www.minhngoc.com.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Miền Trung

Miền: Thứ:
Dãy Số:  
Từ Ngày:  Đến:
   
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (đối tượng thống kê là một số nguyên từ 2 đến 4 chữ số), giới hạn đài cần truy vấn và thời gian từ ngày đến ngày.

Thống kê xổ số Miền Trung đài đến ngày 05/07/2022

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

41 ( 4 Lần ) Tăng 1
66 ( 4 Lần ) Tăng 1
75 ( 4 Lần ) Không tăng
03 ( 3 Lần ) Không tăng
10 ( 3 Lần ) Giảm 1
13 ( 3 Lần ) Giảm 1
19 ( 3 Lần ) Tăng 1
33 ( 3 Lần ) Không tăng
47 ( 3 Lần ) Không tăng
51 ( 3 Lần ) Tăng 3
60 ( 3 Lần ) Không tăng
68 ( 3 Lần ) Tăng 1
77 ( 3 Lần ) Không tăng
81 ( 3 Lần ) Giảm 1
83 ( 3 Lần ) Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

40 ( 7 Lần ) Tăng 1
03 ( 6 Lần ) Không tăng
05 ( 6 Lần ) Tăng 2
83 ( 6 Lần ) Không tăng
01 ( 5 Lần ) Tăng 1
02 ( 5 Lần ) Giảm 1
13 ( 5 Lần ) Giảm 2
19 ( 5 Lần ) Không tăng
30 ( 5 Lần ) Không tăng
43 ( 5 Lần ) Không tăng
66 ( 5 Lần ) Tăng 1
69 ( 5 Lần ) Không tăng
75 ( 5 Lần ) Giảm 1
81 ( 5 Lần ) Không tăng
91 ( 5 Lần ) Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp:

83 ( 5 Ngày ) ( 6 lần )
03 ( 4 Ngày ) ( 4 lần )
77 ( 4 Ngày ) ( 4 lần )
81 ( 4 Ngày ) ( 5 lần )
19 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
41 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
18 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
40 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
68 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
90 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

12      ( 11 ngày )
29      ( 10 ngày )
53      ( 8 ngày )
82      ( 8 ngày )
36      ( 7 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
13 Lần 0
0 17 Lần 1
17 Lần 3
1 18 Lần 4
4 Lần 1
2 6 Lần 3
11 Lần 2
3 18 Lần 2
17 Lần 1
4 9 Lần 3
11 Lần 3
5 11 Lần 2
17 Lần 2
6 10 Lần 1
15 Lần 1
7 13 Lần 1
15 Lần 2
8 12 Lần 2
6 Lần 3
9 12 Lần 1