www.minhngoc.com.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Nam Định (theo lô)

00
   2.22% (3 lượt)
01
   0.74% (1 lượt)
02
   1.48% (2 lượt)
03
   1.48% (2 lượt)
05
   2.22% (3 lượt)
07
   0.74% (1 lượt)
08
   0.74% (1 lượt)
09
   1.48% (2 lượt)
10
   2.96% (4 lượt)
11
   0.74% (1 lượt)
13
   0.74% (1 lượt)
14
   0.74% (1 lượt)
18
   0.74% (1 lượt)
19
   2.22% (3 lượt)
20
   0.74% (1 lượt)
25
   1.48% (2 lượt)
26
   0.74% (1 lượt)
28
   2.22% (3 lượt)
34
   0.74% (1 lượt)
35
   0.74% (1 lượt)
37
   2.22% (3 lượt)
39
   0.74% (1 lượt)
40
   0.74% (1 lượt)
42
   4.44% (6 lượt)
45
   0.74% (1 lượt)
46
   2.22% (3 lượt)
47
   0.74% (1 lượt)
49
   1.48% (2 lượt)
50
   0.74% (1 lượt)
52
   0.74% (1 lượt)
55
   0.74% (1 lượt)
56
   0.74% (1 lượt)
57
   0.74% (1 lượt)
58
   1.48% (2 lượt)
59
   2.96% (4 lượt)
60
   0.74% (1 lượt)
62
   0.74% (1 lượt)
63
   1.48% (2 lượt)
64
   0.74% (1 lượt)
65
   0.74% (1 lượt)
66
   0.74% (1 lượt)
67
   2.96% (4 lượt)
68
   3.70% (5 lượt)
69
   0.74% (1 lượt)
70
   0.74% (1 lượt)
71
   1.48% (2 lượt)
72
   0.74% (1 lượt)
73
   2.96% (4 lượt)
74
   0.74% (1 lượt)
76
   0.74% (1 lượt)
77
   2.96% (4 lượt)
78
   0.74% (1 lượt)
79
   1.48% (2 lượt)
80
   0.74% (1 lượt)
81
   2.22% (3 lượt)
82
   0.74% (1 lượt)
83
   1.48% (2 lượt)
84
   1.48% (2 lượt)
85
   2.22% (3 lượt)
87
   1.48% (2 lượt)
88
   0.74% (1 lượt)
90
   1.48% (2 lượt)
91
   1.48% (2 lượt)
92
   0.74% (1 lượt)
93
   3.70% (5 lượt)
94
   2.22% (3 lượt)
95
   2.22% (3 lượt)
97
   1.48% (2 lượt)
98
   2.96% (4 lượt)

Thống kê - Xổ số Nam Định đến ngày 16/11/2019

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

42 6 Lần Tăng 1
68 5 Lần Tăng 1
93 5 Lần Tăng 1
10 4 Lần Tăng 1
59 4 Lần Không tăng
67 4 Lần Không tăng
73 4 Lần Không tăng
77 4 Lần Tăng 1
98 4 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

37 9 Lần Tăng 1
68 8 Lần Không tăng
42 7 Lần Tăng 1
93 7 Lần Tăng 1
09 6 Lần Giảm 1
59 6 Lần Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

60 15 Lần Giảm 1
68 15 Lần Tăng 1
00 14 Lần Tăng 1
02 14 Lần Giảm 1
37 14 Lần Tăng 1
42 14 Lần Tăng 1
92 14 Lần Tăng 1
93 14 Lần Tăng 1
45 12 Lần Không tăng
62 12 Lần Giảm 1
82 12 Lần Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp :

93 (4 Ngày) (5 lần)
98 (3 Ngày) (3 lần)
00 (2 Ngày) (3 lần)
03 (2 Ngày) (2 lần)
63 (2 Ngày) (2 lần)
77 (2 Ngày) (3 lần)
83 (2 Ngày) (2 lần)
85 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

15      22 lần
96      14 lần
30      13 lần
33      13 lần
53      13 lần
17      12 lần
51      12 lần
61      12 lần
36      11 lần
99      11 lần
32      9 lần
89      9 lần
21      8 lần
22      8 lần
12      7 lần
23      7 lần
27      7 lần
38      7 lần
41      7 lần
43      7 lần
54      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Nam Định TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
15 Lần 2
0 14 Lần 2
9 Lần 1
1 7 Lần 2
6 Lần 1
2 12 Lần 2
7 Lần 3
3 17 Lần 5
14 Lần 4
4 14 Lần 7
9 Lần 1
5 16 Lần 3
18 Lần 3
6 9 Lần 5
17 Lần 3
7 14 Lần 1
18 Lần 8
8 15 Lần 0
22 Lần 3
9 17 Lần 6