www.minhngoc.com.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Tây Ninh

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Tây Ninh (theo lô)

02
   1.11% (1 lượt)
03
   2.22% (2 lượt)
04
   1.11% (1 lượt)
06
   2.22% (2 lượt)
09
   3.33% (3 lượt)
11
   4.44% (4 lượt)
13
   2.22% (2 lượt)
14
   2.22% (2 lượt)
15
   2.22% (2 lượt)
18
   1.11% (1 lượt)
19
   1.11% (1 lượt)
20
   1.11% (1 lượt)
21
   1.11% (1 lượt)
26
   1.11% (1 lượt)
29
   1.11% (1 lượt)
30
   3.33% (3 lượt)
31
   2.22% (2 lượt)
32
   2.22% (2 lượt)
36
   1.11% (1 lượt)
37
   2.22% (2 lượt)
38
   2.22% (2 lượt)
41
   2.22% (2 lượt)
44
   1.11% (1 lượt)
46
   2.22% (2 lượt)
47
   1.11% (1 lượt)
49
   1.11% (1 lượt)
50
   1.11% (1 lượt)
51
   1.11% (1 lượt)
52
   2.22% (2 lượt)
56
   2.22% (2 lượt)
57
   2.22% (2 lượt)
58
   1.11% (1 lượt)
59
   1.11% (1 lượt)
62
   1.11% (1 lượt)
64
   1.11% (1 lượt)
65
   1.11% (1 lượt)
66
   2.22% (2 lượt)
67
   1.11% (1 lượt)
68
   1.11% (1 lượt)
69
   2.22% (2 lượt)
70
   1.11% (1 lượt)
72
   2.22% (2 lượt)
73
   1.11% (1 lượt)
75
   1.11% (1 lượt)
76
   1.11% (1 lượt)
80
   1.11% (1 lượt)
81
   4.44% (4 lượt)
83
   1.11% (1 lượt)
85
   1.11% (1 lượt)
87
   1.11% (1 lượt)
88
   2.22% (2 lượt)
91
   1.11% (1 lượt)
92
   3.33% (3 lượt)
94
   2.22% (2 lượt)
95
   1.11% (1 lượt)
96
   2.22% (2 lượt)
97
   2.22% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Tây Ninh đến ngày 23/11/2023

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

11 4 Lần Tăng 1
81 4 Lần Không tăng
09 3 Lần Không tăng
30 3 Lần Tăng 1
92 3 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

95 5 Lần Không tăng
11 4 Lần Tăng 1
14 4 Lần Không tăng
41 4 Lần Không tăng
81 4 Lần Không tăng
92 4 Lần Tăng 1
96 4 Lần Không tăng
97 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

95 13 Lần Giảm 1
97 11 Lần Không tăng
09 10 Lần Giảm 1
38 10 Lần Không tăng
41 10 Lần Không tăng
99 10 Lần Không tăng
30 9 Lần Tăng 1
50 9 Lần Không tăng
58 9 Lần Không tăng
14 8 Lần Tăng 1
21 8 Lần Tăng 1
31 8 Lần Không tăng
32 8 Lần Tăng 1
52 8 Lần Không tăng
72 8 Lần Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp :

11 (2 Ngày) (3 lần)
14 (2 Ngày) (2 lần)
30 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

90      30 lần
33      21 lần
01      17 lần
35      15 lần
07      13 lần
77      13 lần
74      12 lần
00      11 lần
48      11 lần
27      10 lần
34      10 lần
86      10 lần
08      9 lần
45      9 lần
16      8 lần
53      8 lần
55      8 lần
82      8 lần
99      8 lần
10      7 lần
22      7 lần
24      7 lần
40      7 lần
43      7 lần
61      7 lần
84      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Tây Ninh TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
9 Lần 0
0 9 Lần 5
13 Lần 5
1 13 Lần 0
5 Lần 2
2 12 Lần 5
11 Lần 2
3 7 Lần 1
6 Lần 1
4 9 Lần 6
8 Lần 1
5 7 Lần 2
9 Lần 1
6 9 Lần 4
10 Lần 6
7 7 Lần 1
11 Lần 2
8 6 Lần 1
8 Lần 0
9 11 Lần 5