www.minhngoc.com.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  15/07/2020

KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 31/10/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00351 | Ngày quay thưởng 31/10/2019

 • 18
 • 19
 • 22
 • 37
 • 47
 • 48
 • 46
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 48,060,708,600đ
Jackpot 2         0 4,854,312,100đ
Giải nhất       2 40,000,000đ
Giải nhì      384 500,000đ
Giải ba     8,594 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 29/10/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00350 | Ngày quay thưởng 29/10/2019

 • 12
 • 15
 • 16
 • 31
 • 43
 • 55
 • 11
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 46,241,529,150đ
Jackpot 2         0 4,652,181,050đ
Giải nhất       4 40,000,000đ
Giải nhì      490 500,000đ
Giải ba     10,306 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 26/10/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00349 | Ngày quay thưởng 26/10/2019

 • 18
 • 20
 • 22
 • 50
 • 51
 • 53
 • 35
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 44,324,971,050đ
Jackpot 2         0 4,439,230,150đ
Giải nhất       9 40,000,000đ
Giải nhì      414 500,000đ
Giải ba     8,448 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 24/10/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00348 | Ngày quay thưởng 24/10/2019

 • 09
 • 14
 • 23
 • 41
 • 45
 • 50
 • 13
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 42,764,346,750đ
Jackpot 2         0 4,265,827,450đ
Giải nhất       12 40,000,000đ
Giải nhì      550 500,000đ
Giải ba     10,040 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 22/10/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00347 | Ngày quay thưởng 22/10/2019

 • 02
 • 16
 • 26
 • 27
 • 36
 • 40
 • 31
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 41,541,604,500đ
Jackpot 2         0 4,129,967,200đ
Giải nhất       9 40,000,000đ
Giải nhì      441 500,000đ
Giải ba     10,058 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 19/10/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00346 | Ngày quay thưởng 19/10/2019

 • 01
 • 10
 • 21
 • 26
 • 42
 • 43
 • 25
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 39,917,681,400đ
Jackpot 2         0 3,949,531,300đ
Giải nhất       7 40,000,000đ
Giải nhì      403 500,000đ
Giải ba     8,806 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 17/10/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00345 | Ngày quay thưởng 17/10/2019

 • 05
 • 11
 • 14
 • 34
 • 51
 • 53
 • 16
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 38,474,598,450đ
Jackpot 2         0 3,789,188,750đ
Giải nhất       1 40,000,000đ
Giải nhì      350 500,000đ
Giải ba     8,007 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 15/10/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00344 | Ngày quay thưởng 15/10/2019

 • 09
 • 12
 • 29
 • 46
 • 48
 • 53
 • 03
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 36,880,715,100đ
Jackpot 2         0 3,612,090,600đ
Giải nhất       13 40,000,000đ
Giải nhì      414 500,000đ
Giải ba     9,615 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 12/10/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00343 | Ngày quay thưởng 12/10/2019

 • 21
 • 39
 • 48
 • 51
 • 53
 • 55
 • 05
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 35,556,777,750đ
Jackpot 2         0 3,464,986,450đ
Giải nhất       4 40,000,000đ
Giải nhì      379 500,000đ
Giải ba     7,262 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 10/10/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00342 | Ngày quay thưởng 10/10/2019

 • 04
 • 17
 • 42
 • 51
 • 53
 • 55
 • 29
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 34,070,500,650đ
Jackpot 2         0 3,299,844,550đ
Giải nhất       6 40,000,000đ
Giải nhì      347 500,000đ
Giải ba     7,445 50,000đ