www.minhngoc.com.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc

Miền: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
 
Nhập số ngày cần truy vấn, Bạn có thể tùy chọn giới hạn số đài và thống kê theo lô, theo đầu đuôi hoặc chỉ giải Đặc Biệt. Xem tần suất chi tiết theo miền bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, theo lô)

00
   1.48% (2 lượt)
01
   1.48% (2 lượt)
02
   1.48% (2 lượt)
03
   3.70% (5 lượt)
04
   0.74% (1 lượt)
06
   2.22% (3 lượt)
07
   2.22% (3 lượt)
08
   0.74% (1 lượt)
09
   2.22% (3 lượt)
10
   2.96% (4 lượt)
11
   0.74% (1 lượt)
12
   2.22% (3 lượt)
13
   0.74% (1 lượt)
14
   0.74% (1 lượt)
15
   1.48% (2 lượt)
16
   0.74% (1 lượt)
17
   1.48% (2 lượt)
18
   2.22% (3 lượt)
20
   1.48% (2 lượt)
23
   0.74% (1 lượt)
24
   0.74% (1 lượt)
26
   0.74% (1 lượt)
27
   1.48% (2 lượt)
28
   0.74% (1 lượt)
30
   0.74% (1 lượt)
31
   0.74% (1 lượt)
32
   1.48% (2 lượt)
33
   0.74% (1 lượt)
36
   2.22% (3 lượt)
37
   1.48% (2 lượt)
39
   0.74% (1 lượt)
40
   0.74% (1 lượt)
43
   1.48% (2 lượt)
44
   1.48% (2 lượt)
45
   0.74% (1 lượt)
46
   0.74% (1 lượt)
47
   0.74% (1 lượt)
48
   0.74% (1 lượt)
50
   0.74% (1 lượt)
52
   2.22% (3 lượt)
53
   2.96% (4 lượt)
54
   1.48% (2 lượt)
57
   1.48% (2 lượt)
58
   0.74% (1 lượt)
59
   2.22% (3 lượt)
60
   2.22% (3 lượt)
61
   0.74% (1 lượt)
62
   0.74% (1 lượt)
63
   1.48% (2 lượt)
64
   0.74% (1 lượt)
65
   0.74% (1 lượt)
67
   0.74% (1 lượt)
68
   1.48% (2 lượt)
69
   0.74% (1 lượt)
70
   1.48% (2 lượt)
71
   0.74% (1 lượt)
72
   1.48% (2 lượt)
73
   1.48% (2 lượt)
74
   0.74% (1 lượt)
76
   0.74% (1 lượt)
77
   0.74% (1 lượt)
78
   0.74% (1 lượt)
79
   1.48% (2 lượt)
80
   0.74% (1 lượt)
81
   1.48% (2 lượt)
82
   2.22% (3 lượt)
83
   1.48% (2 lượt)
84
   0.74% (1 lượt)
86
   2.22% (3 lượt)
88
   0.74% (1 lượt)
90
   0.74% (1 lượt)
91
   2.96% (4 lượt)
92
   0.74% (1 lượt)
96
   0.74% (1 lượt)
97
   0.74% (1 lượt)
99
   2.96% (4 lượt)

Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 28/11/2023

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

99 ( 4 Lần ) Tăng 2
03 ( 3 Lần ) Tăng 1
59 ( 3 Lần ) Không tăng
82 ( 3 Lần ) Tăng 1
00 ( 2 Lần ) Không tăng
01 ( 2 Lần ) Tăng 2
02 ( 2 Lần ) Tăng 1
06 ( 2 Lần ) Không tăng
07 ( 2 Lần ) Không tăng
09 ( 2 Lần ) Tăng 2
10 ( 2 Lần ) Không tăng
12 ( 2 Lần ) Không tăng
17 ( 2 Lần ) Không tăng
18 ( 2 Lần ) Không tăng
36 ( 2 Lần ) Tăng 1
37 ( 2 Lần ) Không tăng
43 ( 2 Lần ) Không tăng
52 ( 2 Lần ) Không tăng
53 ( 2 Lần ) Giảm 1
54 ( 2 Lần ) Tăng 1
57 ( 2 Lần ) Không tăng
70 ( 2 Lần ) Tăng 1
83 ( 2 Lần ) Tăng 2
86 ( 2 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

03 ( 5 Lần ) Tăng 1
10 ( 5 Lần ) Tăng 1
12 ( 5 Lần ) Tăng 1
53 ( 5 Lần ) Không tăng
73 ( 5 Lần ) Không tăng
99 ( 5 Lần ) Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp:

03 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
10 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
18 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
36 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
54 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
70 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

87      ( 14 ngày )
35      ( 11 ngày )
41      ( 10 ngày )
19      ( 9 ngày )
38      ( 9 ngày )
94      ( 9 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
15 Lần 4
0 9 Lần 0
10 Lần 1
1 5 Lần 0
4 Lần 1
2 12 Lần 3
7 Lần 2
3 12 Lần 0
6 Lần 0
4 3 Lần 3
11 Lần 1
5 2 Lần 1
3 Lần 5
6 8 Lần 1
8 Lần 0
7 12 Lần 1
10 Lần 3
8 7 Lần 0
7 Lần 1
9 11 Lần 3