www.minhngoc.com.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bến Tre

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bến Tre (theo lô)

03
   1.11% (1 lượt)
04
   1.11% (1 lượt)
07
   2.22% (2 lượt)
08
   2.22% (2 lượt)
09
   1.11% (1 lượt)
10
   2.22% (2 lượt)
11
   1.11% (1 lượt)
13
   2.22% (2 lượt)
14
   2.22% (2 lượt)
15
   1.11% (1 lượt)
17
   1.11% (1 lượt)
18
   1.11% (1 lượt)
20
   1.11% (1 lượt)
22
   1.11% (1 lượt)
23
   1.11% (1 lượt)
25
   1.11% (1 lượt)
26
   1.11% (1 lượt)
27
   1.11% (1 lượt)
29
   1.11% (1 lượt)
30
   1.11% (1 lượt)
31
   1.11% (1 lượt)
32
   1.11% (1 lượt)
33
   2.22% (2 lượt)
34
   1.11% (1 lượt)
35
   1.11% (1 lượt)
38
   1.11% (1 lượt)
39
   1.11% (1 lượt)
42
   1.11% (1 lượt)
43
   1.11% (1 lượt)
44
   1.11% (1 lượt)
45
   2.22% (2 lượt)
46
   1.11% (1 lượt)
50
   2.22% (2 lượt)
51
   3.33% (3 lượt)
53
   1.11% (1 lượt)
54
   1.11% (1 lượt)
55
   2.22% (2 lượt)
57
   1.11% (1 lượt)
58
   1.11% (1 lượt)
59
   1.11% (1 lượt)
60
   1.11% (1 lượt)
65
   1.11% (1 lượt)
66
   2.22% (2 lượt)
69
   2.22% (2 lượt)
72
   1.11% (1 lượt)
74
   1.11% (1 lượt)
75
   1.11% (1 lượt)
78
   2.22% (2 lượt)
79
   2.22% (2 lượt)
80
   2.22% (2 lượt)
81
   2.22% (2 lượt)
82
   2.22% (2 lượt)
83
   1.11% (1 lượt)
84
   1.11% (1 lượt)
87
   2.22% (2 lượt)
88
   2.22% (2 lượt)
91
   2.22% (2 lượt)
92
   3.33% (3 lượt)
93
   3.33% (3 lượt)
94
   1.11% (1 lượt)
95
   1.11% (1 lượt)
96
   1.11% (1 lượt)
97
   1.11% (1 lượt)
98
   1.11% (1 lượt)
99
   1.11% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Bến Tre đến ngày 02/03/2021

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

51 3 Lần Không tăng
92 3 Lần Tăng 1
93 3 Lần Không tăng
07 2 Lần Không tăng
08 2 Lần Tăng 1
10 2 Lần Không tăng
13 2 Lần Không tăng
14 2 Lần Tăng 1
33 2 Lần Không tăng
45 2 Lần Không tăng
50 2 Lần Không tăng
55 2 Lần Giảm 1
66 2 Lần Không tăng
69 2 Lần Không tăng
78 2 Lần Tăng 2
79 2 Lần Không tăng
80 2 Lần Không tăng
81 2 Lần Giảm 1
82 2 Lần Tăng 1
87 2 Lần Không tăng
88 2 Lần Tăng 1
91 2 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

33 5 Lần Không tăng
83 5 Lần Tăng 1
08 4 Lần Tăng 1
09 4 Lần Không tăng
55 4 Lần Không tăng
81 4 Lần Không tăng
82 4 Lần Không tăng
91 4 Lần Không tăng
93 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

41 11 Lần Không tăng
83 11 Lần Không tăng
33 10 Lần Không tăng
03 9 Lần Không tăng
30 9 Lần Giảm 1
37 9 Lần Không tăng
69 9 Lần Không tăng
82 9 Lần Tăng 1
07 8 Lần Không tăng
14 8 Lần Tăng 1
40 8 Lần Không tăng
42 8 Lần Không tăng
46 8 Lần Không tăng
55 8 Lần Không tăng
75 8 Lần Không tăng
77 8 Lần Không tăng
96 8 Lần Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp :

92 (3 Ngày) (3 lần)
14 (2 Ngày) (2 lần)
82 (2 Ngày) (2 lần)
91 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

48      19 lần
68      18 lần
56      14 lần
61      14 lần
63      13 lần
64      13 lần
12      12 lần
77      10 lần
00      9 lần
16      9 lần
62      9 lần
73      9 lần
76      9 lần
02      8 lần
06      8 lần
47      8 lần
49      8 lần
01      7 lần
05      7 lần
19      7 lần
85      7 lần
90      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bến Tre TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
6 Lần 0
0 9 Lần 0
8 Lần 0
1 10 Lần 2
6 Lần 0
2 9 Lần 2
11 Lần 3
3 10 Lần 1
4 Lần 1
4 6 Lần 0
10 Lần 0
5 11 Lần 2
7 Lần 1
6 7 Lần 3
9 Lần 5
7 8 Lần 0
15 Lần 6
8 10 Lần 6
14 Lần 4
9 10 Lần 2