www.minhngoc.com.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Miền Bắc

Miền: Thứ:
Dãy Số:  
Từ Ngày:  Đến:
   
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (đối tượng thống kê là một số nguyên từ 2 đến 4 chữ số), giới hạn đài cần truy vấn và thời gian từ ngày đến ngày.

Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 16/06/2019

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

51 ( 4 Lần ) Tăng 2
13 ( 3 Lần ) Không tăng
39 ( 3 Lần ) Tăng 2
44 ( 3 Lần ) Tăng 2
09 ( 2 Lần ) Không tăng
15 ( 2 Lần ) Không tăng
21 ( 2 Lần ) Tăng 2
28 ( 2 Lần ) Tăng 2
30 ( 2 Lần ) Tăng 1
33 ( 2 Lần ) Không tăng
40 ( 2 Lần ) Không tăng
41 ( 2 Lần ) Tăng 1
43 ( 2 Lần ) Tăng 1
49 ( 2 Lần ) Không tăng
61 ( 2 Lần ) Tăng 1
66 ( 2 Lần ) Không tăng
83 ( 2 Lần ) Không tăng
93 ( 2 Lần ) Giảm 1
98 ( 2 Lần ) Tăng 2

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

66 ( 6 Lần ) Tăng 1
39 ( 5 Lần ) Tăng 1
99 ( 5 Lần ) Không tăng
13 ( 4 Lần ) Không tăng
20 ( 4 Lần ) Không tăng
28 ( 4 Lần ) Tăng 1
51 ( 4 Lần ) Tăng 2
58 ( 4 Lần ) Không tăng
61 ( 4 Lần ) Tăng 1
83 ( 4 Lần ) Giảm 1
86 ( 4 Lần ) Không tăng
93 ( 4 Lần ) Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp:

30 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
39 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
41 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
43 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
51 ( 2 Ngày ) ( 4 lần )
66 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

74      ( 24 ngày )
25      ( 14 ngày )
88      ( 14 ngày )
19      ( 13 ngày )
92      ( 13 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
7 Lần 2
0 7 Lần 0
9 Lần 1
1 15 Lần 5
7 Lần 1
2 7 Lần 0
11 Lần 2
3 14 Lần 0
13 Lần 3
4 8 Lần 1
9 Lần 1
5 4 Lần 2
7 Lần 2
6 4 Lần 2
6 Lần 1
7 4 Lần 1
6 Lần 3
8 8 Lần 1
6 Lần 2
9 10 Lần 2