www.minhngoc.com.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Trung

Miền: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
 
Nhập số ngày cần truy vấn, Bạn có thể tùy chọn giới hạn số đài và thống kê theo lô, theo đầu đuôi hoặc chỉ giải Đặc Biệt. Xem tần suất chi tiết theo miền bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, theo lô)

00
   0.56% (1 lượt)
01
   1.11% (2 lượt)
02
   0.56% (1 lượt)
03
   1.11% (2 lượt)
05
   1.11% (2 lượt)
06
   2.22% (4 lượt)
07
   1.11% (2 lượt)
08
   1.11% (2 lượt)
09
   0.56% (1 lượt)
10
   0.56% (1 lượt)
11
   0.56% (1 lượt)
13
   0.56% (1 lượt)
15
   4.44% (8 lượt)
16
   2.78% (5 lượt)
18
   1.67% (3 lượt)
19
   0.56% (1 lượt)
20
   0.56% (1 lượt)
23
   1.11% (2 lượt)
24
   0.56% (1 lượt)
25
   1.11% (2 lượt)
26
   1.67% (3 lượt)
27
   1.67% (3 lượt)
28
   2.22% (4 lượt)
29
   1.11% (2 lượt)
30
   3.33% (6 lượt)
31
   0.56% (1 lượt)
32
   0.56% (1 lượt)
33
   1.67% (3 lượt)
35
   2.22% (4 lượt)
36
   0.56% (1 lượt)
38
   1.67% (3 lượt)
39
   1.67% (3 lượt)
40
   1.11% (2 lượt)
41
   0.56% (1 lượt)
42
   1.67% (3 lượt)
43
   1.11% (2 lượt)
44
   0.56% (1 lượt)
45
   0.56% (1 lượt)
47
   1.67% (3 lượt)
48
   0.56% (1 lượt)
49
   1.11% (2 lượt)
50
   0.56% (1 lượt)
51
   1.67% (3 lượt)
52
   2.22% (4 lượt)
53
   1.67% (3 lượt)
54
   0.56% (1 lượt)
55
   0.56% (1 lượt)
60
   0.56% (1 lượt)
61
   1.67% (3 lượt)
62
   0.56% (1 lượt)
64
   1.11% (2 lượt)
66
   0.56% (1 lượt)
67
   0.56% (1 lượt)
69
   2.22% (4 lượt)
70
   1.11% (2 lượt)
72
   1.67% (3 lượt)
73
   1.11% (2 lượt)
74
   2.78% (5 lượt)
75
   1.11% (2 lượt)
76
   1.11% (2 lượt)
77
   0.56% (1 lượt)
78
   0.56% (1 lượt)
79
   1.11% (2 lượt)
80
   0.56% (1 lượt)
81
   0.56% (1 lượt)
82
   0.56% (1 lượt)
83
   0.56% (1 lượt)
84
   2.78% (5 lượt)
85
   1.67% (3 lượt)
86
   2.22% (4 lượt)
88
   0.56% (1 lượt)
89
   1.11% (2 lượt)
90
   1.11% (2 lượt)
91
   3.89% (7 lượt)
92
   0.56% (1 lượt)
93
   1.67% (3 lượt)
94
   1.11% (2 lượt)
95
   1.67% (3 lượt)
96
   1.67% (3 lượt)
98
   0.56% (1 lượt)

Thống kê xổ số Miền Trung đài 1-2 đến ngày 25/04/2019

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

06 ( 4 Lần ) Không tăng
15 ( 4 Lần ) Không tăng
74 ( 4 Lần ) Tăng 2
84 ( 4 Lần ) Tăng 1
26 ( 3 Lần ) Không tăng
30 ( 3 Lần ) Không tăng
35 ( 3 Lần ) Tăng 1
38 ( 3 Lần ) Tăng 1
47 ( 3 Lần ) Tăng 1
51 ( 3 Lần ) Không tăng
52 ( 3 Lần ) Không tăng
86 ( 3 Lần ) Không tăng
91 ( 3 Lần ) Không tăng
93 ( 3 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

15 ( 10 Lần ) Tăng 3
16 ( 7 Lần ) Tăng 1
91 ( 7 Lần ) Tăng 1
28 ( 6 Lần ) Giảm 1
30 ( 6 Lần ) Tăng 2
52 ( 6 Lần ) Tăng 1
69 ( 6 Lần ) Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp:

91 ( 5 Ngày ) ( 7 lần )
52 ( 4 Ngày ) ( 4 lần )
86 ( 4 Ngày ) ( 4 lần )
35 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
38 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
47 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
15 ( 2 Ngày ) ( 4 lần )
30 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
40 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

97      ( 15 ngày )
63      ( 13 ngày )
68      ( 10 ngày )
56      ( 8 ngày )
57      ( 8 ngày )
99      ( 8 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
11 Lần 1
0 12 Lần 5
9 Lần 1
1 9 Lần 3
13 Lần 3
2 10 Lần 2
15 Lần 1
3 11 Lần 1
9 Lần 0
4 10 Lần 0
9 Lần 0
5 16 Lần 2
7 Lần 4
6 17 Lần 0
12 Lần 1
7 5 Lần 0
12 Lần 1
8 9 Lần 3
11 Lần 2
9 9 Lần 4