www.minhngoc.com.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  29/11/2023

KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 24/11/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00806 | Ngày quay thưởng 24/11/2022

 • 04
 • 06
 • 18
 • 27
 • 52
 • 53
 • 10
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 90,352,111,350đ
Jackpot 2         0 3,391,425,300đ
Giải nhất       25 40,000,000đ
Giải nhì      1,167 500,000đ
Giải ba     25,093 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 22/11/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00805 | Ngày quay thưởng 22/11/2022

 • 03
 • 09
 • 21
 • 22
 • 26
 • 35
 • 15
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 86,829,283,650đ
Jackpot 2         1 3,395,057,800đ
Giải nhất       23 40,000,000đ
Giải nhì      1,374 500,000đ
Giải ba     27,540 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 19/11/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00804 | Ngày quay thưởng 19/11/2022

 • 03
 • 15
 • 22
 • 39
 • 46
 • 48
 • 43
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 83,273,763,450đ
Jackpot 2         1 3,384,349,700đ
Giải nhất       13 40,000,000đ
Giải nhì      1,137 500,000đ
Giải ba     24,479 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 17/11/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00803 | Ngày quay thưởng 17/11/2022

 • 01
 • 19
 • 25
 • 27
 • 38
 • 42
 • 54
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 79,814,616,150đ
Jackpot 2         1 3,390,879,700đ
Giải nhất       12 40,000,000đ
Giải nhì      1,010 500,000đ
Giải ba     21,729 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 15/11/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00802 | Ngày quay thưởng 15/11/2022

 • 04
 • 20
 • 26
 • 36
 • 47
 • 51
 • 33
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 76,296,698,850đ
Jackpot 2         1 3,739,374,550đ
Giải nhất       13 40,000,000đ
Giải nhì      982 500,000đ
Giải ba     21,877 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 12/11/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00801 | Ngày quay thưởng 12/11/2022

 • 08
 • 18
 • 23
 • 30
 • 35
 • 42
 • 43
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 72,525,177,750đ
Jackpot 2         0 3,320,316,650đ
Giải nhất       10 40,000,000đ
Giải nhì      884 500,000đ
Giải ba     18,904 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 10/11/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00800 | Ngày quay thưởng 10/11/2022

 • 08
 • 11
 • 14
 • 27
 • 38
 • 45
 • 21
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 69,642,327,900đ
Jackpot 2         1 3,246,053,000đ
Giải nhất       26 40,000,000đ
Giải nhì      1,103 500,000đ
Giải ba     24,287 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 08/11/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00799 | Ngày quay thưởng 08/11/2022

 • 12
 • 27
 • 33
 • 44
 • 48
 • 50
 • 18
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 67,427,850,900đ
Jackpot 2         1 3,982,629,450đ
Giải nhất       10 40,000,000đ
Giải nhì      811 500,000đ
Giải ba     18,541 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 05/11/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00798 | Ngày quay thưởng 05/11/2022

 • 10
 • 19
 • 22
 • 25
 • 47
 • 53
 • 52
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 63,987,346,200đ
Jackpot 2         0 3,600,351,150đ
Giải nhất       9 40,000,000đ
Giải nhì      924 500,000đ
Giải ba     18,874 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 03/11/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00797 | Ngày quay thưởng 03/11/2022

 • 08
 • 13
 • 24
 • 28
 • 29
 • 33
 • 49
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 61,167,452,700đ
Jackpot 2         0 3,287,029,650đ
Giải nhất       11 40,000,000đ
Giải nhì      858 500,000đ
Giải ba     17,579 50,000đ