www.minhngoc.com.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  16/06/2021

KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 10/10/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00487 | Ngày quay thưởng 10/10/2020

 • 05
 • 10
 • 47
 • 50
 • 53
 • 54
 • 22
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 37,248,098,700đ
Jackpot 2         1 3,971,449,700đ
Giải nhất       3 40,000,000đ
Giải nhì      383 500,000đ
Giải ba     8,957 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 08/10/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00486 | Ngày quay thưởng 08/10/2020

 • 10
 • 18
 • 20
 • 21
 • 26
 • 51
 • 52
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 35,567,089,050đ
Jackpot 2         0 3,784,670,850đ
Giải nhất       5 40,000,000đ
Giải nhì      393 500,000đ
Giải ba     9,445 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 06/10/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00485 | Ngày quay thưởng 06/10/2020

 • 11
 • 14
 • 29
 • 32
 • 33
 • 40
 • 35
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 34,116,310,200đ
Jackpot 2         0 3,623,473,200đ
Giải nhất       7 40,000,000đ
Giải nhì      448 500,000đ
Giải ba     9,414 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 03/10/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00484 | Ngày quay thưởng 03/10/2020

 • 12
 • 14
 • 22
 • 23
 • 39
 • 44
 • 28
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 32,504,337,750đ
Jackpot 2         0 3,444,365,150đ
Giải nhất       2 40,000,000đ
Giải nhì      432 500,000đ
Giải ba     9,062 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 01/10/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00483 | Ngày quay thưởng 01/10/2020

 • 03
 • 06
 • 07
 • 19
 • 38
 • 54
 • 50
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 31,064,969,100đ
Jackpot 2         0 3,284,435,300đ
Giải nhất       8 40,000,000đ
Giải nhì      472 500,000đ
Giải ba     9,105 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 29/09/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00482 | Ngày quay thưởng 29/09/2020

 • 01
 • 06
 • 07
 • 13
 • 30
 • 55
 • 34
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        1 59,665,659,600đ
Jackpot 2         0 3,166,105,400đ
Giải nhất       27 40,000,000đ
Giải nhì      713 500,000đ
Giải ba     13,967 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 26/09/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00481 | Ngày quay thưởng 26/09/2020

 • 07
 • 10
 • 13
 • 15
 • 40
 • 48
 • 01
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 58,170,711,000đ
Jackpot 2         1 3,561,709,150đ
Giải nhất       14 40,000,000đ
Giải nhì      525 500,000đ
Giải ba     11,612 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 24/09/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00480 | Ngày quay thưởng 24/09/2020

 • 12
 • 28
 • 41
 • 42
 • 52
 • 53
 • 50
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 56,419,684,950đ
Jackpot 2         0 3,367,150,700đ
Giải nhất       8 40,000,000đ
Giải nhì      519 500,000đ
Giải ba     10,959 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 22/09/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00479 | Ngày quay thưởng 22/09/2020

 • 05
 • 08
 • 15
 • 18
 • 36
 • 45
 • 06
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 54,648,797,700đ
Jackpot 2         0 3,170,385,450đ
Giải nhất       16 40,000,000đ
Giải nhì      764 500,000đ
Giải ba     14,859 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 19/09/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00478 | Ngày quay thưởng 19/09/2020

 • 04
 • 07
 • 08
 • 29
 • 31
 • 41
 • 38
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 53,115,328,650đ
Jackpot 2         1 3,600,520,850đ
Giải nhất       9 40,000,000đ
Giải nhì      502 500,000đ
Giải ba     11,251 50,000đ