www.minhngoc.com.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hà Nội (theo lô)

00
   0.74% (1 lượt)
01
   0.74% (1 lượt)
02
   2.22% (3 lượt)
03
   0.74% (1 lượt)
04
   1.48% (2 lượt)
05
   0.74% (1 lượt)
06
   1.48% (2 lượt)
07
   1.48% (2 lượt)
08
   0.74% (1 lượt)
09
   0.74% (1 lượt)
10
   0.74% (1 lượt)
11
   2.22% (3 lượt)
12
   0.74% (1 lượt)
13
   0.74% (1 lượt)
14
   1.48% (2 lượt)
16
   2.96% (4 lượt)
18
   0.74% (1 lượt)
19
   0.74% (1 lượt)
20
   1.48% (2 lượt)
21
   0.74% (1 lượt)
22
   2.22% (3 lượt)
23
   2.22% (3 lượt)
24
   0.74% (1 lượt)
26
   2.96% (4 lượt)
27
   1.48% (2 lượt)
28
   1.48% (2 lượt)
29
   0.74% (1 lượt)
31
   0.74% (1 lượt)
32
   1.48% (2 lượt)
33
   1.48% (2 lượt)
34
   0.74% (1 lượt)
35
   0.74% (1 lượt)
36
   0.74% (1 lượt)
38
   1.48% (2 lượt)
39
   0.74% (1 lượt)
40
   0.74% (1 lượt)
42
   0.74% (1 lượt)
43
   1.48% (2 lượt)
45
   2.22% (3 lượt)
46
   0.74% (1 lượt)
48
   2.22% (3 lượt)
49
   0.74% (1 lượt)
50
   0.74% (1 lượt)
51
   0.74% (1 lượt)
52
   1.48% (2 lượt)
53
   2.22% (3 lượt)
55
   1.48% (2 lượt)
56
   0.74% (1 lượt)
57
   1.48% (2 lượt)
59
   2.22% (3 lượt)
60
   0.74% (1 lượt)
63
   0.74% (1 lượt)
64
   0.74% (1 lượt)
65
   1.48% (2 lượt)
66
   0.74% (1 lượt)
67
   2.96% (4 lượt)
69
   0.74% (1 lượt)
70
   1.48% (2 lượt)
71
   1.48% (2 lượt)
72
   0.74% (1 lượt)
73
   1.48% (2 lượt)
75
   0.74% (1 lượt)
77
   0.74% (1 lượt)
78
   2.22% (3 lượt)
80
   0.74% (1 lượt)
81
   0.74% (1 lượt)
82
   2.22% (3 lượt)
83
   1.48% (2 lượt)
85
   0.74% (1 lượt)
86
   2.22% (3 lượt)
87
   0.74% (1 lượt)
88
   0.74% (1 lượt)
89
   2.22% (3 lượt)
90
   0.74% (1 lượt)
92
   0.74% (1 lượt)
95
   2.22% (3 lượt)
97
   0.74% (1 lượt)
98
   0.74% (1 lượt)
99
   2.22% (3 lượt)

Thống kê - Xổ số Hà Nội đến ngày 11/07/2024

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

16 4 Lần Tăng 1
26 4 Lần Giảm 1
67 4 Lần Giảm 1
02 3 Lần Tăng 1
11 3 Lần Tăng 1
22 3 Lần Không tăng
23 3 Lần Tăng 1
45 3 Lần Tăng 1
48 3 Lần Không tăng
53 3 Lần Tăng 1
59 3 Lần Tăng 1
78 3 Lần Không tăng
82 3 Lần Không tăng
86 3 Lần Không tăng
89 3 Lần Không tăng
95 3 Lần Giảm 1
99 3 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

02 7 Lần Tăng 1
26 6 Lần Không tăng
33 6 Lần Tăng 2
16 5 Lần Giảm 1
38 5 Lần Không tăng
50 5 Lần Giảm 1
59 5 Lần Không tăng
67 5 Lần Không tăng
75 5 Lần Không tăng
83 5 Lần Tăng 1
90 5 Lần Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

90 16 Lần Giảm 1
32 14 Lần Tăng 2
52 14 Lần Tăng 1
59 13 Lần Tăng 1
98 13 Lần Giảm 1
22 12 Lần Không tăng
61 12 Lần Giảm 1
62 12 Lần Không tăng
63 12 Lần Không tăng
89 12 Lần Giảm 1

Các cặp số ra liên tiếp :

11 (2 Ngày) (3 lần)
16 (2 Ngày) (2 lần)
23 (2 Ngày) (2 lần)
53 (2 Ngày) (2 lần)
57 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

93      13 lần
15      11 lần
25      10 lần
47      9 lần
74      9 lần
84      9 lần
30      7 lần
91      7 lần
96      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
12 Lần 1
0 13 Lần 3
13 Lần 1
1 11 Lần 5
19 Lần 3
2 16 Lần 4
14 Lần 8
3 15 Lần 3
12 Lần 1
4 9 Lần 2
17 Lần 8
5 13 Lần 2
11 Lần 1
6 16 Lần 1
15 Lần 4
7 14 Lần 4
15 Lần 2
8 14 Lần 0
7 Lần 2
9 14 Lần 3