www.minhngoc.com.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  14/05/2021

KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 21/11/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00505 | Ngày quay thưởng 21/11/2020

 • 08
 • 14
 • 19
 • 20
 • 49
 • 51
 • 28
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 44,600,432,700đ
Jackpot 2         0 3,743,446,900đ
Giải nhất       11 40,000,000đ
Giải nhì      563 500,000đ
Giải ba     11,389 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 19/11/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00504 | Ngày quay thưởng 19/11/2020

 • 12
 • 15
 • 23
 • 28
 • 45
 • 48
 • 43
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 42,989,314,350đ
Jackpot 2         0 3,564,433,750đ
Giải nhất       11 40,000,000đ
Giải nhì      533 500,000đ
Giải ba     11,511 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 17/11/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00503 | Ngày quay thưởng 17/11/2020

 • 06
 • 17
 • 27
 • 34
 • 36
 • 51
 • 48
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 41,486,427,300đ
Jackpot 2         0 3,397,446,300đ
Giải nhất       4 40,000,000đ
Giải nhì      520 500,000đ
Giải ba     11,110 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 14/11/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00502 | Ngày quay thưởng 14/11/2020

 • 05
 • 11
 • 15
 • 34
 • 44
 • 48
 • 35
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 39,485,472,600đ
Jackpot 2         0 3,175,118,000đ
Giải nhất       9 40,000,000đ
Giải nhì      526 500,000đ
Giải ba     10,573 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 12/11/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00501 | Ngày quay thưởng 12/11/2020

 • 04
 • 20
 • 22
 • 25
 • 43
 • 47
 • 12
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 37,909,410,600đ
Jackpot 2         1 4,166,004,300đ
Giải nhất       1 40,000,000đ
Giải nhì      429 500,000đ
Giải ba     9,220 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 10/11/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00500 | Ngày quay thưởng 10/11/2020

 • 02
 • 05
 • 19
 • 39
 • 48
 • 53
 • 06
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 36,119,658,000đ
Jackpot 2         0 3,967,142,900đ
Giải nhất       4 40,000,000đ
Giải nhì      500 500,000đ
Giải ba     10,395 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 07/11/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00499 | Ngày quay thưởng 07/11/2020

 • 12
 • 28
 • 30
 • 33
 • 45
 • 52
 • 15
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 34,338,855,450đ
Jackpot 2         0 3,769,275,950đ
Giải nhất       6 40,000,000đ
Giải nhì      413 500,000đ
Giải ba     9,192 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 05/11/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00498 | Ngày quay thưởng 05/11/2020

 • 01
 • 02
 • 06
 • 18
 • 34
 • 51
 • 52
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 32,835,526,500đ
Jackpot 2         0 3,602,239,400đ
Giải nhất       10 40,000,000đ
Giải nhì      391 500,000đ
Giải ba     8,525 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 03/11/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00497 | Ngày quay thưởng 03/11/2020

 • 02
 • 22
 • 27
 • 46
 • 48
 • 52
 • 23
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 31,591,665,750đ
Jackpot 2         0 3,464,032,650đ
Giải nhất       4 40,000,000đ
Giải nhì      411 500,000đ
Giải ba     8,315 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 31/10/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00496 | Ngày quay thưởng 31/10/2020

 • 08
 • 18
 • 19
 • 20
 • 43
 • 54
 • 50
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        1 31,074,947,850đ
Jackpot 2         0 3,287,180,900đ
Giải nhất       11 40,000,000đ
Giải nhì      410 500,000đ
Giải ba     9,366 50,000đ