www.minhngoc.com.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  03/06/2020

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 07/11/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  1474
  B
  0887
  C
  1896
  D
  2582
  E
  5287
  G
  8296
  Lần quay xác định ví trí giải:
  G
  C
  E
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ năm Kỳ vé: #00462 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 5287
 • 5 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8296
 • 1896
 • 0 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1474
 • 0887
 • 2582
 • 21 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 287
 • 56 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 87
 • 478 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 05/11/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5396
   B
   8224
   C
   9631
   D
   9101
   E
   4317
   G
   8803
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   G
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00461 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 5396
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9631
 • 8803
 • 8 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8224
 • 9101
 • 4317
 • 11 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 396
 • 32 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 96
 • 269 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 02/11/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8866
   B
   7159
   C
   8792
   D
   5645
   E
   2141
   G
   9134
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   C
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00460 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 5645
 • 6 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8866
 • 8792
 • 6 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7159
 • 2141
 • 9134
 • 13 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 645
 • 42 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 45
 • 351 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 31/10/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8574
   B
   7329
   C
   6399
   D
   3019
   E
   0764
   G
   2340
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   A
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00459 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3019
 • 5 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 2340
 • 8574
 • 6 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7329
 • 6399
 • 0764
 • 13 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 019
 • 113 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 19
 • 563 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 29/10/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0959
   B
   1095
   C
   9071
   D
   0017
   E
   0059
   G
   6295
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   C
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00458 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6295
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1095
 • 9071
 • 3 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0959
 • 0017
 • 0059
 • 9 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 295
 • 35 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 95
 • 345 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 26/10/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4261
   B
   0823
   C
   1362
   D
   9696
   E
   9359
   G
   7451
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   C
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00457 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 9696
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9359
 • 1362
 • 7 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4261
 • 0823
 • 7451
 • 5 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 696
 • 76 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 96
 • 183 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 24/10/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7248
   B
   3735
   C
   9021
   D
   9393
   E
   8665
   G
   7399
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   B
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00456 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 8665
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7399
 • 3735
 • 4 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7248
 • 9021
 • 9393
 • 26 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 665
 • 25 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 65
 • 321 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 22/10/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5439
   B
   4320
   C
   5771
   D
   6536
   E
   0246
   G
   4286
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   B
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00455 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 5439
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4286
 • 4320
 • 3 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5771
 • 6536
 • 0246
 • 7 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 439
 • 50 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 39
 • 527 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 19/10/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   2220
   B
   2028
   C
   4366
   D
   3657
   E
   5247
   G
   1225
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   B
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00454 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4366
 • 10 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3657
 • 2028
 • 8 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 2220
 • 5247
 • 1225
 • 7 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 366
 • 71 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 66
 • 304 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 17/10/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6463
   B
   5920
   C
   8398
   D
   2350
   E
   0341
   G
   1054
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   C
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00453 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 5920
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 2350
 • 8398
 • 1 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6463
 • 0341
 • 1054
 • 13 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 920
 • 29 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 20
 • 350 vé