www.minhngoc.com.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Nông

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Đắk Nông (theo lô)

01
   1.11% (1 lượt)
02
   2.22% (2 lượt)
05
   2.22% (2 lượt)
11
   1.11% (1 lượt)
14
   1.11% (1 lượt)
18
   2.22% (2 lượt)
19
   1.11% (1 lượt)
20
   1.11% (1 lượt)
21
   1.11% (1 lượt)
22
   1.11% (1 lượt)
23
   1.11% (1 lượt)
24
   1.11% (1 lượt)
25
   1.11% (1 lượt)
26
   4.44% (4 lượt)
27
   1.11% (1 lượt)
28
   1.11% (1 lượt)
30
   1.11% (1 lượt)
31
   1.11% (1 lượt)
33
   3.33% (3 lượt)
34
   2.22% (2 lượt)
35
   1.11% (1 lượt)
36
   1.11% (1 lượt)
37
   1.11% (1 lượt)
38
   1.11% (1 lượt)
41
   1.11% (1 lượt)
42
   1.11% (1 lượt)
44
   1.11% (1 lượt)
49
   1.11% (1 lượt)
53
   2.22% (2 lượt)
54
   1.11% (1 lượt)
55
   3.33% (3 lượt)
56
   2.22% (2 lượt)
57
   2.22% (2 lượt)
58
   2.22% (2 lượt)
59
   2.22% (2 lượt)
61
   2.22% (2 lượt)
62
   2.22% (2 lượt)
63
   2.22% (2 lượt)
65
   1.11% (1 lượt)
66
   1.11% (1 lượt)
67
   2.22% (2 lượt)
68
   2.22% (2 lượt)
69
   2.22% (2 lượt)
70
   1.11% (1 lượt)
72
   1.11% (1 lượt)
73
   1.11% (1 lượt)
75
   3.33% (3 lượt)
76
   2.22% (2 lượt)
77
   1.11% (1 lượt)
85
   1.11% (1 lượt)
86
   2.22% (2 lượt)
87
   2.22% (2 lượt)
88
   2.22% (2 lượt)
90
   1.11% (1 lượt)
91
   2.22% (2 lượt)
92
   2.22% (2 lượt)
93
   2.22% (2 lượt)
98
   2.22% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Đắk Nông đến ngày 15/12/2018

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

26 4 Lần Tăng 1
33 3 Lần Giảm 1
55 3 Lần Không tăng
75 3 Lần Tăng 1
02 2 Lần Tăng 1
05 2 Lần Không tăng
18 2 Lần Không tăng
34 2 Lần Không tăng
53 2 Lần Tăng 1
56 2 Lần Không tăng
57 2 Lần Giảm 1
58 2 Lần Không tăng
59 2 Lần Không tăng
61 2 Lần Không tăng
62 2 Lần Không tăng
63 2 Lần Tăng 1
67 2 Lần Tăng 1
68 2 Lần Không tăng
69 2 Lần Không tăng
76 2 Lần Không tăng
86 2 Lần Tăng 2
87 2 Lần Không tăng
88 2 Lần Tăng 1
91 2 Lần Giảm 1
92 2 Lần Tăng 1
93 2 Lần Không tăng
98 2 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

26 5 Lần Tăng 1
33 5 Lần Giảm 1
90 5 Lần Không tăng
18 4 Lần Không tăng
19 4 Lần Không tăng
55 4 Lần Không tăng
56 4 Lần Không tăng
57 4 Lần Tăng 1
63 4 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

33 15 Lần Không tăng
90 12 Lần Không tăng
24 11 Lần Không tăng
65 11 Lần Không tăng
53 10 Lần Không tăng
55 10 Lần Không tăng
58 9 Lần Không tăng
88 9 Lần Tăng 1
89 9 Lần Không tăng
15 8 Lần Không tăng
34 8 Lần Không tăng
36 8 Lần Không tăng
45 8 Lần Không tăng
63 8 Lần Tăng 1
81 8 Lần Không tăng
84 8 Lần Không tăng
85 8 Lần Giảm 1
95 8 Lần Không tăng
98 8 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

75 (3 Ngày) (3 lần)
53 (2 Ngày) (2 lần)
92 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

03      33 lần
48      30 lần
64      20 lần
94      19 lần
00      18 lần
97      16 lần
08      15 lần
29      15 lần
39      15 lần
80      15 lần
71      13 lần
82      13 lần
40      12 lần
60      12 lần
83      11 lần
06      10 lần
13      10 lần
79      10 lần
47      9 lần
74      9 lần
07      8 lần
15      8 lần
32      8 lần
89      8 lần
96      8 lần
04      7 lần
12      7 lần
43      7 lần
51      7 lần
78      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đắk Nông TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
2 Lần 2
0 6 Lần 3
7 Lần 3
1 11 Lần 3
14 Lần 3
2 9 Lần 3
11 Lần 0
3 10 Lần 2
2 Lần 2
4 6 Lần 1
14 Lần 3
5 11 Lần 0
12 Lần 0
6 13 Lần 4
10 Lần 6
7 10 Lần 4
8 Lần 4
8 10 Lần 0
10 Lần 3
9 4 Lần 2