 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 07/07/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5142
   B
   9281
   C
   4968
   D
   5407
   E
   6458
   G
   5588
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   A
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00555 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4968
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5588
 • 5142
 • 8 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9281
 • 5407
 • 6458
 • 10 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 968
 • 39 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 68
 • 662 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 04/07/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0561
   B
   2101
   C
   1175
   D
   5697
   E
   3007
   G
   3592
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   C
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00554 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0561
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5697
 • 1175
 • 2 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 2101
 • 3007
 • 3592
 • 11 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 561
 • 18 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 61
 • 350 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 02/07/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5833
   B
   2554
   C
   4215
   D
   4358
   E
   0419
   G
   4102
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   B
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00553 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0419
 • 9 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4102
 • 2554
 • 5 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5833
 • 4215
 • 4358
 • 33 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 419
 • 53 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 19
 • 513 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 30/06/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4333
   B
   5091
   C
   3746
   D
   2059
   E
   7855
   G
   6566
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   B
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00552 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6566
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3746
 • 5091
 • 2 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4333
 • 2059
 • 7855
 • 2 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 566
 • 35 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 66
 • 536 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 27/06/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1128
   B
   8986
   C
   2782
   D
   6393
   E
   6220
   G
   5239
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   G
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00551 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2782
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6393
 • 5239
 • 6 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1128
 • 8986
 • 6220
 • 17 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 782
 • 16 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 82
 • 353 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 25/06/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7252
   B
   7552
   C
   7518
   D
   3426
   E
   2803
   G
   8997
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   A
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00550 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 8997
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3426
 • 7252
 • 5 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7552
 • 7518
 • 2803
 • 25 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 997
 • 15 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 97
 • 291 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 23/06/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5370
   B
   0389
   C
   0357
   D
   6345
   E
   9459
   G
   3750
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   D
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00549 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 9459
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3750
 • 6345
 • 1 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5370
 • 0389
 • 0357
 • 13 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 459
 • 41 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 59
 • 464 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 20/06/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8226
   B
   3598
   C
   0334
   D
   3842
   E
   0454
   G
   7000
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   B
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00548 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0334
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3842
 • 3598
 • 3 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8226
 • 0454
 • 7000
 • 12 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 334
 • 31 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 34
 • 337 vé