www.minhngoc.com.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hà Nội (theo lô)

02
   0.74% (1 lượt)
03
   0.74% (1 lượt)
04
   0.74% (1 lượt)
05
   2.22% (3 lượt)
07
   0.74% (1 lượt)
08
   1.48% (2 lượt)
09
   0.74% (1 lượt)
11
   0.74% (1 lượt)
13
   1.48% (2 lượt)
14
   0.74% (1 lượt)
15
   2.22% (3 lượt)
16
   1.48% (2 lượt)
18
   1.48% (2 lượt)
19
   0.74% (1 lượt)
20
   1.48% (2 lượt)
21
   0.74% (1 lượt)
22
   1.48% (2 lượt)
23
   1.48% (2 lượt)
24
   1.48% (2 lượt)
25
   0.74% (1 lượt)
26
   2.22% (3 lượt)
28
   2.22% (3 lượt)
29
   0.74% (1 lượt)
30
   2.22% (3 lượt)
31
   3.70% (5 lượt)
32
   1.48% (2 lượt)
33
   1.48% (2 lượt)
34
   3.70% (5 lượt)
35
   0.74% (1 lượt)
36
   1.48% (2 lượt)
38
   2.22% (3 lượt)
39
   0.74% (1 lượt)
41
   1.48% (2 lượt)
43
   2.96% (4 lượt)
48
   1.48% (2 lượt)
52
   0.74% (1 lượt)
53
   0.74% (1 lượt)
54
   2.22% (3 lượt)
56
   0.74% (1 lượt)
58
   1.48% (2 lượt)
62
   1.48% (2 lượt)
63
   1.48% (2 lượt)
64
   1.48% (2 lượt)
65
   1.48% (2 lượt)
67
   1.48% (2 lượt)
68
   2.22% (3 lượt)
69
   0.74% (1 lượt)
70
   1.48% (2 lượt)
71
   1.48% (2 lượt)
72
   2.96% (4 lượt)
73
   0.74% (1 lượt)
74
   1.48% (2 lượt)
75
   2.22% (3 lượt)
77
   2.22% (3 lượt)
78
   2.22% (3 lượt)
79
   1.48% (2 lượt)
80
   1.48% (2 lượt)
81
   0.74% (1 lượt)
82
   0.74% (1 lượt)
84
   0.74% (1 lượt)
85
   2.22% (3 lượt)
88
   0.74% (1 lượt)
89
   0.74% (1 lượt)
90
   0.74% (1 lượt)
91
   2.22% (3 lượt)
92
   2.22% (3 lượt)
94
   1.48% (2 lượt)
98
   0.74% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Hà Nội đến ngày 21/03/2019

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

31 5 Lần Không tăng
34 5 Lần Tăng 1
43 4 Lần Không tăng
72 4 Lần Tăng 1
05 3 Lần Giảm 1
15 3 Lần Tăng 1
26 3 Lần Không tăng
28 3 Lần Không tăng
30 3 Lần Giảm 1
38 3 Lần Giảm 1
54 3 Lần Không tăng
68 3 Lần Tăng 2
75 3 Lần Tăng 1
77 3 Lần Tăng 1
78 3 Lần Tăng 1
85 3 Lần Tăng 1
91 3 Lần Không tăng
92 3 Lần Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

43 8 Lần Tăng 1
30 6 Lần Không tăng
31 6 Lần Giảm 1
34 6 Lần Không tăng
78 6 Lần Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

78 16 Lần Không tăng
43 15 Lần Tăng 1
24 14 Lần Không tăng
34 14 Lần Tăng 1
04 13 Lần Tăng 1
30 13 Lần Giảm 1
05 12 Lần Giảm 1
33 12 Lần Không tăng
62 12 Lần Không tăng
64 12 Lần Tăng 1
67 12 Lần Giảm 1

Các cặp số ra liên tiếp :

34 (3 Ngày) (5 lần)
75 (3 Ngày) (3 lần)
48 (2 Ngày) (2 lần)
71 (2 Ngày) (2 lần)
72 (2 Ngày) (2 lần)
77 (2 Ngày) (3 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

37      16 lần
06      14 lần
96      14 lần
44      11 lần
46      10 lần
47      10 lần
49      10 lần
42      9 lần
97      9 lần
12      8 lần
40      8 lần
59      8 lần
66      8 lần
01      7 lần
45      7 lần
86      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
11 Lần 5
0 9 Lần 2
13 Lần 4
1 14 Lần 0
15 Lần 1
2 16 Lần 4
21 Lần 2
3 18 Lần 6
9 Lần 3
4 18 Lần 3
11 Lần 4
5 18 Lần 5
12 Lần 1
6 5 Lần 3
19 Lần 4
7 6 Lần 1
9 Lần 0
8 24 Lần 8
15 Lần 7
9 7 Lần 1