www.minhngoc.com.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Nam Định (theo lô)

00
   0.74% (1 lượt)
01
   0.74% (1 lượt)
02
   0.74% (1 lượt)
04
   0.74% (1 lượt)
05
   0.74% (1 lượt)
07
   0.74% (1 lượt)
08
   0.74% (1 lượt)
09
   0.74% (1 lượt)
11
   0.74% (1 lượt)
12
   0.74% (1 lượt)
13
   0.74% (1 lượt)
14
   2.22% (3 lượt)
15
   0.74% (1 lượt)
16
   0.74% (1 lượt)
17
   2.22% (3 lượt)
18
   0.74% (1 lượt)
19
   2.22% (3 lượt)
21
   1.48% (2 lượt)
22
   0.74% (1 lượt)
23
   0.74% (1 lượt)
24
   0.74% (1 lượt)
25
   1.48% (2 lượt)
26
   2.96% (4 lượt)
27
   0.74% (1 lượt)
29
   2.22% (3 lượt)
30
   1.48% (2 lượt)
31
   2.22% (3 lượt)
32
   0.74% (1 lượt)
33
   0.74% (1 lượt)
34
   0.74% (1 lượt)
35
   1.48% (2 lượt)
36
   1.48% (2 lượt)
38
   0.74% (1 lượt)
39
   0.74% (1 lượt)
40
   0.74% (1 lượt)
41
   0.74% (1 lượt)
42
   2.22% (3 lượt)
43
   2.96% (4 lượt)
44
   2.96% (4 lượt)
45
   0.74% (1 lượt)
46
   3.70% (5 lượt)
47
   0.74% (1 lượt)
48
   0.74% (1 lượt)
49
   2.22% (3 lượt)
50
   1.48% (2 lượt)
51
   2.22% (3 lượt)
52
   2.96% (4 lượt)
53
   1.48% (2 lượt)
54
   0.74% (1 lượt)
55
   1.48% (2 lượt)
57
   0.74% (1 lượt)
58
   0.74% (1 lượt)
59
   2.22% (3 lượt)
63
   0.74% (1 lượt)
64
   0.74% (1 lượt)
65
   1.48% (2 lượt)
66
   1.48% (2 lượt)
67
   0.74% (1 lượt)
68
   0.74% (1 lượt)
69
   0.74% (1 lượt)
70
   1.48% (2 lượt)
71
   0.74% (1 lượt)
72
   0.74% (1 lượt)
73
   1.48% (2 lượt)
74
   0.74% (1 lượt)
75
   1.48% (2 lượt)
76
   0.74% (1 lượt)
77
   0.74% (1 lượt)
78
   0.74% (1 lượt)
79
   1.48% (2 lượt)
80
   1.48% (2 lượt)
83
   0.74% (1 lượt)
84
   1.48% (2 lượt)
85
   0.74% (1 lượt)
86
   0.74% (1 lượt)
88
   0.74% (1 lượt)
90
   0.74% (1 lượt)
91
   1.48% (2 lượt)
92
   0.74% (1 lượt)
93
   0.74% (1 lượt)
96
   0.74% (1 lượt)
98
   1.48% (2 lượt)
99
   0.74% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Nam Định đến ngày 16/02/2019

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

46 5 Lần Không tăng
26 4 Lần Tăng 1
43 4 Lần Không tăng
44 4 Lần Giảm 1
52 4 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

48 8 Lần Không tăng
52 7 Lần Tăng 1
73 7 Lần Tăng 1
31 6 Lần Không tăng
43 6 Lần Không tăng
44 6 Lần Không tăng
55 6 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

48 18 Lần Không tăng
66 16 Lần Không tăng
52 15 Lần Tăng 2
93 14 Lần Không tăng
15 13 Lần Không tăng
24 13 Lần Không tăng
09 12 Lần Giảm 1
49 12 Lần Tăng 2
59 12 Lần Không tăng
73 12 Lần Tăng 1
86 12 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

19 (3 Ngày) (3 lần)
17 (2 Ngày) (2 lần)
26 (2 Ngày) (2 lần)
29 (2 Ngày) (2 lần)
52 (2 Ngày) (4 lần)
55 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

97      18 lần
94      16 lần
82      15 lần
62      13 lần
95      13 lần
60      11 lần
87      11 lần
37      10 lần
03      9 lần
06      9 lần
20      9 lần
28      9 lần
81      8 lần
89      8 lần
56      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Nam Định TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
11 Lần 5
0 12 Lần 6
15 Lần 4
1 14 Lần 1
14 Lần 3
2 14 Lần 4
12 Lần 1
3 15 Lần 2
23 Lần 2
4 18 Lần 3
18 Lần 5
5 11 Lần 0
9 Lần 1
6 14 Lần 0
16 Lần 6
7 8 Lần 3
7 Lần 1
8 10 Lần 3
10 Lần 1
9 19 Lần 5