www.minhngoc.com.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Sóc Trăng

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Sóc Trăng (theo lô)

01
   2.22% (2 lượt)
05
   1.11% (1 lượt)
06
   1.11% (1 lượt)
07
   1.11% (1 lượt)
10
   3.33% (3 lượt)
11
   1.11% (1 lượt)
14
   4.44% (4 lượt)
19
   1.11% (1 lượt)
22
   3.33% (3 lượt)
23
   1.11% (1 lượt)
26
   1.11% (1 lượt)
27
   1.11% (1 lượt)
28
   3.33% (3 lượt)
32
   2.22% (2 lượt)
33
   1.11% (1 lượt)
36
   1.11% (1 lượt)
37
   2.22% (2 lượt)
38
   1.11% (1 lượt)
39
   1.11% (1 lượt)
40
   1.11% (1 lượt)
41
   3.33% (3 lượt)
43
   1.11% (1 lượt)
44
   1.11% (1 lượt)
45
   2.22% (2 lượt)
47
   1.11% (1 lượt)
49
   1.11% (1 lượt)
50
   2.22% (2 lượt)
51
   1.11% (1 lượt)
54
   2.22% (2 lượt)
58
   1.11% (1 lượt)
59
   2.22% (2 lượt)
60
   2.22% (2 lượt)
63
   1.11% (1 lượt)
66
   1.11% (1 lượt)
67
   2.22% (2 lượt)
69
   1.11% (1 lượt)
70
   1.11% (1 lượt)
71
   1.11% (1 lượt)
72
   2.22% (2 lượt)
75
   2.22% (2 lượt)
77
   3.33% (3 lượt)
79
   2.22% (2 lượt)
80
   1.11% (1 lượt)
82
   3.33% (3 lượt)
84
   2.22% (2 lượt)
86
   1.11% (1 lượt)
87
   2.22% (2 lượt)
88
   1.11% (1 lượt)
89
   3.33% (3 lượt)
90
   1.11% (1 lượt)
91
   1.11% (1 lượt)
92
   1.11% (1 lượt)
93
   1.11% (1 lượt)
96
   1.11% (1 lượt)
97
   1.11% (1 lượt)
98
   2.22% (2 lượt)
99
   2.22% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Sóc Trăng đến ngày 10/07/2024

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

14 4 Lần Tăng 2
10 3 Lần Tăng 1
22 3 Lần Tăng 1
28 3 Lần Tăng 1
41 3 Lần Không tăng
77 3 Lần Tăng 1
82 3 Lần Tăng 1
89 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

41 6 Lần Tăng 1
39 5 Lần Giảm 1
99 5 Lần Không tăng
02 4 Lần Giảm 1
10 4 Lần Tăng 1
14 4 Lần Tăng 2
19 4 Lần Không tăng
37 4 Lần Không tăng
53 4 Lần Không tăng
67 4 Lần Không tăng
75 4 Lần Không tăng
77 4 Lần Tăng 1
82 4 Lần Tăng 1
84 4 Lần Tăng 1
91 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

89 12 Lần Không tăng
19 11 Lần Không tăng
37 11 Lần Giảm 1
41 11 Lần Tăng 1
61 10 Lần Không tăng
77 9 Lần Tăng 1
79 9 Lần Không tăng
99 9 Lần Không tăng
02 8 Lần Không tăng
04 8 Lần Không tăng
11 8 Lần Không tăng
28 8 Lần Không tăng
43 8 Lần Tăng 1
90 8 Lần Không tăng
91 8 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

82 (3 Ngày) (3 lần)
59 (2 Ngày) (2 lần)
84 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

55      25 lần
62      22 lần
18      21 lần
20      20 lần
24      19 lần
65      19 lần
30      18 lần
16      13 lần
48      13 lần
52      13 lần
78      13 lần
15      12 lần
09      11 lần
68      11 lần
83      11 lần
25      10 lần
31      10 lần
56      10 lần
61      10 lần
04      9 lần
12      9 lần
46      9 lần
76      9 lần
57      8 lần
64      8 lần
95      8 lần
00      7 lần
08      7 lần
13      7 lần
21      7 lần
29      7 lần
34      7 lần
35      7 lần
81      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Sóc Trăng TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
4 Lần 1
0 12 Lần 3
10 Lần 5
1 9 Lần 1
7 Lần 1
2 12 Lần 3
8 Lần 0
3 8 Lần 5
11 Lần 4
4 11 Lần 5
9 Lần 2
5 3 Lần 2
7 Lần 0
6 7 Lần 1
11 Lần 1
7 11 Lần 1
13 Lần 4
8 6 Lần 1
10 Lần 2
9 11 Lần 0