www.minhngoc.com.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Nam Định (theo lô)

01
   0.74% (1 lượt)
02
   1.48% (2 lượt)
04
   0.74% (1 lượt)
05
   0.74% (1 lượt)
08
   1.48% (2 lượt)
09
   1.48% (2 lượt)
11
   1.48% (2 lượt)
12
   0.74% (1 lượt)
13
   0.74% (1 lượt)
14
   2.22% (3 lượt)
17
   2.22% (3 lượt)
18
   0.74% (1 lượt)
19
   1.48% (2 lượt)
21
   0.74% (1 lượt)
22
   0.74% (1 lượt)
23
   2.96% (4 lượt)
24
   1.48% (2 lượt)
26
   0.74% (1 lượt)
27
   0.74% (1 lượt)
28
   0.74% (1 lượt)
29
   0.74% (1 lượt)
30
   1.48% (2 lượt)
31
   0.74% (1 lượt)
33
   1.48% (2 lượt)
35
   1.48% (2 lượt)
36
   1.48% (2 lượt)
38
   0.74% (1 lượt)
39
   1.48% (2 lượt)
40
   2.22% (3 lượt)
41
   1.48% (2 lượt)
42
   0.74% (1 lượt)
43
   0.74% (1 lượt)
44
   0.74% (1 lượt)
45
   0.74% (1 lượt)
46
   0.74% (1 lượt)
47
   1.48% (2 lượt)
48
   0.74% (1 lượt)
53
   1.48% (2 lượt)
54
   0.74% (1 lượt)
55
   1.48% (2 lượt)
57
   2.22% (3 lượt)
59
   0.74% (1 lượt)
60
   2.22% (3 lượt)
62
   2.96% (4 lượt)
64
   2.22% (3 lượt)
65
   1.48% (2 lượt)
66
   2.96% (4 lượt)
67
   2.22% (3 lượt)
68
   1.48% (2 lượt)
69
   0.74% (1 lượt)
70
   1.48% (2 lượt)
71
   2.96% (4 lượt)
72
   1.48% (2 lượt)
73
   0.74% (1 lượt)
74
   0.74% (1 lượt)
75
   0.74% (1 lượt)
76
   1.48% (2 lượt)
77
   0.74% (1 lượt)
78
   1.48% (2 lượt)
79
   1.48% (2 lượt)
81
   1.48% (2 lượt)
82
   0.74% (1 lượt)
83
   0.74% (1 lượt)
84
   1.48% (2 lượt)
85
   2.22% (3 lượt)
86
   2.22% (3 lượt)
88
   1.48% (2 lượt)
89
   2.22% (3 lượt)
90
   0.74% (1 lượt)
91
   0.74% (1 lượt)
92
   1.48% (2 lượt)
93
   1.48% (2 lượt)
94
   0.74% (1 lượt)
96
   0.74% (1 lượt)
97
   0.74% (1 lượt)
99
   0.74% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Nam Định đến ngày 18/08/2018

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

23 4 Lần Giảm 2
62 4 Lần Không tăng
66 4 Lần Tăng 1
71 4 Lần Tăng 1
14 3 Lần Tăng 1
17 3 Lần Không tăng
40 3 Lần Tăng 1
57 3 Lần Không tăng
60 3 Lần Tăng 1
64 3 Lần Không tăng
67 3 Lần Không tăng
85 3 Lần Không tăng
86 3 Lần Không tăng
89 3 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

23 8 Lần Tăng 1
30 7 Lần Không tăng
67 6 Lần Không tăng
89 6 Lần Tăng 1
24 5 Lần Không tăng
31 5 Lần Không tăng
33 5 Lần Tăng 1
57 5 Lần Không tăng
60 5 Lần Tăng 1
62 5 Lần Giảm 1
66 5 Lần Tăng 1
71 5 Lần Tăng 1
75 5 Lần Giảm 1
76 5 Lần Tăng 1
92 5 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

30 16 Lần Tăng 1
67 15 Lần Không tăng
82 15 Lần Không tăng
23 14 Lần Tăng 1
64 14 Lần Giảm 1
85 14 Lần Không tăng
19 13 Lần Không tăng
28 12 Lần Không tăng
62 12 Lần Giảm 1
75 12 Lần Không tăng
86 12 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

23 (4 Ngày) (4 lần)
66 (4 Ngày) (4 lần)
19 (2 Ngày) (2 lần)
55 (2 Ngày) (2 lần)
60 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

50      25 lần
15      21 lần
63      16 lần
51      14 lần
10      12 lần
34      12 lần
49      12 lần
58      11 lần
07      10 lần
20      9 lần
00      8 lần
03      8 lần
32      8 lần
37      8 lần
06      7 lần
25      7 lần
52      7 lần
80      7 lần
95      7 lần
98      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Nam Định TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
9 Lần 1
0 6 Lần 1
10 Lần 1
1 17 Lần 5
16 Lần 6
2 14 Lần 1
14 Lần 7
3 18 Lần 6
12 Lần 2
4 16 Lần 4
9 Lần 2
5 13 Lần 4
19 Lần 0
6 15 Lần 5
18 Lần 5
7 11 Lần 1
16 Lần 1
8 13 Lần 2
12 Lần 4
9 12 Lần 2