www.minhngoc.com.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Nam Định (theo lô)

01
   0.74% (1 lượt)
02
   0.74% (1 lượt)
04
   2.96% (4 lượt)
05
   0.74% (1 lượt)
06
   0.74% (1 lượt)
07
   1.48% (2 lượt)
08
   0.74% (1 lượt)
09
   0.74% (1 lượt)
11
   1.48% (2 lượt)
12
   0.74% (1 lượt)
13
   0.74% (1 lượt)
14
   0.74% (1 lượt)
15
   0.74% (1 lượt)
16
   0.74% (1 lượt)
18
   1.48% (2 lượt)
20
   2.22% (3 lượt)
22
   0.74% (1 lượt)
23
   0.74% (1 lượt)
24
   1.48% (2 lượt)
25
   0.74% (1 lượt)
26
   1.48% (2 lượt)
30
   1.48% (2 lượt)
32
   0.74% (1 lượt)
34
   2.22% (3 lượt)
36
   1.48% (2 lượt)
38
   2.22% (3 lượt)
39
   0.74% (1 lượt)
40
   0.74% (1 lượt)
41
   1.48% (2 lượt)
42
   1.48% (2 lượt)
43
   2.22% (3 lượt)
44
   2.96% (4 lượt)
45
   1.48% (2 lượt)
46
   1.48% (2 lượt)
47
   1.48% (2 lượt)
50
   2.22% (3 lượt)
51
   2.22% (3 lượt)
52
   2.22% (3 lượt)
53
   0.74% (1 lượt)
55
   0.74% (1 lượt)
56
   1.48% (2 lượt)
57
   0.74% (1 lượt)
58
   1.48% (2 lượt)
59
   1.48% (2 lượt)
60
   2.22% (3 lượt)
61
   1.48% (2 lượt)
62
   0.74% (1 lượt)
63
   0.74% (1 lượt)
64
   0.74% (1 lượt)
65
   0.74% (1 lượt)
66
   0.74% (1 lượt)
67
   1.48% (2 lượt)
68
   0.74% (1 lượt)
70
   0.74% (1 lượt)
72
   1.48% (2 lượt)
73
   0.74% (1 lượt)
74
   0.74% (1 lượt)
76
   0.74% (1 lượt)
77
   2.22% (3 lượt)
78
   0.74% (1 lượt)
81
   0.74% (1 lượt)
82
   2.22% (3 lượt)
83
   1.48% (2 lượt)
84
   1.48% (2 lượt)
85
   1.48% (2 lượt)
86
   1.48% (2 lượt)
88
   1.48% (2 lượt)
89
   0.74% (1 lượt)
90
   2.22% (3 lượt)
91
   1.48% (2 lượt)
92
   0.74% (1 lượt)
94
   2.22% (3 lượt)
95
   0.74% (1 lượt)
96
   2.22% (3 lượt)
98
   0.74% (1 lượt)
99
   2.96% (4 lượt)

Thống kê - Xổ số Nam Định đến ngày 13/04/2019

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

04 4 Lần Không tăng
44 4 Lần Giảm 1
99 4 Lần Giảm 1
20 3 Lần Tăng 1
34 3 Lần Không tăng
38 3 Lần Tăng 1
43 3 Lần Không tăng
50 3 Lần Không tăng
51 3 Lần Tăng 2
52 3 Lần Không tăng
60 3 Lần Không tăng
77 3 Lần Không tăng
82 3 Lần Không tăng
90 3 Lần Không tăng
94 3 Lần Tăng 1
96 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

52 9 Lần Tăng 1
51 7 Lần Tăng 2
13 6 Lần Tăng 1
44 6 Lần Giảm 3
04 5 Lần Giảm 1
26 5 Lần Không tăng
47 5 Lần Tăng 1
94 5 Lần Tăng 2
96 5 Lần Giảm 1
99 5 Lần Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

52 16 Lần Tăng 1
15 14 Lần Không tăng
48 14 Lần Giảm 1
50 14 Lần Không tăng
24 13 Lần Không tăng
30 13 Lần Không tăng
43 13 Lần Không tăng
44 13 Lần Không tăng
00 12 Lần Không tăng
59 12 Lần Không tăng
66 12 Lần Không tăng
73 12 Lần Không tăng
90 12 Lần Giảm 1

Các cặp số ra liên tiếp :

20 (3 Ngày) (3 lần)
41 (2 Ngày) (2 lần)
52 (2 Ngày) (2 lần)
58 (2 Ngày) (2 lần)
86 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

97      26 lần
33      11 lần
69      11 lần
31      10 lần
71      10 lần
79      9 lần
17      8 lần
27      8 lần
29      8 lần
49      8 lần
80      8 lần
19      7 lần
93      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Nam Định TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
12 Lần 0
0 16 Lần 2
12 Lần 7
1 12 Lần 5
13 Lần 5
2 18 Lần 5
12 Lần 1
3 11 Lần 3
17 Lần 3
4 18 Lần 0
19 Lần 8
5 10 Lần 2
12 Lần 1
6 17 Lần 3
8 Lần 1
7 11 Lần 3
15 Lần 4
8 13 Lần 3
15 Lần 1
9 9 Lần 1