www.minhngoc.com.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  24/01/2021

KẾT QUẢ XỔ SỐ Mega 6/45

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 27/11/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ sáu Kỳ vé: #00670 | Ngày quay thưởng 27/11/2020

 • 01
 • 09
 • 12
 • 13
 • 37
 • 43
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 30,862,326,500đ
Giải nhất       23 10,000,000đ
Giải nhì      954 300,000đ
Giải ba     16,447 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 25/11/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ tư Kỳ vé: #00669 | Ngày quay thưởng 25/11/2020

 • 01
 • 05
 • 07
 • 08
 • 25
 • 40
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 29,360,095,000đ
Giải nhất       8 10,000,000đ
Giải nhì      1,024 300,000đ
Giải ba     17,586 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 22/11/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Chủ nhật Kỳ vé: #00668 | Ngày quay thưởng 22/11/2020

 • 09
 • 16
 • 17
 • 24
 • 32
 • 40
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot       
Giải nhất      
10,000,000đ
Giải nhì     
300,000đ
Giải ba    
30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 20/11/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ sáu Kỳ vé: #00667 | Ngày quay thưởng 20/11/2020

 • 02
 • 17
 • 24
 • 29
 • 31
 • 37
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 26,126,425,000đ
Giải nhất       20 10,000,000đ
Giải nhì      835 300,000đ
Giải ba     13,742 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 18/11/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ tư Kỳ vé: #00666 | Ngày quay thưởng 18/11/2020

 • 18
 • 19
 • 21
 • 31
 • 39
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 24,618,929,000đ
Giải nhất       23 10,000,000đ
Giải nhì      1,015 300,000đ
Giải ba     16,202 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 15/11/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Chủ nhật Kỳ vé: #00665 | Ngày quay thưởng 15/11/2020

 • 14
 • 16
 • 21
 • 29
 • 40
 • 41
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 23,148,689,500đ
Giải nhất       16 10,000,000đ
Giải nhì      843 300,000đ
Giải ba     14,669 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 13/11/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ sáu Kỳ vé: #00664 | Ngày quay thưởng 13/11/2020

 • 08
 • 22
 • 23
 • 33
 • 34
 • 36
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 21,632,894,500đ
Giải nhất       16 10,000,000đ
Giải nhì      810 300,000đ
Giải ba     13,540 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 11/11/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ tư Kỳ vé: #00663 | Ngày quay thưởng 11/11/2020

 • 04
 • 10
 • 12
 • 17
 • 20
 • 35
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 20,122,882,500đ
Giải nhất       9 10,000,000đ
Giải nhì      951 300,000đ
Giải ba     15,281 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 08/11/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Chủ nhật Kỳ vé: #00662 | Ngày quay thưởng 08/11/2020

 • 03
 • 12
 • 14
 • 16
 • 23
 • 33
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 18,724,109,500đ
Giải nhất       20 10,000,000đ
Giải nhì      930 300,000đ
Giải ba     14,733 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 06/11/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ sáu Kỳ vé: #00661 | Ngày quay thưởng 06/11/2020

 • 19
 • 24
 • 30
 • 32
 • 36
 • 37
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 17,496,992,000đ
Giải nhất       12 10,000,000đ
Giải nhì      754 300,000đ
Giải ba     12,378 30,000đ