www.minhngoc.com.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Mức chi hoa hồng đại lý xổ số

 

Mức chi hoa hồng đại lý của các loại hình xổ số

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 112/2007/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Công ty xổ số kiến thiết (XSKT). Cụ thể, Thông tư được áp dụng cho các công ty XSKT được tổ chức và hoạt động theo các hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn, công ty nhà nước trong thời gian chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Một buổi quay xổ số

Theo Thông tư mới ban hành (thay thế Thông tư 77/2005/TT-BTC ngày 13/9/2005 của Bộ Tài chính), mức chi hoa hồng đại lý cho mỗi đại lý của từng loại hình xổ số tại từng thời điểm không vượt quá 15% doanh thu bán vé có thuế (theo quy định cũ là 13%). Quy định này áp dụng trong cả trường hợp Công ty XSKT làm đại lý tiêu thụ vé cho Công ty XSKT khác.

Mức phí thanh toán cho đại lý được ủy quyền trả thưởng cho khách hàng trúng thưởng không được vượt quá 0,2% trên tổng giá trị giải thưởng đại lý đã thanh toán theo ủy quyền. Đại lý được ủy quyền trả thưởng không được lấy bất cứ khoản phí nào của khách hàng trúng thưởng.

Thông tư đã đưa ra quy định mới về việc chi chống số đề lợi dụng XSKT để hoạt động.  Cụ thể, mức chi tối đa cho 1 vụ án số đề bị đưa ra xét xử là 15 triệu đồng. Tổng mức chi chống số đề tối đa trong năm tài chính áp dụng cho các Công ty XSKT đang hoạt động kinh doanh trong khu vực miền Bắc và miền Trung không quá 1%, khu vực miền Nam không quá 0,5% tổng doanh thu hoạt động kinh doanh xổ số (có thuế) hàng năm của công ty. Các Công ty XSKT chi hỗ trợ trực tiếp qua cơ quan công an thực hiện công tác điều tra, khám phá, thụ lý chính của vụ án số đề.

Thông tư mới đã quy định một cách cụ thể hơn mức chi đóng góp hoạt động của Hội đồng XSKT khu vực. Mức đóng góp tối đa (theo năm) đối với các Công ty XSKT là 48 triệu đồng/năm/công ty, mức đóng góp cụ thể của từng công ty do Hội đồng XSKT khu vực thống nhất và thực hiện.

Thông tư cũng nêu rõ, Công ty xổ số kiến thiết phải thực hiện công khai tài chính hàng năm theo quy định; chịu sự quản lý, kiểm tra, giám sát của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương. Bộ Tài chính thực hiện việc giám sát, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất đối với Công ty XSKT trong việc chấp hành chế độ quản lý tài chính theo quy định tại Thông tư này.

 

(Nguồn: Thông tư 112/2007/TT-BTC)