www.minhngoc.com.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc

Miền: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
 
Nhập số ngày cần truy vấn, Bạn có thể tùy chọn giới hạn số đài và thống kê theo lô, theo đầu đuôi hoặc chỉ giải Đặc Biệt. Xem tần suất chi tiết theo miền bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, theo lô)

00
   2.22% (3 lượt)
01
   0.74% (1 lượt)
02
   1.48% (2 lượt)
03
   0.74% (1 lượt)
04
   2.22% (3 lượt)
05
   1.48% (2 lượt)
06
   0.74% (1 lượt)
07
   0.74% (1 lượt)
08
   2.22% (3 lượt)
09
   0.74% (1 lượt)
10
   1.48% (2 lượt)
11
   0.74% (1 lượt)
15
   2.22% (3 lượt)
16
   2.96% (4 lượt)
17
   0.74% (1 lượt)
18
   2.22% (3 lượt)
19
   0.74% (1 lượt)
20
   0.74% (1 lượt)
22
   0.74% (1 lượt)
23
   1.48% (2 lượt)
24
   1.48% (2 lượt)
25
   3.70% (5 lượt)
26
   1.48% (2 lượt)
27
   0.74% (1 lượt)
28
   1.48% (2 lượt)
30
   0.74% (1 lượt)
31
   1.48% (2 lượt)
32
   1.48% (2 lượt)
34
   0.74% (1 lượt)
35
   1.48% (2 lượt)
36
   0.74% (1 lượt)
37
   2.22% (3 lượt)
38
   0.74% (1 lượt)
39
   0.74% (1 lượt)
40
   2.22% (3 lượt)
41
   0.74% (1 lượt)
43
   0.74% (1 lượt)
44
   1.48% (2 lượt)
46
   0.74% (1 lượt)
47
   0.74% (1 lượt)
48
   0.74% (1 lượt)
49
   0.74% (1 lượt)
51
   0.74% (1 lượt)
53
   1.48% (2 lượt)
54
   1.48% (2 lượt)
57
   1.48% (2 lượt)
58
   0.74% (1 lượt)
60
   0.74% (1 lượt)
61
   1.48% (2 lượt)
62
   0.74% (1 lượt)
63
   0.74% (1 lượt)
64
   3.70% (5 lượt)
65
   0.74% (1 lượt)
67
   1.48% (2 lượt)
70
   3.70% (5 lượt)
71
   0.74% (1 lượt)
72
   2.22% (3 lượt)
76
   1.48% (2 lượt)
77
   0.74% (1 lượt)
78
   0.74% (1 lượt)
79
   2.96% (4 lượt)
81
   2.22% (3 lượt)
83
   0.74% (1 lượt)
84
   0.74% (1 lượt)
85
   0.74% (1 lượt)
87
   0.74% (1 lượt)
88
   0.74% (1 lượt)
90
   1.48% (2 lượt)
91
   0.74% (1 lượt)
92
   1.48% (2 lượt)
94
   0.74% (1 lượt)
95
   2.22% (3 lượt)
96
   2.22% (3 lượt)
97
   0.74% (1 lượt)
98
   0.74% (1 lượt)
99
   0.74% (1 lượt)

Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 23/10/2020

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

16 ( 4 Lần ) Không tăng
70 ( 4 Lần ) Không tăng
79 ( 4 Lần ) Tăng 2
15 ( 3 Lần ) Không tăng
40 ( 3 Lần ) Tăng 1
96 ( 3 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

00 ( 7 Lần ) Không tăng
70 ( 6 Lần ) Tăng 1
18 ( 5 Lần ) Không tăng
25 ( 5 Lần ) Tăng 1
64 ( 5 Lần ) Không tăng
79 ( 5 Lần ) Tăng 2
92 ( 5 Lần ) Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp:

79 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
00 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
08 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
31 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
32 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
40 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
95 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

55      ( 42 ngày )
59      ( 13 ngày )
74      ( 13 ngày )
86      ( 13 ngày )
93      ( 13 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
12 Lần 3
0 11 Lần 2
8 Lần 4
1 9 Lần 1
8 Lần 2
2 9 Lần 2
7 Lần 3
3 4 Lần 1
8 Lần 2
4 10 Lần 2
6 Lần 1
5 11 Lần 2
8 Lần 2
6 9 Lần 2
12 Lần 1
7 4 Lần 5
3 Lần 2
8 8 Lần 2
9 Lần 0
9 6 Lần 1