www.minhngoc.com.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Nam Định (theo lô)

02
   0.74% (1 lượt)
03
   0.74% (1 lượt)
04
   0.74% (1 lượt)
06
   2.22% (3 lượt)
07
   0.74% (1 lượt)
08
   1.48% (2 lượt)
09
   0.74% (1 lượt)
10
   0.74% (1 lượt)
12
   0.74% (1 lượt)
13
   1.48% (2 lượt)
14
   0.74% (1 lượt)
15
   0.74% (1 lượt)
17
   1.48% (2 lượt)
18
   0.74% (1 lượt)
19
   1.48% (2 lượt)
20
   0.74% (1 lượt)
21
   0.74% (1 lượt)
22
   2.22% (3 lượt)
23
   0.74% (1 lượt)
24
   0.74% (1 lượt)
25
   0.74% (1 lượt)
26
   0.74% (1 lượt)
28
   2.22% (3 lượt)
30
   0.74% (1 lượt)
31
   1.48% (2 lượt)
32
   2.96% (4 lượt)
33
   0.74% (1 lượt)
34
   1.48% (2 lượt)
35
   0.74% (1 lượt)
36
   2.96% (4 lượt)
37
   2.22% (3 lượt)
38
   0.74% (1 lượt)
39
   2.22% (3 lượt)
40
   2.22% (3 lượt)
41
   1.48% (2 lượt)
42
   0.74% (1 lượt)
44
   0.74% (1 lượt)
45
   2.96% (4 lượt)
46
   0.74% (1 lượt)
48
   1.48% (2 lượt)
50
   1.48% (2 lượt)
51
   0.74% (1 lượt)
52
   1.48% (2 lượt)
53
   0.74% (1 lượt)
54
   0.74% (1 lượt)
58
   1.48% (2 lượt)
59
   1.48% (2 lượt)
60
   0.74% (1 lượt)
61
   2.22% (3 lượt)
62
   0.74% (1 lượt)
63
   0.74% (1 lượt)
64
   2.96% (4 lượt)
65
   0.74% (1 lượt)
66
   0.74% (1 lượt)
67
   2.22% (3 lượt)
69
   1.48% (2 lượt)
71
   0.74% (1 lượt)
72
   2.22% (3 lượt)
73
   0.74% (1 lượt)
75
   1.48% (2 lượt)
76
   0.74% (1 lượt)
77
   0.74% (1 lượt)
78
   1.48% (2 lượt)
79
   2.22% (3 lượt)
80
   2.96% (4 lượt)
81
   2.22% (3 lượt)
84
   1.48% (2 lượt)
87
   0.74% (1 lượt)
88
   0.74% (1 lượt)
89
   0.74% (1 lượt)
90
   1.48% (2 lượt)
92
   0.74% (1 lượt)
94
   0.74% (1 lượt)
95
   2.22% (3 lượt)
97
   0.74% (1 lượt)
98
   1.48% (2 lượt)
99
   1.48% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Nam Định đến ngày 27/06/2020

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

32 4 Lần Không tăng
36 4 Lần Tăng 3
45 4 Lần Không tăng
64 4 Lần Không tăng
80 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

24 6 Lần Không tăng
25 6 Lần Tăng 1
28 6 Lần Giảm 1
45 6 Lần Giảm 1
80 6 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

06 14 Lần Tăng 1
15 14 Lần Không tăng
46 14 Lần Giảm 1
91 14 Lần Không tăng
84 13 Lần Không tăng
98 13 Lần Không tăng
02 12 Lần Giảm 1
12 12 Lần Không tăng
24 12 Lần Không tăng
28 12 Lần Không tăng
68 12 Lần Giảm 1
78 12 Lần Tăng 1
99 12 Lần Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp :

79 (3 Ngày) (3 lần)
31 (2 Ngày) (2 lần)
78 (2 Ngày) (2 lần)
90 (2 Ngày) (2 lần)
98 (2 Ngày) (2 lần)
99 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

29      24 lần
49      19 lần
27      16 lần
57      15 lần
56      13 lần
16      12 lần
96      11 lần
74      10 lần
47      9 lần
68      9 lần
83      9 lần
86      9 lần
43      8 lần
55      8 lần
00      7 lần
05      7 lần
85      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Nam Định TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
13 Lần 5
0 11 Lần 1
10 Lần 0
1 18 Lần 9
10 Lần 0
2 13 Lần 3
25 Lần 10
3 10 Lần 2
9 Lần 2
4 14 Lần 2
11 Lần 1
5 9 Lần 2
14 Lần 1
6 12 Lần 7
16 Lần 4
7 15 Lần 6
12 Lần 2
8 16 Lần 3
15 Lần 8
9 17 Lần 4