www.minhngoc.com.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hải Phòng (theo lô)

00
   2.22% (3 lượt)
01
   1.48% (2 lượt)
02
   2.22% (3 lượt)
04
   0.74% (1 lượt)
05
   0.74% (1 lượt)
07
   0.74% (1 lượt)
08
   1.48% (2 lượt)
09
   0.74% (1 lượt)
11
   2.96% (4 lượt)
12
   0.74% (1 lượt)
13
   1.48% (2 lượt)
14
   0.74% (1 lượt)
15
   0.74% (1 lượt)
16
   1.48% (2 lượt)
17
   2.22% (3 lượt)
18
   0.74% (1 lượt)
19
   0.74% (1 lượt)
22
   1.48% (2 lượt)
23
   1.48% (2 lượt)
24
   4.44% (6 lượt)
27
   0.74% (1 lượt)
30
   1.48% (2 lượt)
31
   0.74% (1 lượt)
32
   0.74% (1 lượt)
33
   0.74% (1 lượt)
34
   0.74% (1 lượt)
36
   1.48% (2 lượt)
38
   2.22% (3 lượt)
39
   1.48% (2 lượt)
40
   2.22% (3 lượt)
41
   0.74% (1 lượt)
42
   1.48% (2 lượt)
43
   1.48% (2 lượt)
44
   1.48% (2 lượt)
45
   2.22% (3 lượt)
46
   0.74% (1 lượt)
47
   0.74% (1 lượt)
48
   2.22% (3 lượt)
53
   0.74% (1 lượt)
54
   0.74% (1 lượt)
55
   2.96% (4 lượt)
56
   0.74% (1 lượt)
57
   0.74% (1 lượt)
58
   2.22% (3 lượt)
59
   1.48% (2 lượt)
60
   0.74% (1 lượt)
61
   0.74% (1 lượt)
62
   1.48% (2 lượt)
63
   0.74% (1 lượt)
65
   1.48% (2 lượt)
66
   1.48% (2 lượt)
67
   0.74% (1 lượt)
68
   0.74% (1 lượt)
69
   0.74% (1 lượt)
70
   1.48% (2 lượt)
71
   0.74% (1 lượt)
74
   1.48% (2 lượt)
75
   0.74% (1 lượt)
76
   0.74% (1 lượt)
77
   2.96% (4 lượt)
80
   0.74% (1 lượt)
81
   0.74% (1 lượt)
85
   2.96% (4 lượt)
86
   0.74% (1 lượt)
87
   0.74% (1 lượt)
89
   1.48% (2 lượt)
90
   2.22% (3 lượt)
91
   2.22% (3 lượt)
92
   2.22% (3 lượt)
93
   1.48% (2 lượt)
94
   0.74% (1 lượt)
95
   1.48% (2 lượt)
97
   1.48% (2 lượt)
99
   0.74% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Hải Phòng đến ngày 01/07/2022

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

24 6 Lần Tăng 2
11 4 Lần Không tăng
55 4 Lần Không tăng
77 4 Lần Không tăng
85 4 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

24 7 Lần Tăng 2
48 7 Lần Tăng 1
55 6 Lần Không tăng
58 6 Lần Không tăng
02 5 Lần Không tăng
11 5 Lần Không tăng
12 5 Lần Tăng 1
13 5 Lần Không tăng
22 5 Lần Không tăng
38 5 Lần Tăng 2
69 5 Lần Không tăng
74 5 Lần Không tăng
77 5 Lần Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

18 15 Lần Không tăng
24 15 Lần Tăng 2
92 15 Lần Không tăng
65 14 Lần Không tăng
01 13 Lần Không tăng
69 13 Lần Tăng 1
76 13 Lần Giảm 1
07 12 Lần Không tăng
43 12 Lần Tăng 1
46 12 Lần Không tăng
48 12 Lần Tăng 1
60 12 Lần Không tăng
97 12 Lần Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp :

48 (3 Ngày) (3 lần)
00 (2 Ngày) (3 lần)
24 (2 Ngày) (3 lần)
85 (2 Ngày) (2 lần)
91 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

29      16 lần
96      15 lần
88      12 lần
21      11 lần
37      10 lần
50      10 lần
83      10 lần
98      10 lần
72      9 lần
03      8 lần
10      8 lần
35      8 lần
49      7 lần
51      7 lần
64      7 lần
82      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hải Phòng TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
18 Lần 7
0 16 Lần 7
16 Lần 4
1 14 Lần 1
11 Lần 2
2 13 Lần 1
11 Lần 4
3 11 Lần 1
16 Lần 0
4 15 Lần 3
13 Lần 0
5 17 Lần 2
11 Lần 1
6 9 Lần 1
17 Lần 7
7 17 Lần 6
11 Lần 4
8 13 Lần 3
11 Lần 2
9 10 Lần 2