www.minhngoc.com.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Quảng Bình (đặc biệt)

00
   0.37% (2 lượt)
01
   1.30% (7 lượt)
02
   0.93% (5 lượt)
03
   0.37% (2 lượt)
04
   0.93% (5 lượt)
05
   2.22% (12 lượt)
06
   2.04% (11 lượt)
07
   1.67% (9 lượt)
08
   0.74% (4 lượt)
09
   0.93% (5 lượt)
10
   0.74% (4 lượt)
11
   1.11% (6 lượt)
13
   0.56% (3 lượt)
14
   1.30% (7 lượt)
15
   1.48% (8 lượt)
16
   1.48% (8 lượt)
17
   1.11% (6 lượt)
18
   0.37% (2 lượt)
19
   1.48% (8 lượt)
20
   1.30% (7 lượt)
21
   0.74% (4 lượt)
22
   0.74% (4 lượt)
23
   0.56% (3 lượt)
24
   0.19% (1 lượt)
25
   1.11% (6 lượt)
26
   0.93% (5 lượt)
27
   1.11% (6 lượt)
28
   1.11% (6 lượt)
29
   1.67% (9 lượt)
30
   1.11% (6 lượt)
31
   1.11% (6 lượt)
32
   1.11% (6 lượt)
33
   0.56% (3 lượt)
34
   0.37% (2 lượt)
35
   0.74% (4 lượt)
36
   0.74% (4 lượt)
37
   0.74% (4 lượt)
38
   0.74% (4 lượt)
39
   0.93% (5 lượt)
40
   1.85% (10 lượt)
41
   1.48% (8 lượt)
42
   0.56% (3 lượt)
43
   0.56% (3 lượt)
44
   1.48% (8 lượt)
45
   1.67% (9 lượt)
46
   2.41% (13 lượt)
47
   0.37% (2 lượt)
48
   0.93% (5 lượt)
49
   0.74% (4 lượt)
50
   0.74% (4 lượt)
51
   2.22% (12 lượt)
52
   1.11% (6 lượt)
53
   1.30% (7 lượt)
54
   0.37% (2 lượt)
55
   0.93% (5 lượt)
56
   2.59% (14 lượt)
57
   1.30% (7 lượt)
58
   0.93% (5 lượt)
59
   1.30% (7 lượt)
60
   1.11% (6 lượt)
61
   0.37% (2 lượt)
62
   0.56% (3 lượt)
63
   0.93% (5 lượt)
64
   1.48% (8 lượt)
65
   0.19% (1 lượt)
66
   0.56% (3 lượt)
67
   0.93% (5 lượt)
68
   0.74% (4 lượt)
69
   0.74% (4 lượt)
70
   1.11% (6 lượt)
71
   0.56% (3 lượt)
72
   1.11% (6 lượt)
73
   1.30% (7 lượt)
74
   1.48% (8 lượt)
75
   1.11% (6 lượt)
76
   1.48% (8 lượt)
77
   1.30% (7 lượt)
78
   0.74% (4 lượt)
79
   1.11% (6 lượt)
80
   0.56% (3 lượt)
81
   0.56% (3 lượt)
82
   0.93% (5 lượt)
83
   0.93% (5 lượt)
84
   1.11% (6 lượt)
85
   0.93% (5 lượt)
86
   1.67% (9 lượt)
87
   0.93% (5 lượt)
88
   0.74% (4 lượt)
89
   0.74% (4 lượt)
90
   1.30% (7 lượt)
91
   0.74% (4 lượt)
92
   1.30% (7 lượt)
93
   1.30% (7 lượt)
94
   0.74% (4 lượt)
95
   0.93% (5 lượt)
96
   0.19% (1 lượt)
97
   1.11% (6 lượt)
98
   0.37% (2 lượt)
99
   0.56% (3 lượt)

Thống kê - Xổ số Quảng Bình đến ngày 26/11/2020

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

05 4 Lần Tăng 1
07 3 Lần Không tăng
14 3 Lần Không tăng
44 3 Lần Không tăng
53 3 Lần Tăng 2
82 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

06 6 Lần Giảm 1
29 6 Lần Tăng 1
40 5 Lần Không tăng
51 5 Lần Không tăng
05 4 Lần Tăng 1
45 4 Lần Tăng 2
53 4 Lần Tăng 2
67 4 Lần Không tăng
77 4 Lần Tăng 1
82 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

56 14 Lần Không tăng
46 13 Lần Không tăng
05 12 Lần Không tăng
51 12 Lần Tăng 1
06 11 Lần Không tăng
40 10 Lần Tăng 1
07 9 Lần Không tăng
29 9 Lần Không tăng
45 9 Lần Tăng 2
86 9 Lần Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp :

05 (4 Ngày) (4 lần)
28 (2 Ngày) (2 lần)
55 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

12      47 lần
24      29 lần
47      27 lần
43      25 lần
18      19 lần
85      19 lần
34      18 lần
75      14 lần
94      13 lần
17      12 lần
83      12 lần
00      11 lần
50      10 lần
27      9 lần
36      9 lần
65      9 lần
25      8 lần
30      8 lần
61      8 lần
91      8 lần
21      7 lần
31      7 lần
33      7 lần
79      7 lần
84      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Bình TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
11 Lần 1
0 10 Lần 3
9 Lần 1
1 8 Lần 3
8 Lần 3
2 8 Lần 4
4 Lần 1
3 8 Lần 2
9 Lần 2
4 8 Lần 1
15 Lần 7
5 10 Lần 2
8 Lần 2
6 9 Lần 2
7 Lần 1
7 11 Lần 3
9 Lần 3
8 9 Lần 3
10 Lần 1
9 9 Lần 5