www.minhngoc.com.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Nam

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Quảng Nam (đặc biệt)

00
   1.67% (9 lượt)
01
   1.67% (9 lượt)
02
   1.85% (10 lượt)
03
   1.48% (8 lượt)
04
   0.93% (5 lượt)
05
   0.37% (2 lượt)
06
   1.48% (8 lượt)
07
   0.93% (5 lượt)
08
   0.37% (2 lượt)
09
   0.56% (3 lượt)
10
   2.04% (11 lượt)
11
   0.93% (5 lượt)
12
   0.56% (3 lượt)
13
   0.74% (4 lượt)
14
   0.74% (4 lượt)
15
   0.74% (4 lượt)
16
   0.93% (5 lượt)
17
   0.93% (5 lượt)
18
   1.11% (6 lượt)
19
   1.11% (6 lượt)
20
   0.56% (3 lượt)
21
   0.37% (2 lượt)
22
   0.37% (2 lượt)
23
   1.30% (7 lượt)
24
   1.11% (6 lượt)
25
   0.56% (3 lượt)
26
   0.93% (5 lượt)
27
   0.74% (4 lượt)
28
   0.74% (4 lượt)
29
   0.93% (5 lượt)
30
   1.85% (10 lượt)
31
   1.11% (6 lượt)
32
   1.11% (6 lượt)
33
   0.93% (5 lượt)
34
   0.93% (5 lượt)
35
   1.11% (6 lượt)
36
   0.93% (5 lượt)
37
   0.93% (5 lượt)
38
   1.48% (8 lượt)
39
   0.93% (5 lượt)
40
   1.11% (6 lượt)
41
   1.48% (8 lượt)
42
   0.93% (5 lượt)
43
   1.30% (7 lượt)
44
   1.48% (8 lượt)
45
   1.11% (6 lượt)
46
   0.93% (5 lượt)
47
   1.30% (7 lượt)
48
   1.67% (9 lượt)
49
   1.11% (6 lượt)
50
   0.56% (3 lượt)
51
   0.93% (5 lượt)
52
   1.48% (8 lượt)
53
   0.93% (5 lượt)
54
   0.74% (4 lượt)
55
   1.11% (6 lượt)
56
   0.37% (2 lượt)
57
   0.74% (4 lượt)
58
   0.93% (5 lượt)
59
   0.93% (5 lượt)
60
   0.37% (2 lượt)
61
   0.93% (5 lượt)
62
   1.30% (7 lượt)
63
   1.11% (6 lượt)
64
   0.37% (2 lượt)
65
   1.11% (6 lượt)
66
   0.93% (5 lượt)
67
   1.11% (6 lượt)
68
   0.93% (5 lượt)
69
   1.48% (8 lượt)
70
   0.56% (3 lượt)
71
   0.74% (4 lượt)
72
   0.93% (5 lượt)
73
   1.11% (6 lượt)
74
   1.48% (8 lượt)
75
   0.56% (3 lượt)
76
   0.56% (3 lượt)
77
   2.22% (12 lượt)
78
   0.74% (4 lượt)
79
   0.37% (2 lượt)
80
   0.74% (4 lượt)
81
   1.30% (7 lượt)
82
   1.30% (7 lượt)
83
   0.56% (3 lượt)
84
   0.56% (3 lượt)
85
   0.93% (5 lượt)
86
   0.37% (2 lượt)
87
   1.11% (6 lượt)
88
   0.93% (5 lượt)
89
   0.93% (5 lượt)
90
   0.93% (5 lượt)
91
   1.30% (7 lượt)
92
   0.93% (5 lượt)
93
   1.48% (8 lượt)
94
   0.56% (3 lượt)
95
   0.93% (5 lượt)
96
   0.93% (5 lượt)
97
   1.67% (9 lượt)
98
   1.11% (6 lượt)
99
   1.48% (8 lượt)

Thống kê - Xổ số Quảng Nam đến ngày 09/07/2024

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

77 4 Lần Tăng 1
02 3 Lần Tăng 1
19 3 Lần Tăng 1
30 3 Lần Không tăng
32 3 Lần Tăng 1
48 3 Lần Không tăng
52 3 Lần Tăng 1
73 3 Lần Tăng 1
82 3 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

52 5 Lần Tăng 1
77 5 Lần Giảm 1
99 5 Lần Không tăng
00 4 Lần Không tăng
10 4 Lần Không tăng
30 4 Lần Không tăng
82 4 Lần Tăng 2
87 4 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

77 12 Lần Tăng 1
10 11 Lần Không tăng
02 10 Lần Tăng 1
30 10 Lần Không tăng
00 9 Lần Không tăng
01 9 Lần Không tăng
48 9 Lần Giảm 1
97 9 Lần Không tăng
03 8 Lần Không tăng
06 8 Lần Không tăng
38 8 Lần Không tăng
41 8 Lần Không tăng
44 8 Lần Không tăng
52 8 Lần Giảm 1
69 8 Lần Không tăng
74 8 Lần Không tăng
93 8 Lần Giảm 1
99 8 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

32 (3 Ngày) (3 lần)
02 (2 Ngày) (2 lần)
19 (2 Ngày) (3 lần)
82 (2 Ngày) (3 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

60      24 lần
28      19 lần
15      17 lần
21      17 lần
42      16 lần
56      16 lần
58      14 lần
33      13 lần
64      13 lần
29      12 lần
31      12 lần
37      12 lần
38      11 lần
72      11 lần
92      11 lần
12      10 lần
22      10 lần
34      10 lần
50      10 lần
05      9 lần
55      9 lần
81      9 lần
83      9 lần
90      9 lần
94      9 lần
11      8 lần
18      8 lần
25      8 lần
96      8 lần
20      7 lần
51      7 lần
62      7 lần
74      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Nam TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
13 Lần 4
0 10 Lần 0
8 Lần 1
1 6 Lần 1
3 Lần 1
2 13 Lần 6
8 Lần 1
3 11 Lần 1
13 Lần 0
4 5 Lần 1
6 Lần 2
5 6 Lần 2
8 Lần 2
6 9 Lần 2
9 Lần 0
7 13 Lần 1
13 Lần 5
8 8 Lần 1
9 Lần 4
9 9 Lần 3