www.minhngoc.com.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  22/10/2017

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 19/10/2017
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  8307
  B
  0565
  C
  3861
  D
  1534
  E
  1993
  G
  8260
  Lần quay xác định ví trí giải:
  B
  C
  D
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ năm Kỳ vé: #00143 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 1534
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0565
 • 3861
 • 9 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8307
 • 1993
 • 8260
 • 34 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 534
 • 63 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 34
 • 524 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 17/10/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5738
   B
   9128
   C
   2640
   D
   4519
   E
   8265
   G
   0452
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   E
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00142 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0452
 • 20 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 2640
 • 8265
 • 7 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5738
 • 9128
 • 4519
 • 22 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 452
 • 77 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 52
 • 1,023 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 14/10/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8896
   B
   3385
   C
   3732
   D
   0149
   E
   4445
   G
   2988
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   A
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00141 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2988
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3732
 • 8896
 • 7 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 3385
 • 0149
 • 4445
 • 17 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 988
 • 63 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 88
 • 724 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 12/10/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5745
   B
   2318
   C
   4942
   D
   5862
   E
   7796
   G
   5030
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   B
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00140 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 5745
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4942
 • 2318
 • 27 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5862
 • 7796
 • 5030
 • 13 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 745
 • 45 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 45
 • 543 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 10/10/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   9403
   B
   4959
   C
   4712
   D
   9080
   E
   3071
   G
   2880
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   C
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00139 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2880
 • 10 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3071
 • 4712
 • 19 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9403
 • 4959
 • 9080
 • 12 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 880
 • 39 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 80
 • 405 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 07/10/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0346
   B
   5945
   C
   8456
   D
   6813
   E
   4016
   G
   0219
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   A
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00138 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6813
 • 7 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5945
 • 0346
 • 8 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8456
 • 4016
 • 0219
 • 19 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 813
 • 42 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 13
 • 541 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 05/10/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8827
   B
   4012
   C
   8647
   D
   2765
   E
   0120
   G
   0398
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   A
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00137 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4012
 • 6 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0398
 • 8827
 • 7 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8647
 • 2765
 • 0120
 • 14 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 012
 • 107 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 12
 • 670 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 03/10/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4695
   B
   2938
   C
   1904
   D
   5988
   E
   0560
   G
   5143
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   B
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00136 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0560
 • 6 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5988
 • 2938
 • 20 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4695
 • 1904
 • 5143
 • 13 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 560
 • 53 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 60
 • 423 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 30/09/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5827
   B
   0423
   C
   9465
   D
   6154
   E
   5336
   G
   8253
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   B
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00135 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 8253
 • 13 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6154
 • 0423
 • 10 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5827
 • 9465
 • 5336
 • 12 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 253
 • 74 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 53
 • 735 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 28/09/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   3595
   B
   4385
   C
   6173
   D
   8184
   E
   8348
   G
   8795
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   A
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00134 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4385
 • 9 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8184
 • 3595
 • 17 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6173
 • 8348
 • 8795
 • 20 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 385
 • 28 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 85
 • 333 vé