www.minhngoc.com.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Nam Định (theo lô)

00
   2.22% (3 lượt)
01
   1.48% (2 lượt)
02
   0.74% (1 lượt)
03
   0.74% (1 lượt)
04
   1.48% (2 lượt)
05
   0.74% (1 lượt)
06
   0.74% (1 lượt)
07
   2.22% (3 lượt)
08
   0.74% (1 lượt)
10
   2.22% (3 lượt)
11
   0.74% (1 lượt)
12
   0.74% (1 lượt)
13
   0.74% (1 lượt)
14
   0.74% (1 lượt)
15
   0.74% (1 lượt)
17
   0.74% (1 lượt)
18
   0.74% (1 lượt)
21
   0.74% (1 lượt)
22
   0.74% (1 lượt)
23
   0.74% (1 lượt)
24
   0.74% (1 lượt)
25
   1.48% (2 lượt)
27
   1.48% (2 lượt)
28
   0.74% (1 lượt)
29
   1.48% (2 lượt)
30
   0.74% (1 lượt)
31
   1.48% (2 lượt)
32
   0.74% (1 lượt)
33
   1.48% (2 lượt)
34
   1.48% (2 lượt)
36
   2.22% (3 lượt)
37
   1.48% (2 lượt)
39
   0.74% (1 lượt)
40
   0.74% (1 lượt)
41
   0.74% (1 lượt)
42
   0.74% (1 lượt)
43
   2.22% (3 lượt)
45
   1.48% (2 lượt)
48
   0.74% (1 lượt)
49
   2.96% (4 lượt)
50
   2.22% (3 lượt)
51
   0.74% (1 lượt)
52
   1.48% (2 lượt)
53
   0.74% (1 lượt)
54
   1.48% (2 lượt)
56
   1.48% (2 lượt)
57
   1.48% (2 lượt)
58
   0.74% (1 lượt)
60
   0.74% (1 lượt)
61
   0.74% (1 lượt)
62
   0.74% (1 lượt)
63
   1.48% (2 lượt)
65
   0.74% (1 lượt)
66
   2.96% (4 lượt)
67
   0.74% (1 lượt)
69
   1.48% (2 lượt)
70
   0.74% (1 lượt)
71
   1.48% (2 lượt)
72
   1.48% (2 lượt)
73
   0.74% (1 lượt)
75
   1.48% (2 lượt)
77
   1.48% (2 lượt)
78
   2.22% (3 lượt)
79
   0.74% (1 lượt)
80
   1.48% (2 lượt)
81
   0.74% (1 lượt)
82
   0.74% (1 lượt)
83
   2.22% (3 lượt)
84
   0.74% (1 lượt)
85
   1.48% (2 lượt)
86
   1.48% (2 lượt)
87
   0.74% (1 lượt)
88
   2.96% (4 lượt)
90
   2.96% (4 lượt)
93
   1.48% (2 lượt)
95
   0.74% (1 lượt)
97
   2.96% (4 lượt)
98
   0.74% (1 lượt)
99
   1.48% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Nam Định đến ngày 20/10/2018

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

49 4 Lần Tăng 3
66 4 Lần Tăng 1
88 4 Lần Giảm 1
90 4 Lần Không tăng
97 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

32 6 Lần Tăng 1
49 6 Lần Tăng 3
52 6 Lần Không tăng
66 6 Lần Không tăng
88 6 Lần Không tăng
90 6 Lần Tăng 1
93 6 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

23 15 Lần Không tăng
75 14 Lần Không tăng
88 14 Lần Không tăng
30 13 Lần Không tăng
33 13 Lần Không tăng
66 13 Lần Tăng 1
93 13 Lần Tăng 1
48 12 Lần Không tăng
62 12 Lần Không tăng
86 12 Lần Giảm 1

Các cặp số ra liên tiếp :

90 (3 Ngày) (3 lần)
00 (2 Ngày) (2 lần)
01 (2 Ngày) (2 lần)
04 (2 Ngày) (2 lần)
45 (2 Ngày) (2 lần)
66 (2 Ngày) (3 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

16      15 lần
26      13 lần
96      10 lần
35      9 lần
46      9 lần
89      9 lần
92      9 lần
55      8 lần
76      8 lần
44      7 lần
64      7 lần
91      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Nam Định TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
16 Lần 4
0 21 Lần 5
10 Lần 1
1 12 Lần 4
11 Lần 4
2 13 Lần 4
16 Lần 7
3 19 Lần 6
14 Lần 5
4 9 Lần 3
12 Lần 0
5 11 Lần 1
13 Lần 2
6 10 Lần 0
12 Lần 0
7 13 Lần 4
19 Lần 4
8 15 Lần 4
12 Lần 0
9 12 Lần 4