www.minhngoc.com.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Miền Bắc

Miền: Thứ:
Dãy Số:  
Từ Ngày:  Đến:
   
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (đối tượng thống kê là một số nguyên từ 2 đến 4 chữ số), giới hạn đài cần truy vấn và thời gian từ ngày đến ngày.

Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 28/11/2023

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

99 ( 4 Lần ) Tăng 2
03 ( 3 Lần ) Tăng 1
59 ( 3 Lần ) Không tăng
82 ( 3 Lần ) Tăng 1
00 ( 2 Lần ) Không tăng
01 ( 2 Lần ) Tăng 2
02 ( 2 Lần ) Tăng 1
06 ( 2 Lần ) Không tăng
07 ( 2 Lần ) Không tăng
09 ( 2 Lần ) Tăng 2
10 ( 2 Lần ) Không tăng
12 ( 2 Lần ) Không tăng
17 ( 2 Lần ) Không tăng
18 ( 2 Lần ) Không tăng
36 ( 2 Lần ) Tăng 1
37 ( 2 Lần ) Không tăng
43 ( 2 Lần ) Không tăng
52 ( 2 Lần ) Không tăng
53 ( 2 Lần ) Giảm 1
54 ( 2 Lần ) Tăng 1
57 ( 2 Lần ) Không tăng
70 ( 2 Lần ) Tăng 1
83 ( 2 Lần ) Tăng 2
86 ( 2 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

03 ( 5 Lần ) Tăng 1
10 ( 5 Lần ) Tăng 1
12 ( 5 Lần ) Tăng 1
53 ( 5 Lần ) Không tăng
73 ( 5 Lần ) Không tăng
99 ( 5 Lần ) Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp:

03 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
10 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
18 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
36 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
54 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
70 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

87      ( 14 ngày )
35      ( 11 ngày )
41      ( 10 ngày )
19      ( 9 ngày )
38      ( 9 ngày )
94      ( 9 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
15 Lần 4
0 9 Lần 0
10 Lần 1
1 5 Lần 0
4 Lần 1
2 12 Lần 3
7 Lần 2
3 12 Lần 0
6 Lần 0
4 3 Lần 3
11 Lần 1
5 2 Lần 1
3 Lần 5
6 8 Lần 1
8 Lần 0
7 12 Lần 1
10 Lần 3
8 7 Lần 0
7 Lần 1
9 11 Lần 3