www.minhngoc.com.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Tây Ninh

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Tây Ninh (theo lô)

01
   1.11% (1 lượt)
02
   1.11% (1 lượt)
03
   2.22% (2 lượt)
04
   3.33% (3 lượt)
05
   1.11% (1 lượt)
06
   1.11% (1 lượt)
07
   4.44% (4 lượt)
08
   2.22% (2 lượt)
09
   2.22% (2 lượt)
10
   1.11% (1 lượt)
11
   2.22% (2 lượt)
13
   1.11% (1 lượt)
14
   2.22% (2 lượt)
15
   1.11% (1 lượt)
16
   1.11% (1 lượt)
17
   1.11% (1 lượt)
18
   1.11% (1 lượt)
20
   1.11% (1 lượt)
21
   2.22% (2 lượt)
22
   1.11% (1 lượt)
23
   1.11% (1 lượt)
25
   1.11% (1 lượt)
26
   1.11% (1 lượt)
28
   2.22% (2 lượt)
29
   2.22% (2 lượt)
31
   1.11% (1 lượt)
34
   1.11% (1 lượt)
35
   1.11% (1 lượt)
36
   1.11% (1 lượt)
39
   1.11% (1 lượt)
40
   1.11% (1 lượt)
41
   1.11% (1 lượt)
42
   1.11% (1 lượt)
45
   1.11% (1 lượt)
46
   2.22% (2 lượt)
47
   1.11% (1 lượt)
49
   1.11% (1 lượt)
50
   1.11% (1 lượt)
51
   1.11% (1 lượt)
52
   1.11% (1 lượt)
53
   1.11% (1 lượt)
55
   2.22% (2 lượt)
57
   1.11% (1 lượt)
59
   1.11% (1 lượt)
60
   1.11% (1 lượt)
62
   2.22% (2 lượt)
63
   1.11% (1 lượt)
65
   1.11% (1 lượt)
66
   1.11% (1 lượt)
68
   1.11% (1 lượt)
70
   1.11% (1 lượt)
71
   1.11% (1 lượt)
73
   1.11% (1 lượt)
74
   2.22% (2 lượt)
75
   1.11% (1 lượt)
77
   1.11% (1 lượt)
78
   1.11% (1 lượt)
79
   1.11% (1 lượt)
81
   2.22% (2 lượt)
83
   1.11% (1 lượt)
84
   1.11% (1 lượt)
87
   1.11% (1 lượt)
88
   1.11% (1 lượt)
89
   1.11% (1 lượt)
90
   4.44% (4 lượt)
92
   1.11% (1 lượt)
97
   1.11% (1 lượt)
98
   1.11% (1 lượt)
99
   1.11% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Tây Ninh đến ngày 16/08/2018

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

07 4 Lần Không tăng
90 4 Lần Không tăng
04 3 Lần Tăng 1
03 2 Lần Không tăng
08 2 Lần Tăng 1
09 2 Lần Không tăng
11 2 Lần Không tăng
14 2 Lần Không tăng
21 2 Lần Không tăng
28 2 Lần Không tăng
29 2 Lần Không tăng
46 2 Lần Tăng 1
55 2 Lần Không tăng
62 2 Lần Tăng 1
74 2 Lần Tăng 1
81 2 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

28 6 Lần Không tăng
90 5 Lần Không tăng
07 4 Lần Không tăng
11 4 Lần Không tăng
13 4 Lần Không tăng
16 4 Lần Tăng 1
21 4 Lần Không tăng
25 4 Lần Không tăng
39 4 Lần Không tăng
81 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

83 11 Lần Không tăng
03 10 Lần Giảm 1
28 10 Lần Không tăng
06 9 Lần Tăng 1
32 9 Lần Không tăng
45 9 Lần Không tăng
88 9 Lần Không tăng
04 8 Lần Tăng 1
11 8 Lần Giảm 1
31 8 Lần Không tăng
44 8 Lần Không tăng
46 8 Lần Tăng 1
66 8 Lần Không tăng
68 8 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

46 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

24      21 lần
61      20 lần
95      16 lần
27      15 lần
33      15 lần
30      14 lần
54      12 lần
82      12 lần
94      12 lần
80      11 lần
19      10 lần
32      10 lần
43      10 lần
48      10 lần
58      10 lần
37      9 lần
00      8 lần
72      8 lần
64      7 lần
67      7 lần
69      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Tây Ninh TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
13 Lần 0
0 9 Lần 1
10 Lần 3
1 11 Lần 1
10 Lần 0
2 7 Lần 2
5 Lần 1
3 5 Lần 2
10 Lần 4
4 10 Lần 3
8 Lần 1
5 11 Lần 2
6 Lần 2
6 13 Lần 11
10 Lần 3
7 8 Lần 1
11 Lần 5
8 7 Lần 1
7 Lần 1
9 9 Lần 2