www.minhngoc.com.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  30/04/2017

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 29/04/2017
MEGA 6/45 - MAX 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 29/04/2017
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  2051
  B
  5510
  C
  6473
  D
  9943
  E
  6196
  G
  0782
  Lần quay xác định ví trí giải:
  G
  A
  E
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ bảy Kỳ vé: #00069 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 6196
 • 5 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0782
 • 2051
 • 26 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5510
 • 6473
 • 9943
 • 39 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 196
 • 66 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 96
 • 812 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 28/04/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  Thứ sáu Kỳ vé: #00121 | Ngày quay thưởng 28/04/2017

  • 02
  • 09
  • 11
  • 12
  • 15
  • 23
  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot        0 30,392,235,000đ
  Giải nhất       123 10,000,000đ
  Giải nhì      4,317 300,000đ
  Giải ba     60,073 30,000đ

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 27/04/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0495
   B
   8478
   C
   2763
   D
   8052
   E
   9464
   G
   8863
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   B
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00068 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2763
 • 38 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8052
 • 8478
 • 9 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0495
 • 9464
 • 8863
 • 21 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 763
 • 200 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 63
 • 1,502 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 26/04/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  Thứ tư Kỳ vé: #00120 | Ngày quay thưởng 26/04/2017

  • 14
  • 16
  • 17
  • 20
  • 35
  • 39
  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot        0 27,142,731,500đ
  Giải nhất       48 10,000,000đ
  Giải nhì      2,522 300,000đ
  Giải ba     43,316 30,000đ

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 25/04/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6730
   B
   3291
   C
   0066
   D
   1287
   E
   0778
   G
   0775
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   D
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00067 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0066
 • 7 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0778
 • 1287
 • 15 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6730
 • 3291
 • 0775
 • 45 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 066
 • 68 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 66
 • 1,160 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 23/04/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  Chủ nhật Kỳ vé: #00119 | Ngày quay thưởng 23/04/2017

  • 13
  • 17
  • 22
  • 30
  • 31
  • 43
  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot        0 22,460,863,000đ
  Giải nhất       38 10,000,000đ
  Giải nhì      2,212 300,000đ
  Giải ba     36,734 30,000đ

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 22/04/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   9945
   B
   1450
   C
   3868
   D
   1996
   E
   1773
   G
   3393
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   B
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00066 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 1773
 • 64 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9945
 • 1450
 • 21 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 3868
 • 1996
 • 3393
 • 103 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 773
 • 213 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 73
 • 1,289 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 21/04/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  Thứ sáu Kỳ vé: #00118 | Ngày quay thưởng 21/04/2017

  • 07
  • 08
  • 15
  • 30
  • 32
  • 39
  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot        0 18,574,303,000đ
  Giải nhất       18 10,000,000đ
  Giải nhì      1,756 300,000đ
  Giải ba     31,176 30,000đ

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 20/04/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7958
   B
   7476
   C
   3772
   D
   7519
   E
   1265
   G
   8377
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   C
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00065 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 8377
 • 11 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7476
 • 3772
 • 30 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7958
 • 7519
 • 1265
 • 29 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 377
 • 104 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 77
 • 1,066 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 19/04/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  Thứ tư Kỳ vé: #00117 | Ngày quay thưởng 19/04/2017

  • 19
  • 20
  • 32
  • 33
  • 38
  • 44
  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot        0 15,289,489,000đ
  Giải nhất       23 10,000,000đ
  Giải nhì      1,558 300,000đ
  Giải ba     27,221 30,000đ