www.minhngoc.com.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  14/05/2021

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 21/11/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  2396
  B
  6812
  C
  8840
  D
  3460
  E
  4152
  G
  7208
  Lần quay xác định ví trí giải:
  E
  C
  A
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ bảy Kỳ vé: #00613 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 2396
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4152
 • 8840
 • 3 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6812
 • 3460
 • 7208
 • 7 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 396
 • 34 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 96
 • 309 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 19/11/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5740
   B
   3155
   C
   3676
   D
   8479
   E
   2487
   G
   7112
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   G
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00612 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2487
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3155
 • 7112
 • 3 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5740
 • 3676
 • 8479
 • 22 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 487
 • 21 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 87
 • 559 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 17/11/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   9380
   B
   1393
   C
   8415
   D
   1329
   E
   8918
   G
   0477
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   C
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00611 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 9380
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0477
 • 8415
 • 0 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1393
 • 1329
 • 8918
 • 27 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 380
 • 44 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 80
 • 359 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 14/11/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   3159
   B
   6203
   C
   9228
   D
   3842
   E
   0880
   G
   8961
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   E
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00610 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6203
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8961
 • 0880
 • 2 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 3159
 • 9228
 • 3842
 • 18 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 203
 • 36 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 03
 • 264 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 12/11/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   2745
   B
   0054
   C
   3619
   D
   8831
   E
   6243
   G
   5883
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   B
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00609 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 5883
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 2745
 • 0054
 • 4 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 3619
 • 8831
 • 6243
 • 7 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 883
 • 22 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 83
 • 281 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 10/11/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1718
   B
   8171
   C
   2547
   D
   8593
   E
   0417
   G
   5055
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   C
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00608 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 8593
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0417
 • 2547
 • 4 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1718
 • 8171
 • 5055
 • 7 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 593
 • 22 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 93
 • 281 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 07/11/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4957
   B
   3124
   C
   6349
   D
   6446
   E
   7813
   G
   6782
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   G
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00607 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4957
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3124
 • 6782
 • 10 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6349
 • 6446
 • 7813
 • 4 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 957
 • 63 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 57
 • 348 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 05/11/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7024
   B
   9906
   C
   2166
   D
   6218
   E
   3784
   G
   3046
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   C
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00606 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3046
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7024
 • 2166
 • 17 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9906
 • 6218
 • 3784
 • 6 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 046
 • 27 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 46
 • 262 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 03/11/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   2674
   B
   2686
   C
   1835
   D
   4802
   E
   2133
   G
   0596
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   D
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00605 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0596
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 2674
 • 4802
 • 3 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 2686
 • 1835
 • 2133
 • 17 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 596
 • 64 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 96
 • 282 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 31/10/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   2269
   B
   2716
   C
   5766
   D
   0806
   E
   6894
   G
   9231
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   B
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00604 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 5766
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9231
 • 2716
 • 9 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 2269
 • 0806
 • 6894
 • 2 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 766
 • 20 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 66
 • 430 vé