www.minhngoc.com.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  16/06/2021

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 10/10/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  4897
  B
  0503
  C
  2542
  D
  8182
  E
  3913
  G
  1469
  Lần quay xác định ví trí giải:
  A
  D
  C
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ bảy Kỳ vé: #00595 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 2542
 • 5 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4897
 • 8182
 • 30 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0503
 • 3913
 • 1469
 • 28 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 542
 • 26 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 42
 • 347 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 08/10/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4154
   B
   8065
   C
   5052
   D
   7261
   E
   1095
   G
   8584
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   D
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00594 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 1095
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8065
 • 7261
 • 4 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4154
 • 5052
 • 8584
 • 9 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 095
 • 27 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 95
 • 250 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 06/10/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   9797
   B
   8481
   C
   9712
   D
   3056
   E
   7931
   G
   1530
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   B
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00593 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 1530
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3056
 • 8481
 • 4 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9797
 • 9712
 • 7931
 • 3 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 530
 • 24 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 30
 • 391 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 03/10/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8916
   B
   4207
   C
   0105
   D
   0709
   E
   4619
   G
   3397
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   A
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00592 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3397
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0709
 • 8916
 • 19 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4207
 • 0105
 • 4619
 • 11 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 397
 • 34 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 97
 • 284 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 01/10/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   2205
   B
   5722
   C
   0314
   D
   7901
   E
   5710
   G
   7314
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   E
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00591 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 7314
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0314
 • 5710
 • 6 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 2205
 • 5722
 • 7901
 • 7 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 314
 • 34 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 14
 • 305 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 29/09/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4236
   B
   7935
   C
   2184
   D
   3753
   E
   0897
   G
   9370
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   G
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00590 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3753
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0897
 • 9370
 • 3 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4236
 • 7935
 • 2184
 • 9 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 753
 • 42 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 53
 • 310 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 26/09/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5818
   B
   9723
   C
   7012
   D
   6299
   E
   3671
   G
   4682
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   G
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00589 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 5818
 • 5 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7012
 • 4682
 • 5 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9723
 • 6299
 • 3671
 • 19 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 818
 • 27 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 18
 • 451 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 24/09/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7626
   B
   4626
   C
   3185
   D
   5481
   E
   7077
   G
   1920
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   G
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00588 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 7626
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5481
 • 1920
 • 3 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4626
 • 3185
 • 7077
 • 24 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 626
 • 24 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 26
 • 335 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 22/09/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7696
   B
   4296
   C
   9118
   D
   9924
   E
   5596
   G
   1171
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   G
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00587 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4296
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7696
 • 1171
 • 7 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9118
 • 9924
 • 5596
 • 6 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 296
 • 43 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 96
 • 559 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 19/09/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1119
   B
   6686
   C
   2716
   D
   3567
   E
   2554
   G
   1828
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   G
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00586 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2716
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 2554
 • 1828
 • 11 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1119
 • 6686
 • 3567
 • 46 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 716
 • 20 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 16
 • 211 vé