www.minhngoc.com.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hà Nội (theo lô)

00
   1.48% (2 lượt)
01
   1.48% (2 lượt)
06
   2.22% (3 lượt)
07
   0.74% (1 lượt)
10
   1.48% (2 lượt)
11
   2.96% (4 lượt)
12
   0.74% (1 lượt)
13
   0.74% (1 lượt)
14
   2.22% (3 lượt)
15
   0.74% (1 lượt)
16
   2.22% (3 lượt)
17
   0.74% (1 lượt)
18
   2.22% (3 lượt)
19
   0.74% (1 lượt)
20
   1.48% (2 lượt)
21
   2.22% (3 lượt)
22
   2.22% (3 lượt)
23
   1.48% (2 lượt)
24
   2.22% (3 lượt)
25
   1.48% (2 lượt)
26
   1.48% (2 lượt)
27
   0.74% (1 lượt)
28
   0.74% (1 lượt)
30
   1.48% (2 lượt)
31
   1.48% (2 lượt)
32
   2.22% (3 lượt)
33
   0.74% (1 lượt)
34
   0.74% (1 lượt)
38
   0.74% (1 lượt)
39
   1.48% (2 lượt)
40
   0.74% (1 lượt)
41
   1.48% (2 lượt)
43
   0.74% (1 lượt)
44
   0.74% (1 lượt)
45
   2.22% (3 lượt)
46
   0.74% (1 lượt)
47
   1.48% (2 lượt)
48
   0.74% (1 lượt)
49
   0.74% (1 lượt)
52
   0.74% (1 lượt)
53
   1.48% (2 lượt)
55
   1.48% (2 lượt)
56
   2.22% (3 lượt)
57
   0.74% (1 lượt)
58
   2.22% (3 lượt)
60
   0.74% (1 lượt)
61
   2.22% (3 lượt)
62
   1.48% (2 lượt)
63
   1.48% (2 lượt)
64
   3.70% (5 lượt)
66
   0.74% (1 lượt)
68
   2.22% (3 lượt)
69
   0.74% (1 lượt)
71
   0.74% (1 lượt)
74
   2.22% (3 lượt)
75
   1.48% (2 lượt)
76
   0.74% (1 lượt)
77
   0.74% (1 lượt)
80
   0.74% (1 lượt)
82
   0.74% (1 lượt)
84
   2.22% (3 lượt)
85
   1.48% (2 lượt)
86
   0.74% (1 lượt)
87
   1.48% (2 lượt)
88
   1.48% (2 lượt)
89
   0.74% (1 lượt)
90
   0.74% (1 lượt)
91
   1.48% (2 lượt)
92
   0.74% (1 lượt)
93
   0.74% (1 lượt)
95
   2.22% (3 lượt)
96
   0.74% (1 lượt)
99
   2.22% (3 lượt)

Thống kê - Xổ số Hà Nội đến ngày 21/05/2018

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

64 5 Lần Tăng 2
11 4 Lần Tăng 1
06 3 Lần Không tăng
14 3 Lần Không tăng
16 3 Lần Giảm 1
18 3 Lần Không tăng
21 3 Lần Tăng 1
22 3 Lần Giảm 1
24 3 Lần Tăng 1
32 3 Lần Tăng 2
45 3 Lần Không tăng
56 3 Lần Không tăng
58 3 Lần Tăng 2
61 3 Lần Không tăng
68 3 Lần Không tăng
74 3 Lần Giảm 1
84 3 Lần Giảm 1
95 3 Lần Tăng 1
99 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

16 6 Lần Tăng 1
22 6 Lần Giảm 1
25 6 Lần Tăng 1
46 6 Lần Giảm 1
63 6 Lần Không tăng
64 6 Lần Tăng 3
74 6 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

41 15 Lần Tăng 1
29 14 Lần Không tăng
85 14 Lần Không tăng
00 13 Lần Không tăng
18 13 Lần Không tăng
55 13 Lần Giảm 1
10 12 Lần Tăng 1
13 12 Lần Không tăng
15 12 Lần Không tăng
44 12 Lần Giảm 2
67 12 Lần Không tăng
79 12 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

11 (2 Ngày) (3 lần)
20 (2 Ngày) (2 lần)
21 (2 Ngày) (2 lần)
23 (2 Ngày) (2 lần)
24 (2 Ngày) (2 lần)
41 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

59      23 lần
09      16 lần
03      15 lần
98      15 lần
97      13 lần
08      11 lần
50      11 lần
72      11 lần
35      9 lần
65      9 lần
83      9 lần
81      8 lần
29      7 lần
51      7 lần
54      7 lần
94      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
10 Lần 3
0 14 Lần 5
19 Lần 5
1 18 Lần 4
17 Lần 3
2 13 Lần 5
15 Lần 5
3 7 Lần 2
16 Lần 6
4 19 Lần 4
8 Lần 2
5 14 Lần 1
15 Lần 2
6 15 Lần 0
10 Lần 3
7 8 Lần 1
15 Lần 2
8 15 Lần 3
10 Lần 0
9 12 Lần 6