www.minhngoc.com.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hà Nội (theo lô)

01
   1.48% (2 lượt)
02
   1.48% (2 lượt)
03
   0.74% (1 lượt)
04
   1.48% (2 lượt)
06
   0.74% (1 lượt)
07
   1.48% (2 lượt)
08
   1.48% (2 lượt)
10
   0.74% (1 lượt)
11
   0.74% (1 lượt)
13
   0.74% (1 lượt)
14
   0.74% (1 lượt)
15
   2.22% (3 lượt)
16
   1.48% (2 lượt)
18
   1.48% (2 lượt)
19
   0.74% (1 lượt)
20
   1.48% (2 lượt)
21
   0.74% (1 lượt)
22
   1.48% (2 lượt)
23
   1.48% (2 lượt)
24
   2.22% (3 lượt)
26
   2.22% (3 lượt)
27
   0.74% (1 lượt)
28
   1.48% (2 lượt)
31
   2.22% (3 lượt)
32
   2.22% (3 lượt)
33
   0.74% (1 lượt)
35
   2.22% (3 lượt)
38
   0.74% (1 lượt)
39
   2.22% (3 lượt)
40
   1.48% (2 lượt)
41
   0.74% (1 lượt)
42
   2.96% (4 lượt)
44
   2.96% (4 lượt)
45
   0.74% (1 lượt)
49
   0.74% (1 lượt)
51
   2.22% (3 lượt)
52
   1.48% (2 lượt)
53
   0.74% (1 lượt)
54
   2.22% (3 lượt)
56
   0.74% (1 lượt)
57
   0.74% (1 lượt)
58
   1.48% (2 lượt)
59
   3.70% (5 lượt)
60
   1.48% (2 lượt)
61
   2.96% (4 lượt)
62
   1.48% (2 lượt)
64
   0.74% (1 lượt)
65
   1.48% (2 lượt)
66
   0.74% (1 lượt)
69
   0.74% (1 lượt)
70
   2.96% (4 lượt)
71
   0.74% (1 lượt)
73
   1.48% (2 lượt)
75
   0.74% (1 lượt)
76
   2.22% (3 lượt)
77
   1.48% (2 lượt)
79
   2.22% (3 lượt)
80
   1.48% (2 lượt)
81
   0.74% (1 lượt)
82
   2.22% (3 lượt)
84
   0.74% (1 lượt)
85
   0.74% (1 lượt)
86
   0.74% (1 lượt)
87
   0.74% (1 lượt)
88
   2.96% (4 lượt)
90
   1.48% (2 lượt)
92
   1.48% (2 lượt)
95
   0.74% (1 lượt)
97
   0.74% (1 lượt)
99
   0.74% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Hà Nội đến ngày 19/02/2024

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

59 5 Lần Tăng 3
42 4 Lần Tăng 1
44 4 Lần Tăng 1
61 4 Lần Không tăng
70 4 Lần Tăng 1
88 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

14 7 Lần Không tăng
35 7 Lần Không tăng
59 7 Lần Tăng 3
42 6 Lần Tăng 1
44 6 Lần Tăng 1
61 6 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

61 16 Lần Không tăng
59 15 Lần Tăng 3
44 14 Lần Tăng 1
79 14 Lần Giảm 1
14 13 Lần Giảm 1
47 13 Lần Không tăng
73 13 Lần Không tăng
81 12 Lần Không tăng
88 12 Lần Không tăng
12 11 Lần Giảm 1
20 11 Lần Tăng 1
21 11 Lần Giảm 1
31 11 Lần Tăng 1
36 11 Lần Không tăng
51 11 Lần Không tăng
54 11 Lần Tăng 1
65 11 Lần Không tăng
75 11 Lần Không tăng
82 11 Lần Tăng 2
84 11 Lần Giảm 1

Các cặp số ra liên tiếp :

31 (3 Ngày) (3 lần)
70 (3 Ngày) (3 lần)
20 (2 Ngày) (2 lần)
44 (2 Ngày) (2 lần)
58 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

05      15 lần
72      12 lần
96      12 lần
30      11 lần
68      11 lần
37      9 lần
55      9 lần
67      9 lần
94      9 lần
00      8 lần
78      8 lần
98      8 lần
29      7 lần
34      7 lần
36      7 lần
47      7 lần
63      7 lần
91      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
13 Lần 3
0 14 Lần 3
14 Lần 4
1 20 Lần 5
14 Lần 2
2 18 Lần 2
16 Lần 3
3 10 Lần 3
13 Lần 3
4 14 Lần 5
19 Lần 8
5 14 Lần 5
12 Lần 2
6 12 Lần 1
15 Lần 0
7 5 Lần 2
14 Lần 3
8 11 Lần 1
5 Lần 1
9 17 Lần 6