www.minhngoc.com.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Vĩnh Long

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Vĩnh Long (theo lô)

02
   1.11% (1 lượt)
03
   1.11% (1 lượt)
06
   2.22% (2 lượt)
07
   1.11% (1 lượt)
08
   1.11% (1 lượt)
10
   2.22% (2 lượt)
12
   1.11% (1 lượt)
13
   1.11% (1 lượt)
16
   2.22% (2 lượt)
17
   1.11% (1 lượt)
21
   1.11% (1 lượt)
22
   1.11% (1 lượt)
23
   1.11% (1 lượt)
25
   1.11% (1 lượt)
26
   3.33% (3 lượt)
27
   1.11% (1 lượt)
28
   2.22% (2 lượt)
29
   1.11% (1 lượt)
30
   1.11% (1 lượt)
31
   2.22% (2 lượt)
34
   1.11% (1 lượt)
35
   1.11% (1 lượt)
36
   2.22% (2 lượt)
37
   2.22% (2 lượt)
38
   3.33% (3 lượt)
40
   1.11% (1 lượt)
43
   1.11% (1 lượt)
44
   2.22% (2 lượt)
46
   3.33% (3 lượt)
47
   1.11% (1 lượt)
48
   1.11% (1 lượt)
52
   1.11% (1 lượt)
54
   1.11% (1 lượt)
55
   1.11% (1 lượt)
56
   1.11% (1 lượt)
57
   2.22% (2 lượt)
59
   1.11% (1 lượt)
60
   2.22% (2 lượt)
61
   1.11% (1 lượt)
62
   2.22% (2 lượt)
65
   1.11% (1 lượt)
67
   1.11% (1 lượt)
69
   1.11% (1 lượt)
71
   1.11% (1 lượt)
73
   1.11% (1 lượt)
75
   2.22% (2 lượt)
76
   1.11% (1 lượt)
77
   2.22% (2 lượt)
78
   1.11% (1 lượt)
79
   1.11% (1 lượt)
80
   1.11% (1 lượt)
82
   1.11% (1 lượt)
83
   2.22% (2 lượt)
85
   3.33% (3 lượt)
86
   1.11% (1 lượt)
87
   2.22% (2 lượt)
89
   1.11% (1 lượt)
90
   1.11% (1 lượt)
91
   1.11% (1 lượt)
92
   2.22% (2 lượt)
93
   2.22% (2 lượt)
94
   1.11% (1 lượt)
95
   1.11% (1 lượt)
97
   1.11% (1 lượt)
98
   1.11% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Vĩnh Long đến ngày 07/12/2018

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

26 3 Lần Giảm 1
38 3 Lần Tăng 1
46 3 Lần Giảm 1
85 3 Lần Không tăng
06 2 Lần Tăng 1
10 2 Lần Không tăng
16 2 Lần Tăng 1
28 2 Lần Tăng 1
31 2 Lần Không tăng
36 2 Lần Không tăng
37 2 Lần Không tăng
44 2 Lần Không tăng
57 2 Lần Không tăng
60 2 Lần Không tăng
62 2 Lần Không tăng
75 2 Lần Không tăng
77 2 Lần Không tăng
83 2 Lần Tăng 1
87 2 Lần Tăng 1
92 2 Lần Giảm 1
93 2 Lần Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

26 6 Lần Không tăng
36 5 Lần Tăng 1
46 5 Lần Không tăng
77 5 Lần Không tăng
12 4 Lần Giảm 1
16 4 Lần Tăng 1
22 4 Lần Không tăng
44 4 Lần Không tăng
59 4 Lần Không tăng
85 4 Lần Không tăng
92 4 Lần Không tăng
95 4 Lần Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

89 12 Lần Không tăng
76 11 Lần Không tăng
77 11 Lần Tăng 1
90 10 Lần Không tăng
06 9 Lần Tăng 1
10 9 Lần Không tăng
95 9 Lần Giảm 1
17 8 Lần Không tăng
32 8 Lần Không tăng
36 8 Lần Tăng 1
42 8 Lần Không tăng
92 8 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

38 (2 Ngày) (2 lần)
77 (2 Ngày) (2 lần)
83 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

14      24 lần
74      20 lần
41      19 lần
50      18 lần
09      17 lần
70      16 lần
96      16 lần
49      14 lần
51      14 lần
39      13 lần
53      11 lần
24      10 lần
63      10 lần
81      10 lần
01      8 lần
11      8 lần
58      8 lần
84      8 lần
19      7 lần
66      7 lần
88      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Vĩnh Long TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
8 Lần 6
0 6 Lần 2
6 Lần 0
1 6 Lần 2
13 Lần 4
2 11 Lần 4
13 Lần 3
3 11 Lần 4
7 Lần 2
4 3 Lần 2
6 Lần 0
5 6 Lần 3
10 Lần 4
6 16 Lần 4
9 Lần 2
7 14 Lần 3
8 Lần 0
8 12 Lần 8
10 Lần 1
9 5 Lần 0