www.minhngoc.com.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hà Nội (theo lô)

02
   0.74% (1 lượt)
04
   1.48% (2 lượt)
05
   0.74% (1 lượt)
06
   0.74% (1 lượt)
07
   2.22% (3 lượt)
08
   2.22% (3 lượt)
09
   2.22% (3 lượt)
10
   2.22% (3 lượt)
11
   0.74% (1 lượt)
13
   1.48% (2 lượt)
14
   1.48% (2 lượt)
15
   0.74% (1 lượt)
17
   2.96% (4 lượt)
18
   0.74% (1 lượt)
19
   2.22% (3 lượt)
20
   1.48% (2 lượt)
21
   0.74% (1 lượt)
23
   0.74% (1 lượt)
24
   1.48% (2 lượt)
25
   1.48% (2 lượt)
30
   1.48% (2 lượt)
31
   0.74% (1 lượt)
32
   0.74% (1 lượt)
34
   0.74% (1 lượt)
35
   1.48% (2 lượt)
37
   0.74% (1 lượt)
38
   2.22% (3 lượt)
40
   2.22% (3 lượt)
41
   2.96% (4 lượt)
42
   0.74% (1 lượt)
44
   2.22% (3 lượt)
45
   0.74% (1 lượt)
46
   0.74% (1 lượt)
48
   1.48% (2 lượt)
49
   2.96% (4 lượt)
50
   0.74% (1 lượt)
51
   0.74% (1 lượt)
52
   1.48% (2 lượt)
53
   1.48% (2 lượt)
54
   0.74% (1 lượt)
55
   0.74% (1 lượt)
57
   0.74% (1 lượt)
58
   2.22% (3 lượt)
59
   2.22% (3 lượt)
60
   2.22% (3 lượt)
62
   2.96% (4 lượt)
63
   1.48% (2 lượt)
65
   0.74% (1 lượt)
66
   1.48% (2 lượt)
67
   0.74% (1 lượt)
69
   1.48% (2 lượt)
70
   1.48% (2 lượt)
71
   0.74% (1 lượt)
73
   0.74% (1 lượt)
75
   0.74% (1 lượt)
77
   1.48% (2 lượt)
78
   1.48% (2 lượt)
79
   0.74% (1 lượt)
80
   2.22% (3 lượt)
81
   0.74% (1 lượt)
82
   0.74% (1 lượt)
83
   0.74% (1 lượt)
84
   2.96% (4 lượt)
86
   0.74% (1 lượt)
87
   1.48% (2 lượt)
88
   0.74% (1 lượt)
89
   1.48% (2 lượt)
91
   0.74% (1 lượt)
93
   1.48% (2 lượt)
94
   0.74% (1 lượt)
95
   2.96% (4 lượt)
97
   0.74% (1 lượt)
98
   0.74% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Hà Nội đến ngày 21/01/2021

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

17 4 Lần Không tăng
41 4 Lần Không tăng
49 4 Lần Tăng 1
62 4 Lần Không tăng
84 4 Lần Tăng 1
95 4 Lần Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

14 7 Lần Giảm 1
09 6 Lần Tăng 1
41 6 Lần Không tăng
44 6 Lần Không tăng
49 6 Lần Tăng 1
62 6 Lần Không tăng
80 6 Lần Tăng 1
95 6 Lần Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

95 16 Lần Tăng 1
08 14 Lần Không tăng
58 14 Lần Tăng 2
40 13 Lần Tăng 1
84 13 Lần Tăng 1
88 13 Lần Không tăng
09 12 Lần Tăng 1
14 12 Lần Không tăng
44 12 Lần Tăng 1
48 12 Lần Không tăng
60 12 Lần Tăng 1
98 12 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

95 (3 Ngày) (4 lần)
25 (2 Ngày) (2 lần)
49 (2 Ngày) (3 lần)
58 (2 Ngày) (3 lần)
59 (2 Ngày) (2 lần)
69 (2 Ngày) (2 lần)
78 (2 Ngày) (2 lần)
84 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

72      20 lần
56      15 lần
28      13 lần
01      12 lần
33      11 lần
96      11 lần
68      10 lần
47      9 lần
76      9 lần
85      9 lần
99      9 lần
29      8 lần
92      8 lần
03      7 lần
64      7 lần
74      7 lần
90      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
15 Lần 3
0 19 Lần 3
18 Lần 3
1 12 Lần 2
11 Lần 6
2 9 Lần 1
12 Lần 3
3 12 Lần 1
15 Lần 1
4 13 Lần 1
14 Lần 5
5 15 Lần 4
13 Lần 1
6 6 Lần 2
12 Lần 4
7 15 Lần 3
14 Lần 1
8 15 Lần 2
11 Lần 2
9 19 Lần 8