www.minhngoc.com.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  20/01/2017

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 17/01/2017
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  9220
  B
  3848
  C
  6193
  D
  7121
  E
  0617
  G
  3015
  Lần quay xác định ví trí giải:
  A
  D
  E
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ ba Kỳ vé: #00026 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 0617
 • 15 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9220
 • 7121
 • 35 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 3848
 • 6193
 • 3015
 • 79 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 617
 • 223 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 17
 • 3,205 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 14/01/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7480
   B
   6881
   C
   3191
   D
   5640
   E
   1743
   G
   4495
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   D
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00025 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4495
 • 12 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7480
 • 5640
 • 24 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6881
 • 3191
 • 1743
 • 54 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 495
 • 143 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 95
 • 1,744 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 12/01/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8291
   B
   7563
   C
   2992
   D
   0798
   E
   3416
   G
   4642
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   A
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00024 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4642
 • 23 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7563
 • 8291
 • 60 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 2992
 • 0798
 • 3416
 • 80 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 642
 • 180 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 42
 • 1,948 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 10/01/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8509
   B
   7441
   C
   9206
   D
   6152
   E
   6705
   G
   3857
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   C
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00023 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3857
 • 23 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7441
 • 9206
 • 22 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8509
 • 6152
 • 6705
 • 51 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 857
 • 164 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 57
 • 2,955 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 07/01/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0027
   B
   0134
   C
   7595
   D
   2022
   E
   6194
   G
   9584
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   G
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00022 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2022
 • 38 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0027
 • 9584
 • 38 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0134
 • 7595
 • 6194
 • 74 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 022
 • 220 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 22
 • 2,323 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 05/01/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   3988
   B
   6435
   C
   2420
   D
   2986
   E
   4679
   G
   6401
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   G
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00021 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2986
 • 35 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3988
 • 6401
 • 39 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6435
 • 2420
 • 4679
 • 61 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 986
 • 283 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 86
 • 2,378 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 03/01/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   2471
   B
   1745
   C
   9697
   D
   3490
   E
   1683
   G
   8360
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   E
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00020 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3490
 • 20 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9697
 • 1683
 • 48 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 2471
 • 1745
 • 8360
 • 65 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 490
 • 255 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 90
 • 2,370 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 31/12/2016
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4318
   B
   7225
   C
   8238
   D
   4346
   E
   8418
   G
   6039
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   G
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00019 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 7225
 • 97 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8238
 • 6039
 • 46 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4318
 • 4346
 • 8418
 • 57 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 225
 • 363 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 25
 • 2,727 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 29/12/2016
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6515
   B
   2479
   C
   2731
   D
   6430
   E
   7254
   G
   3619
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   B
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00018 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2731
 • 22 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6430
 • 2479
 • 150 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6515
 • 7254
 • 3619
 • 144 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 731
 • 255 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 31
 • 2,638 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 27/12/2016
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5441
   B
   3375
   C
   0773
   D
   5491
   E
   0038
   G
   3660
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   C
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00017 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 5491
 • 23 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5441
 • 0773
 • 56 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 3375
 • 0038
 • 3660
 • 127 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 491
 • 283 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 91
 • 3,705 vé