www.minhngoc.com.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  27/03/2019

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 08/01/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

    A
    4457
    B
    0639
    C
    4311
    D
    5008
    E
    8580
    G
    2127
    Lần quay xác định ví trí giải:
    D
    A
    E
     
    ?
    Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ ba Kỳ vé: #00333 SL
Giải nhất
15,000,000đ
  • 8580
  • 0 vé
    Giải nhì
    6,500,000đ
  • 5008
  • 4457
  • 8 vé
    Giải ba
    3,000,000đ
  • 0639
  • 4311
  • 2127
  • 14 vé
    Giải KK 1
    1,000,000đ
  • 580
  • 29 vé
    Giải KK 2
    100,000đ
  • 80
  • 551 vé

    KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 05/01/2019
    Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

      A
      6333
      B
      7215
      C
      5042
      D
      2095
      E
      2828
      G
      1503
      Lần quay xác định ví trí giải:
      C
      E
      G
       
      ?
      Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
    Thứ bảy Kỳ vé: #00332 SL
    Giải nhất
    15,000,000đ
  • 1503
  • Giải nhì
    6,500,000đ
  • 5042
  • 2828
  • Giải ba
    3,000,000đ
  • 6333
  • 7215
  • 2095
  • Giải KK 1
    1,000,000đ
  • 503
  • Giải KK 2
    100,000đ
  • 03
  • KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 03/01/2019
    Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

      A
      7918
      B
      1521
      C
      4872
      D
      5829
      E
      7376
      G
      1640
      Lần quay xác định ví trí giải:
      A
      B
      D
       
      ?
      Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
    Thứ năm Kỳ vé: #00331 SL
    Giải nhất
    15,000,000đ
  • 5829
  • 3 vé
    Giải nhì
    6,500,000đ
  • 7918
  • 1521
  • 7 vé
    Giải ba
    3,000,000đ
  • 4872
  • 7376
  • 1640
  • 7 vé
    Giải KK 1
    1,000,000đ
  • 829
  • 23 vé
    Giải KK 2
    100,000đ
  • 29
  • 443 vé

    KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 01/01/2019
    Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

      A
      3798
      B
      5423
      C
      0221
      D
      1460
      E
      4276
      G
      6160
      Lần quay xác định ví trí giải:
      D
      E
      A
       
      ?
      Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
    Thứ ba Kỳ vé: #00330 SL
    Giải nhất
    15,000,000đ
  • 3798
  • 5 vé
    Giải nhì
    6,500,000đ
  • 1460
  • 4276
  • 49 vé
    Giải ba
    3,000,000đ
  • 5423
  • 0221
  • 6160
  • 7 vé
    Giải KK 1
    1,000,000đ
  • 798
  • 51 vé
    Giải KK 2
    100,000đ
  • 98
  • 332 vé

    KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 29/12/2018
    Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

      A
      2945
      B
      5398
      C
      8896
      D
      6195
      E
      0349
      G
      8870
      Lần quay xác định ví trí giải:
      E
      C
      B
       
      ?
      Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
    Thứ bảy Kỳ vé: #00329 SL
    Giải nhất
    15,000,000đ
  • 5398
  • 3 vé
    Giải nhì
    6,500,000đ
  • 0349
  • 8896
  • 7 vé
    Giải ba
    3,000,000đ
  • 2945
  • 6195
  • 8870
  • 9 vé
    Giải KK 1
    1,000,000đ
  • 398
  • 19 vé
    Giải KK 2
    100,000đ
  • 98
  • 354 vé

    KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 27/12/2018
    Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

      A
      9680
      B
      0959
      C
      1890
      D
      7464
      E
      9222
      G
      7022
      Lần quay xác định ví trí giải:
      C
      D
      E
       
      ?
      Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
    Thứ năm Kỳ vé: #00328 SL
    Giải nhất
    15,000,000đ
  • 9222
  • 4 vé
    Giải nhì
    6,500,000đ
  • 1890
  • 7464
  • 11 vé
    Giải ba
    3,000,000đ
  • 9680
  • 0959
  • 7022
  • 13 vé
    Giải KK 1
    1,000,000đ
  • 222
  • 100 vé
    Giải KK 2
    100,000đ
  • 22
  • 782 vé

    KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 25/12/2018
    Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

      A
      5402
      B
      3742
      C
      8866
      D
      6286
      E
      6140
      G
      6291
      Lần quay xác định ví trí giải:
      D
      C
      B
       
      ?
      Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
    Thứ ba Kỳ vé: #00327 SL
    Giải nhất
    15,000,000đ
  • 3742
  • 13 vé
    Giải nhì
    6,500,000đ
  • 6286
  • 8866
  • 30 vé
    Giải ba
    3,000,000đ
  • 5402
  • 6140
  • 6291
  • 5 vé
    Giải KK 1
    1,000,000đ
  • 742
  • 148 vé
    Giải KK 2
    100,000đ
  • 42
  • 496 vé

    KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 22/12/2018
    Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

      A
      0148
      B
      6418
      C
      9235
      D
      7517
      E
      7765
      G
      3967
      Lần quay xác định ví trí giải:
      A
      D
      G
       
      ?
      Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
    Thứ bảy Kỳ vé: #00326 SL
    Giải nhất
    15,000,000đ
  • 3967
  • 11 vé
    Giải nhì
    6,500,000đ
  • 0148
  • 7517
  • 2 vé
    Giải ba
    3,000,000đ
  • 6418
  • 9235
  • 7765
  • 17 vé
    Giải KK 1
    1,000,000đ
  • 967
  • 37 vé
    Giải KK 2
    100,000đ
  • 67
  • 503 vé

    KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 20/12/2018
    Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

      A
      5957
      B
      4445
      C
      2953
      D
      3615
      E
      4900
      G
      8083
      Lần quay xác định ví trí giải:
      G
      C
      B
       
      ?
      Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
    Thứ năm Kỳ vé: #00326 SL
    Giải nhất
    15,000,000đ
  • 4445
  • 2 vé
    Giải nhì
    6,500,000đ
  • 8083
  • 2953
  • 72 vé
    Giải ba
    3,000,000đ
  • 5957
  • 3615
  • 4900
  • 12 vé
    Giải KK 1
    1,000,000đ
  • 445
  • 40 vé
    Giải KK 2
    100,000đ
  • 45
  • 417 vé

    KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 18/12/2018
    Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

      A
      9208
      B
      0227
      C
      3214
      D
      6493
      E
      0131
      G
      5608
      Lần quay xác định ví trí giải:
      E
      B
      G
       
      ?
      Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
    Thứ ba Kỳ vé: #00325 SL
    Giải nhất
    15,000,000đ
  • 5608
  • 2 vé
    Giải nhì
    6,500,000đ
  • 0131
  • 0227
  • 10 vé
    Giải ba
    3,000,000đ
  • 9208
  • 3214
  • 6493
  • 15 vé
    Giải KK 1
    1,000,000đ
  • 608
  • 30 vé
    Giải KK 2
    100,000đ
  • 08
  • 545 vé