www.minhngoc.com.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Thuận

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bình Thuận (theo lô)

01
   1.11% (1 lượt)
02
   1.11% (1 lượt)
03
   1.11% (1 lượt)
04
   2.22% (2 lượt)
06
   1.11% (1 lượt)
10
   1.11% (1 lượt)
13
   2.22% (2 lượt)
14
   2.22% (2 lượt)
15
   2.22% (2 lượt)
17
   1.11% (1 lượt)
19
   2.22% (2 lượt)
20
   1.11% (1 lượt)
21
   2.22% (2 lượt)
23
   1.11% (1 lượt)
25
   3.33% (3 lượt)
26
   1.11% (1 lượt)
27
   1.11% (1 lượt)
28
   1.11% (1 lượt)
29
   1.11% (1 lượt)
31
   3.33% (3 lượt)
32
   3.33% (3 lượt)
33
   1.11% (1 lượt)
34
   2.22% (2 lượt)
35
   1.11% (1 lượt)
36
   1.11% (1 lượt)
37
   1.11% (1 lượt)
40
   2.22% (2 lượt)
44
   1.11% (1 lượt)
46
   1.11% (1 lượt)
47
   1.11% (1 lượt)
51
   2.22% (2 lượt)
52
   1.11% (1 lượt)
53
   1.11% (1 lượt)
55
   1.11% (1 lượt)
56
   2.22% (2 lượt)
57
   1.11% (1 lượt)
58
   1.11% (1 lượt)
61
   1.11% (1 lượt)
62
   1.11% (1 lượt)
64
   1.11% (1 lượt)
65
   2.22% (2 lượt)
66
   2.22% (2 lượt)
67
   1.11% (1 lượt)
68
   2.22% (2 lượt)
69
   1.11% (1 lượt)
73
   1.11% (1 lượt)
74
   1.11% (1 lượt)
75
   1.11% (1 lượt)
77
   1.11% (1 lượt)
79
   1.11% (1 lượt)
80
   1.11% (1 lượt)
81
   2.22% (2 lượt)
83
   2.22% (2 lượt)
84
   2.22% (2 lượt)
85
   1.11% (1 lượt)
86
   1.11% (1 lượt)
89
   1.11% (1 lượt)
92
   1.11% (1 lượt)
93
   3.33% (3 lượt)
94
   1.11% (1 lượt)
95
   2.22% (2 lượt)
96
   1.11% (1 lượt)
97
   2.22% (2 lượt)
98
   1.11% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Bình Thuận đến ngày 21/09/2023

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

25 3 Lần Tăng 1
31 3 Lần Tăng 1
32 3 Lần Không tăng
93 3 Lần Không tăng
04 2 Lần Tăng 1
13 2 Lần Giảm 1
14 2 Lần Tăng 1
15 2 Lần Không tăng
19 2 Lần Không tăng
21 2 Lần Không tăng
34 2 Lần Tăng 1
40 2 Lần Tăng 1
51 2 Lần Giảm 1
56 2 Lần Tăng 1
65 2 Lần Không tăng
66 2 Lần Tăng 1
68 2 Lần Không tăng
81 2 Lần Không tăng
83 2 Lần Không tăng
84 2 Lần Tăng 1
95 2 Lần Tăng 1
97 2 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

21 6 Lần Tăng 1
91 5 Lần Không tăng
95 5 Lần Không tăng
15 4 Lần Không tăng
32 4 Lần Không tăng
35 4 Lần Không tăng
47 4 Lần Không tăng
51 4 Lần Không tăng
53 4 Lần Giảm 2
65 4 Lần Không tăng
83 4 Lần Tăng 1
93 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

13 11 Lần Không tăng
53 11 Lần Không tăng
21 10 Lần Không tăng
95 10 Lần Tăng 1
02 8 Lần Không tăng
32 8 Lần Không tăng
47 8 Lần Không tăng
51 8 Lần Không tăng
60 8 Lần Không tăng
62 8 Lần Không tăng
74 8 Lần Không tăng
88 8 Lần Giảm 1

Các cặp số ra liên tiếp :

21 (2 Ngày) (2 lần)
34 (2 Ngày) (2 lần)
56 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

38      22 lần
50      22 lần
39      19 lần
18      18 lần
48      18 lần
08      16 lần
72      16 lần
78      16 lần
43      15 lần
11      14 lần
12      12 lần
24      10 lần
54      10 lần
05      9 lần
22      9 lần
41      9 lần
70      9 lần
82      9 lần
30      8 lần
49      8 lần
71      8 lần
99      8 lần
45      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Thuận TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
8 Lần 3
0 4 Lần 0
11 Lần 2
1 13 Lần 4
9 Lần 0
2 5 Lần 2
12 Lần 3
3 12 Lần 1
6 Lần 2
4 10 Lần 2
12 Lần 6
5 13 Lần 4
8 Lần 1
6 11 Lần 4
4 Lần 0
7 11 Lần 2
10 Lần 3
8 5 Lần 2
10 Lần 0
9 6 Lần 1